(18.20 hodin)
(pokračuje Zubová)

Dvanáct let se utrácejí nemalé finance na školení pedagogů a na přípravu všech, kterých se zavedení státních maturit týká, a výsledkem je zase padesátitisícový protest studentů. A nejsou to, prosím vás, žádné děti, které se bojí maturitních zkoušek. Mluvte s nimi, poslechněte si jejich argumenty. Nejsou to opravdu žádné vrtochy, oni mají opravdu obavu. Mluvte s pedagogy. Někteří vám překvapivě řeknou, že by byli nejradši, kdyby státní maturita nebyla vůbec. To je výsledek dvanáctiletého úsilí Ministerstva školství.

Jsme tu od toho, abychom tvořili zákony zejména pro občany, v tomto případě pro školskou veřejnost, ale jaký to tu připravujeme zákon, který žene desetitisíce studentů zase do ulic? Před dvěma lety jsme byli v podobné situaci. Slíbili jsme, že státní maturitu dovedeme do konce, že bude připravena. A jak je vidět, tak není.

Argument, že státní maturity stály hodně peněz, je nutné ale položit vedle otázky, jestli ty nemalé finance byly investovány tam, kam bylo opravdu potřeba. Argumentace připomíná tak trošku dostavbu Temelína. Taky se dokola opakovalo, že je potřeba dokončit stavbu, protože se do ní hodně nainvestovalo. Jenže my bychom měli dál financovat jen to, o čem nemáme jistotu kvality a potřebnosti. Já si myslím, že v případě zákona to má být dobrá služba tomu, komu je určen, a ne proto, že jsme do něj hodně investovali. A když nás někdo opakovaně upozorňuje na to, že dům, který stavíme, je tak trošku nakloněný, pak bychom ho měli rychle opravit nebo zbourat, protože v něm chceme spokojeně bydlet, a ne se bát, že nám spadne na hlavu. A já tady cítím obavu, že v podobě státních maturit takový podivný dům stavíme. Proto se ještě jednou přimlouvám za podporu navrženého odkladu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Já jsem tolerance sama. Samozřejmě doufám, že státní maturity budou dřív než třetí a čtvrtý blok Temelína, ale uvidíme. Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy... Ještě vidím, ano, pan kolega Nečas mi to nedaroval. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, já teď nechci pokračovat v rozvíjení debaty, nakolik jsou státní maturity připraveny, nebo nejsou, nakolik to byl dobře spuštěný projekt v roce 2005, nakolik nebyl. Myslím si, že v tuto chvíli je to zbytečná diskuse.

Bavíme se v tuto chvíli o úplně jiném zákoně, když se podíváme na tabuli, a bavíme se především o metodě, kterou zvolil pan poslanec Ohlídal, kterou považuji za mimořádně nešťastnou. Tady je třeba otevřeně konstatovat, že tento návrh nese všechny definiční znaky tzv. přílepku, kde na základě precedenčního rozhodnutí Ústavního soudu je tento postup zcela evidentně protiústavní. Hlasování pro tento pozměňovací návrh je prostě hlasováním proti ústavě. Lze počítat s pravděpodobností hraničící s jistotou, že s tímto postojem se Senát Parlamentu České republiky nesmíří. Deklaroval to několikrát, deklaroval to opakovaně a bezesporu na sto procent bude tento návrh zákona v případě, že bude obsahovat tento protiústavní přílepek, vrácen do Poslanecké sněmovny. Ano, já si dovedu představit, že Poslanecká sněmovna přehlasuje tento názor Senátu. Pak ale mi dovolte, aniž bych si hrál na proroka, vzhledem k dlouhodobě konzistentnímu postoji drtivé většiny senátorů vůči podobným případům lze s pravděpodobností asymptoticky se blížící sto procentům počítat s ústavní stížností vůči tomuto přílepku. Tuto ústavní stížnost bude posuzovat Ústavní soud, takže my vůči školám, vůči učitelům a vůči dětem, nebo maturantům - to chci zdůraznit - vytvoříme neuvěřitelný stav nejistoty, kdy nebudou vědět: Budou platit státní maturity, nebo nebudou po hlasování v Senátu? Budou platit, nebo nebudou platit státní maturity poté, co o tom bude opakovaně hlasováno v Poslanecké sněmovně? Budou platit, nebo nebudou platit poté, co s vysokou pravděpodobností bude podána ústavní stížnost? Dovedeme si představit, že do té doby prostě ten zákon nebude účinný a několik měsíců před provedením těchto maturit nebude jasné, zda ten odkaz bude platit, nebo nebude platit?

Já považuji tento postup Poslanecké sněmovny za velmi nešťastný a chtěl bych skutečně apelovat na zdravý rozum. Je tady podán řádný návrh zákona, který z právního a ústavního hlediska je naprosto čistým návrhem. Ten, kdo se domnívá, že státní maturity mají být odloženy, měl by hlasovat pro tento zákon, a ten, který je pro to, aby zůstaly zachovány, tak prostě bude hlasovat proti němu. Ale v každém případě bez ohledu na to, jaký máme názor na odklad nebo neodklad státních maturit, jsem přesvědčen, že každý poslanec se zdravým rozumem nemůže hlasovat pro protiústavní pozměňovací návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Tejc a s faktickou poznámkou potom pan předseda klubu Bohuslav Sobotka. Prosím, pustím si stopky.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, můj předřečník hovořil o tom, že téměř jistě Ústavní soud označí tento návrh za přílepek. Já bych si tím jist nebyl, protože pokud by Ústavní soud postupoval konzistentně, pak jistě bude vycházet i ze svého rozhodnutí, které učinil při rozhodování o ústavnosti přijetí takzvané reformy veřejných financí. A jestli tehdy tyto záležitosti uznal a uznal, že toto nebylo v rozporu s ústavou, tak jistě - a já to tak vnímám - revidovali své dřívější názory na to, co je a co není přílepek. Takže já bych si s tou jistotou tak jist nebyl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Pan poslanec Bohuslav Sobotka s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, mě hrozně mrzí, že takto poutavé vystoupení pan poslanec Nečas neměl i během dnešního dne při jiných příležitostech, kdy jsme např. v zákoně o spotřebních daních schválili minimálně dva přílepky, a myslím si, že během dnešního projednávání možná došlo i ke schválení některých jiných návrhů, které by mohly nést tuto charakteristiku. Já tomu nerozumím, jestliže přílepek, pro který hlasují poslanci ODS, není přílepek a přílepek, pro který ODS nehlasuje, je označován za přílepek a pan poslanec Nečas se tady rozhořčuje nad tím, jak tady przníme Ústavu České republiky a hlasujeme pro přílepky.

Chtěl bych také požádat pana poslance Nečase, aby si vzpomněl na to, že byl tři roky členem vlády. Byl tři roky členem koaliční vlády, kde byla Občanská demokratická strana, Strana zelených a lidovci, a tato vláda tři roky státní maturity připravovala. Není vinou sociální demokracie, která byla tři roky v opozici, že státní maturity prostě dostatečně připravené nejsou. A není pravda, že v tuto chvíli jsou proti státním maturitám jenom studenti. Já dostávám řadu mailů i od lidí, kteří se prakticky, v praxi, v pozici učitelů, ředitelů škol, setkali s tím, jak se připravují státní maturity, a ty názory jsou velmi kritické. Dostávám maily od ředitelů škol, kteří požadují, aby se státní maturity odložily. Čili ta realita je složitější a odpovědnost má jednoznačně koaliční vláda Mirka Topolánka, která tady tři roky státní maturity připravila takovým způsobem, že nakonec poslanec ODS Bartoš po třech letech koaliční vlády a po třech letech přípravy státních maturit předloží návrh zákona, kterým navrhuje státní maturity odložit.

Jaký je věcný rozdíl mezi návrhem poslance Ohlídala a poslance Bartoše?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, já vás musím přerušit, protože jste vyčerpal dobu pro faktickou poznámku.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Žádný věcný rozdíl mezi těmi návrhy není.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud nikdo další do rozpravy, tak bych rozpravu ukončil a možná že do půl, do voleb, stihneme ještě odhlasovat tento návrh zákona, aby nám nezůstal viset těsně před hlasováním ve třetím čtení.

Rozpravu končím. Vidím, že není zájem o závěrečné slovo ani pana ministra, ani pana zpravodaje. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím, pane zpravodaji, předneste nejdříve postup při hlasování a poté jednotlivé návrhy. Prosím. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP