(12.30 hodin)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, to byla zpravodajská zpráva. Otevírám obecnou rozpravu, do které zatím nemám žádné písemné přihlášky, ani přihlášky z místa. Obecnou rozpravu končím.

Otevírám podrobnou rozpravu, do které mám přihlášku paní poslankyně Zdenky Dopitové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zdenka Dopitová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, podávám komplexní pozměňovací návrh k poslaneckému návrhu na vydání zákona o urychlení výstavby rychlostní komunikace R35, sněmovní tisk 549, který jste minulý týden obdrželi do svých lavic.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, děkuji, paní poslankyně. Vy se tedy přihlašujete k pozměňovacímu návrhu, který byl rozdán na lavice.

Já bych poprosil ještě pana zpravodaje, protože on ve své zpravodajské zprávě sdělil, že je pro zamítnutí, to znamená, že tato informace musí zaznít ještě v podrobné rozpravě. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Sehoř: Takže plním povinnost a v podrobné rozpravě dávám návrh na zamítnutí. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane zpravodaji. Dále do rozpravy pan poslanec. Máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Lhota: Lhota jméno mé.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi se jenom opravdu v krátkosti přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který vedle snahy o urychlení výstavby rychlostní komunikace R35 se rozšiřuje i o dálnici D11. Tento pozměňovací návrh je podáván na základě iniciativy napříč samosprávou, krajským úřadem, Poslaneckou sněmovnou, Senátem i zástupci Evropského parlamentu, a to napříč všemi politickými stranami. Za vše pár jmen: Senát - Petr Pakosta, Jiří Liška, krajský úřad - Lubomír Franc, Miroslav Uchytil, samospráva - Ivan Adamec. Takto by se dalo pokračovat opravdu velmi dlouho.

Dálnice D11 je vnímána přinejmenším stejně naléhavě, nebo ještě naléhavěji, než je tomu v případě R35, proto je tento návrh podáván. Jinak tištěné znění vám bylo rozdáno minulý týden 9. 6. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní pan poslanec Plachý, poté paní poslankyně Orgoníková.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych také obohatil pozměňovací návrhy, které tady již zazněly. Podávám pozměňovací návrh, který zní: V názvu zákona a v celém jeho textu slova "rychlostní komunikace R35" nahradit slovy "rychlostní komunikace R35, R48, R49 a R55, dálnice D1, D3, D8 a D11" v odpovídající gramatické úpravě.

Dámy a pánové, myslím si, že důvody, které vedly navrhovatele zákona k urychlení jedné rychlostní komunikace, platí i pro ostatní rychlostní komunikace stejně tak jako pro dálnice, které je třeba urychleně dostavět. Děkuji za vaši podporu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní paní poslankyně Orgoníková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Děkuji, pane předsedo. Já se připojím k tomu, co zde říkal pan poslanec Lhota. Já bych chtěla říci, že se samozřejmě nepřipojují jenom ti, které on jmenoval, ale zde před celou Poslaneckou sněmovnou se přihlašuji k tomuto návrhu na rozšíření zákona o dálnici D11 a samozřejmě se k tomu připojují i moji kolegové z Královéhradeckého kraje.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Dále do rozpravy? Žádné přihlášky nemám, končím podrobnou rozpravu.

Táži se na závěrečná slova, pane zpravodaji, nemáme co bychom nyní hlasovali. Prosím.

 

Poslanec Karel Sehoř: Já bych jenom dodal to, co jsem neřekl, že hospodářský výbor nepřijal žádné usnesení. Z 16 přítomných hlasovalo 7 pro, 4 proti a 5 se zdrželo. Jenom pro informaci, kterou jsem zapomněl říci.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ale nemáme, co bychom teď hlasovali. Návrh na zamítnutí se hlasuje před třetím čtením. Pan zástupce předkladatelů také nechce vystoupit, takže vám děkuji a končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Budeme pokračovat dalším bodem. Je jím

21.
Návrh poslance Stanislava Křečka na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 611/ - druhé čtení

Prosím, aby návrh uvedl navrhovatel pan poslanec Stanislav Křeček. (Není přítomen. V sále je neklid.) Poprosím kolegy ze sociální demokracie, jestli by nebyli schopni zajistit pana poslance Křečka.

Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, informační tabule byly namontovány s tím, abychom tam měli tyto informace, který bod dále pokračuje. Myslím, že je potřeba tyto informace na informačních tabulích sledovat. Pokud je nesledujete, tak jsme vám zbytečně udělali takovýto servis. Dali jsme vám tyto možnosti, aby informace na tabulích byly.

Ještě jednou se táži, jestli pan poslanec Křeček je přítomen, nebo je jenom v kuloárech. Pan Křeček je jediný předkladatel, takže když dovolíte, tak navrhnu přerušení tohoto bodu.

Poprosím vás, vážené kolegyně a kolegové, nevykřikujte na mě. Nemám to rád. (Veselost v sále.) Když něco chcete, pojďte k řečništi, sdělte nám to na mikrofon a je to nejlepší.

Takže dávám návrh na přerušení tohoto bodu a zařazení na konec druhých čtení. Prosím, paní poslankyně Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Dobrý den, pane předsedající. Já vám chci dát do úvahy ještě jeden postup, a sice projednání za nepřítomnosti pana kolegy Křečka, což zřejmě také možné je, ač je jediným navrhovatelem. Jediné, co mě brzdí v jednoznačné podpoře tohoto návrhu, je to, že ústavněprávní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby tento návrh zákona nepodpořila, čili musíme se zde také vypořádat s tím, že bychom hlasovali o zamítnutí návrhu kolegy, který není na plénu přítomen, nicméně já jako zpravodaj konstatuji, že jsem připravena podat zpravodajskou zprávu a i za nepřítomnosti pana kolegy Křečka o bodu jednat.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Já si myslím, že bude rozumnější, když tento bod přerušíme, protože vy avizujete, že je tam návrh na zamítnutí. Já bych chtěl znát stanovisko předkladatele.

 

Takže dávám návrh na přerušení a zařazení tohoto bodu na konec druhých čtení.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 363 z přítomných 138 poslankyň a poslanců pro návrh 92, proti 4. Konstatuji, že jsme bod 21 přerušili a přeřadili na konec druhých čtení.

 

Nyní budeme pokračovat dalším bodem. Je jím

22.
Návrh poslanců Milady Halíkové a Miroslava Opálky
na vydání zákona o nájemném z bytů a jeho sjednávání
/sněmovní tisk 631/ - druhé čtení

Prosím, aby návrh za navrhovatele uvedla paní poslankyně Milada Halíková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP