(Jednání pokračovalo v 9.21 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, lhůta určená pro jednání poslaneckého klubu KDU-ČSL uplynula, klub je na svém místě, můžeme tedy pokračovat v dalším jednacím dnu 59. schůze Poslanecké sněmovny.

Ještě jednou vás všechny žádám, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Na úvod vás seznámím s omluvami neúčasti na dnešním jednání. Nejprve poslankyně a poslanci: pan poslanec Boháč, pan poslanec Dědič, pan poslanec Hink, pan poslanec Kafka, pan poslanec Kratochvíle, pan poslanec Kvapil, pan poslanec Langer, paní poslankyně Parkanová, pan poslanec Paroubek od 10 do 11.30 a od 14 hodin, pan poslanec Šidlo, pan poslanec Šlajs, pan poslanec Šoltys, pan poslanec Šťastný, pan poslanec Votava a pan poslanec Červenka. Z členů vlády se omlouvají: premiér Jan Fischer, ministr zahraničí Štefan Füle, ministryně zdravotnictví Dana Jurásková, pan ministr Kohout, paní ministryně Kovářová, pan ministr Miko a pan ministr Šimerka.

Dnešní jednání zahájíme bodem 222, tedy odpověďmi členů vlády na písemné interpelace, poté budeme pokračovat body 192 a 193, což jsou body, které předkládá veřejný ochránce práv Otakar Motejl. Dále jsme rozhodli, že budeme projednávat pevně zařazené body z bloku smluv. Taktéž si vám dovolím připomenout, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich losování.

Mám zde zatím devět přihlášek ke změnám programu. Desátým bude pan poslanec Tejc, jedenáctým pan poslanec Špika, dvanáctým pan poslanec Svoboda. Až vyřešíme změny v pořadu jednání, vyslechneme si ještě zprávu volební komise o průběhu včerejších voleb.

Požádám tedy prvního z přihlášených, kterým je pan poslanec Jan Vidím, aby nám přednesl svůj návrh. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážená paní předsedající, paní a pánové, dovolte mi, abych vás požádal o následující úpravu pořadu právě probíhající schůze Poslanecké sněmovny. Chci vás požádat o zařazení bodu 231, což je třetí čtení sněmovního tisku 752, novela zákona 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. Chci vás požádat o pevné zařazení tohoto třetího čtení na zítřek jako první bod v rámci bloku třetích čtení. Děkuji pěkně.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Pane poslanče Petruško, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Petruška: Dobré ráno, dámy a pánové. Já si dovoluji navrhnout předřazení bodu 77, jedná se o sněmovní tisk 771, jako první bod po třetích čteních na zítřek. Důvodem tohoto návrhu je, že se jedná o posuzování vlivů na životní prostředí. Před dvěma dny s námi začala Evropská komise vést řízení o udělení pokuty, protože jsme včas neimplementovali. Hrozí nám pokuta 10 mil. eur plus penále za každý den, kdy nebude tato záležitost dána do pořádku, takže vás prosím o podporu mého návrhu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Jako první bod po bloku třetích čtení. Ano. Děkuji vám.

Další je pan poslanec Skopal. Pane poslanče, předneste svůj návrh.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji vám, paní předsedající. Já bych chtěl předložit svůj návrh. Včera vám byl rozdán tisk 763. Je to usnesení výboru pro vědu, vzdělání a kulturu. Jedná se vlastně o zjednodušení názvu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity. Projednal to školský výbor. Já bych vás požádal, abychom to zařadili dnes v 11.30 hodin. Bude se jednat o velice krátké schválení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Dnes v 11.30 hodin. Dobře.

Pan poslanec Hovorka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, já bych si dovolil požádat o zařazení bodu 226, to je Vysvětlení paní ministryně ke sloučení zdravotních pojišťoven, na dnešek za bod 193, to je Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2008. Já se omlouvám, už to předkládám potřetí. Je to pevné zařazení tohoto bodu, takže jsem to navrhl za bod 193. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já děkuji. Nyní prosím pana poslance Hamáčka, aby nám přednesl svůj návrh.

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, já bych vás požádal o zařazení nového bodu, a to na začátek bloku smluv. Tím by bylo druhé čtení tisku 812, což je Úmluva o právech osob se zdravotním postižením. Všechny lhůty byly splněny, je to velmi rychlá procedura. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, tedy po pevně zařazených bodech, kterými jsou zprávy o činnosti veřejného ochránce práv a teoreticky po panu kolegovi Hovorkovi, projde-li jeho návrh.

Další v pořadí je pan poslanec Husák. Já se omlouvám, pane poslanče, přeskočila jsem pana kolegu Sehoře. Nezlobte se. Velice se omlouvám. Pan poslanec Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych požádal Sněmovnu o zařazení, nebo o změnu zařazení bodu číslo 50, tisk 679, je to provoz na pozemních komunikacích, na dnešek jako první bod po dvou písemných interpelacích. Bohužel ve středu, kdy byl tento bod zařazen napevno, si jeden klub vzal hodinu a půl přestávku, takže tento bod nemohl být projednaný. Myslím si, že by bylo dobré, kdybychom v září tento bod uzavřeli. Předesílám, že nebudu trvat na projednání ve zrychleném jednání. Chtěl bych ho rozjednat a v září to dokončit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Nyní prosím pana poslance Husáka. Ještě jednou s omluvou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Husák: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl návrh na změnu programu, a to v tomto znění. Je to návrh na pevné zařazení bodů 159, sněmovní tisk 571, 160, tisk 572, 163, tisk 655, 155, tisk 617, 156, tisk 484, bod 164, tisk 693, bod 170, tisk 515 na pátek 19. 6. jako 3. až 9. bod, a to z důvodu programu pana ministra financí a vzhledem k tomu, že se jedná o transpoziční předpisy a volební zákon, který je nutno projednat v co nejkratším čase. Jedná se do třetí čtení. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP