(9.50 hodin)
(pokračuje Svoboda)

A v zásadě, když jsem si já nastudoval celý proces a mluvil jsem jak s paní starostkou, tak se zástupcem starostky v místě samém, tak se ukázalo, že tam jsou dvě vážné obavy, velmi vážné obavy.

První vážná obava je, že sice se to formálně všechno řídí podle zákona, ale že fakticky to směřuje k předem určenému vítězi. A to není správné. Vy možná řeknete: do toho nemohu jako moc výkonná zasahovat, to přece dělá soud. Ale ta druhá obava je, a to může udělat moc výkonná - prověřit, kdo je za těmi firmami, jestli náhodou ti, kteří mohli za ten krach původní firmy, nejsou za těmi, kteří dnes vítězí. Protože ze všeho nejhorší je, aby ten, kdo mohl za pád firmy, se na tom obohatil, vyřešil si vlastní dluh a lidi přišli o práci. Protože vy jste sami řekli, že budete mít protikrizová opatření, že budete jako vláda velmi dbát o to, aby byla zaměstnanost v regionech, a já mám tuto obavu, já neříkám jistotu, ale obavu, a v tomto vláda může udělat hodně. Může bezpečně prověřit, kdo za těmi firmami skutečně je, aby občané měli jistotu, že řešení je zákonné, správné a že jeho smyslem je, aby se výroba udržela a udržela se také zaměstnanost. Nejhorší by bylo, kdybychom se skrývali za zákon jako za štít a za pavézu a říkali: přece jsme to udělali podle zákona, a nakonec jsme zjistili, že možná ti, kteří mohli za pád firmy, si vyřešili svůj problém na úkor ostatních.

A to je ta obava, proč tuto otázku tady otevíráme, neboť jedna z firem řádně nabídla jednu nabídku, druhou nabídku, třetí nabídku v obálkové metodě, a hle - na samém závěru se všichni dozvěděli, že se bude licitovat po telefonu. Tak se licitovalo po telefonu, a možná že to je všechno v souladu s literou, ale je také možné, že to je proti duchu zákona. A to je ona obava, a tady vláda může něco udělat, a proto nemůže říci: my od toho dáváme ruce pryč.

My respektujeme nezávislost moci soudní, my respektujeme práci těch, kteří jsou tam zainteresováni, ale vláda má mít odpovědnost za to, že to nedostanou ti, kteří to dostat nesmějí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Cyrilu Svobodovi. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Opálka. Potom vystoupí paní místopředsedkyně Němcová.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych jenom doplnil ještě další příklad toho, co říkal kolega Svoboda. Máme sice jiný bod, ale souvisí s tím sklárny obecně. Já bych hovořil ke sklárnám Kavalier Sázava, kde zatím pracuje asi 1100 zaměstnanců a kde správce konkurzní podstaty dal příkaz na základě rozhodnutí věřitelského výboru nevyplácet odstupné těm, kteří dostávají výpověď, a to jak v rozsahu kolektivní smlouvy, která zabezpečuje vyšší odstupné, tak ze zákona. A firma má být prodána bez závazků, čili zákonnost se samozřejmě obchází všude. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Opálkovi. Nyní vystoupí paní místopředsedkyně Miroslava Němcová. Připraví se pan poslanec Bičík.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Dámy a pánové, pokusím se vás informovat nejlépe, jak budu schopna, na základě dokumentů, které jsem si v průběhu měsíců opatřila o tom, co se skutečně ve Světlé nad Sázavou stalo. Jsou tady i kolegové z jiných politických stran, kteří ale jsou z kraje Vysočina. Myslím si, že byli též informováni osobami, které jsou zainteresovány, a to zejména paní starostkou ze Světlé, na kterou coby komunálního politika dopadla největší tíže situace, kdy ve městě, které je poměrně malé, zanikne vlastně dominantní zaměstnavatel a nezaměstnanost z původních 5 % vyskočí během jednoho měsíce na 20 %. Je samozřejmé, že pro komunální politiky to přináší velmi obtížný způsob řešení.

Paní starostka nás postupně všechny oslovovala a žádala nás o pomoc. Obraceli se na nás také ti, kteří chtěli vstoupit do výběrového řízení. Obávali se předem, že může být zmanipulováno, a proto nás žádali, abychom využili všech svých možností, které nám zákon umožňuje, a postarali se o to, aby skutečně byly naplněny cíle, které případné konkurzní řízení mělo přinést, to jest zejména aby co nejrychleji proběhlo, aby proběhlo za transparentních podmínek a aby vyřešilo otázku pokud možno zachování co největšího počtu pracovních míst v daném místě.

Zopakujme si, co se stalo. Stalo se to, že nastal úpadek skláren Sklo Bohemia ve Světlé, akciové společnosti ve Světlé nad Sázavou. Celkový dluh sklárny Světlá bankám činil 420 milionů korun, ostatním dalších 80 milionů, což je v součtu zhruba 500 milionů korun, ale celkový dluh holdingu činil téměř 3 miliardy korun a jednotlivé podniky byly zástavou bance.

Jak jsem řekla, oslovila nás paní starostka, a já jsem si v únoru vyžádala stanovisko jak dozorující soudkyně, insolvenční správkyně a také Syndikátu bankovních věřitelů, na které jsem se obrátila a požádala jsem je, že je v zájmu dobrého řešení rychlý prodej podniků jako celku a že by se tento prodej měl uskutečnit za naprosto transparentních podmínek, že je tedy žádám, aby v ustanoveních zákona, kterými se musejí řídit, dohlédli zejména na to, aby tento prodej probíhal naprosto transparentně. Jejich odpovědi mám zde k dispozici. Všichni potvrzují, že je to i jejich zájmem.

Nastalo další kolo, kdy jsem se vydala do Světlé už asi potřetí, mluvila jsem s paní starostkou o tom, jak by jednak šla řešit nezaměstnanost - tehdy tam zajížděl velmi často pan senátor Štěch a vyprávěl tam pohádky o tom, jak je možno čerpat z globalizačního fondu Evropské unie peníze a tím tuto starost vyřešit. Já jsem přivezla paní místostarostce rozklad, který dokazuje, že z tohoto fondu nebylo možno čerpat, že tam pan senátor Štěch vzbuzoval plané naděje a že té situaci v žádném případě nijak nepomohl a nevyřešil ji. Přivezla jsem také informaci o tom, co Sněmovna tehdy projednala v prvém čtení, to znamená že Sněmovnou prošel návrh novely insolvenčního zákona v prvém čtení. Dnes už ji máme za sebou, je projednána jak námi, tak Senátem, vstupuje v platnost a přináší naději, že opravdu tato novela vyplatí sklářům zpětně alespoň tři měsíční platy. To bylo účelem té novely a cílem tohoto jednání s paní starostkou si tyto věci vyřešit.

Jenom bych vás ráda informovala o tom, že tam zafungoval dobře například Úřad práce v Havlíčkově Brodě, který velmi aktivně postupoval, aby nabídl těm, kteří přišli o práci, nové možnosti. Tehdy, ještě na podzim, krajský úřad před krajskými volbami tam zřídil svoji pobočku, když hledal cestu, jak pomoci těm nejhůře postiženým.

Dále, protože to pořád tak nějak běželo, jsem požádala ještě o spolupráci pana místopředsedu Poslanecké sněmovny Jana Kasala. Jako lidé, kteří jsme z Vysočiny a máme blízko k tomuto problému, týká se nás, jsme zaslali dopis paní ministryni spravedlnosti paní Daniele Kovářové a požádali jsme ji o to, aby dohlédla na celý průběh dosavadního jednání. Píšeme jí, že jsme se pokoušeli aktivně pomáhat zástupcům města Světlá, protože rozumíme tomu, jaký je dopad na život občanů, a že jsme ve fázi, kdy proběhlo výběrové řízení, uchazeči předložili své nabídky, a že se domníváme, že i nyní je zapotřebí zachovat, aby se postupovalo s ohledem na rychlé obnovení výroby a zachování alespoň části původních pracovních míst. To jsme adresovali paní ministryni Daniele Kovářové, abychom ji též trochu vtáhli do toho problému a též zaměřili její aktivitu tímto směrem.

Poslední věc, která nastala, byl průběh samotného výběrového řízení. Ten já bych tady chtěla trošku blíže uvést. V průběhu výběrového řízení proběhla řádně tři kola obálkovou metodou. Ve všech třech kolech zvítězila nabídka společnosti Crystal Bohemia Co. a tento zájemce přislíbil zaměstnat ve Sklo Bohemia 350 zaměstnanců. Má dlouhodobé zkušenosti, a tak dále. To nebudu číst. Tady jsou nabídky, které předkládali jednotliví uchazeči. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP