(12.20 hodin)

 

Poslanec Jan Babor: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem D5. (Stanovisko předkladatelky i zpravodaje je souhlasné.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 359, z přítomných 143 poslankyň a poslanců pro návrh 129, proti 1. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Babor: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu D6. (Stanovisko předkladatelky souhlasné, stanovisko zpravodaje zásadně nesouhlasné.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 360, z přítomných 143 poslankyň a poslanců pro návrh 45, proti 66. Návrh nebyl přijat. Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Babor: Nyní bychom hlasovali o komplexním pozměňovacím návrhu předloženém výborem pro veřejnou správu pod písmenem A. (Stanovisko předkladatelky i zpravodaje souhlasné.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 361, z přítomných 143 poslankyň a poslanců pro návrh 137, proti nikdo. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Pane zpravodaji, podle mých záznamů jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích. Je tomu tak? Ano. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Zdeňky Horníkové a Oldřicha Vojíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 266, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

(Stanovisko předkladatelky i zpravodaje je souhlasné.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 362, z přítomných 143 poslankyň a poslanců pro návrh 137, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní předkladatelce, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 168.

 

Budeme pokračovat dalším bodem, kterým je

20.
Návrh poslanců Miloslava Vlčka, Martina Tesaříka, Karla Korytáře,
Radko Martínka, Tomáše Kvapila, Jindřicha Valoucha, Pavla Severy,
Zdeňky Horníkové, Josefa Smýkala, Daniela Petrušky a dalších
na vydání zákona o urychlení výstavby rychlostní komunikace R35
/sněmovní tisk 549/ - druhé čtení

Prosím, aby návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Valouch. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jindřich Valouch: Krásný pěkný den, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové. Tak jak již jsem zde předkládal tento návrh v prvém čtení, i nyní doporučuji, aby byl propuštěn do čtení třetího. Důvody jsou ve dvou rovinách.

První rovinou je přetíženost dálnice D1 včetně nehodovosti a četných uzávěrek z důvodu oprav. Na druhé straně je to potřeba zlepšení ekonomického pohledu spojení krajů Libereckého, Pardubického, Hradeckého a Olomouckého z hlediska dopravních tepen. V neposlední řadě je i to, že vybudování této rychlostní komunikace v případě některé dopravní nehody nebo z jakéhokoliv důvodu prodloužení a omezení průjezdnosti na D1 je zde druhá tepna, která umožní, aby tato byla využita v případě uzavření průjezdnosti D1. To jsou podklady, z jakých bylo čerpáno.

Já doporučuji, aby tento návrh byl propuštěn do třetího čtení. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Prosím vás, abyste se posadil ke stolku zpravodajů. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Záznam o projednávání ve výboru vám byl rozdán jako sněmovní tisk 549/Z. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Karel Sehoř. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Karel Sehoř: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, já jsem původně měl připravený poměrně dlouhý referát, který teď nemohu najít, takže to velmi zkrátím.

Návrh zákona, který by měl zvýhodnit výstavbu rychlostní komunikace R35, je pochopitelný a prakticky asi neexistuje významnější cesta v České republice, která by se měla těšit zájmu Poslanecké sněmovny, než tato.

Já mám v této věci určitý problém, protože já jsem tady už byl v době, kdy se navrhoval zákon o obchvatu Plzně. Tehdy jsem ten zákon podpořil, protože jsem si říkal, že je nutné, aby Sněmovna pomohla exekutivě k tomu, aby procházely některé stavby. Pak jsme zjistili, že ten zákon vlastně nebyl nikdy využit, protože exekutiva se bála, že kdyby se ta problematika dostala k Ústavnímu soudu, padla by všechna rozhodnutí, která exekutiva udělala. Prakticky se bojím, kdyby tento návrh byl schválen tak, jak je předložen, že bychom vlastně ještě více znejistili majitele pozemků a znejistili samotnou stavbu. Ta cesta by měla vypadat tak, že bychom měli zjednodušovat základní zákony, zákony o ochraně přírody a krajiny, stavební zákon a podobně, ne udělat základní zásadní zákony obtížné, těžko realizovatelné, a potom hledat cesty, jak pro jednotlivou stavbu najít jednodušší cestu.

Co je asi zásadně špatné na předložené novele, je to, že ze zákona určuje veřejný zájem. Byli jsme už svědky rozhodnutí Ústavního soudu, že Ústavní soud rozhodl v jiném případě, že veřejný zájem nelze deklarovat zákonem, ale je potřeba každý veřejný zájem zdůvodňovat konkrétně ve vyvlastňovacím řízení.

Důvodů pro napadení toho zákona je poměrně dost. Já bych se skutečně ubíral spíše cestou zkvalitňování základních zákonů, jak jsme to udělali teď v zákoně o ochraně přírody, kde jsme schválili důležitou věc.

Obecně jsem zdůraznil, že R35 je významná stavba, ale tuto cestu nemohu doporučit, a proto navrhuji její zamítnutí. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP