(10.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 310, přihlášeno je 155, pro hlasovalo 36, proti 51, takže to bylo také zamítnuto. Co dál?

 

Poslanec Přemysl Rabas: Další je D11.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře, D11? (Negativní.) Zpravodaj? (Negativní.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 311, přihlášeno je 156, pro hlasovalo 29, proti 52, takže to bylo zamítnuto. Prosím dále.

 

Poslanec Přemysl Rabas: D12.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ministr? (Negativní.) Zpravodaj? (Negativní.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 312, přihlášeno je 156, pro hlasovalo 60, proti 48, takže to bylo také zamítnuto. Prosím dále.

 

Poslanec Přemysl Rabas: A konečně D13.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře? (Negativní.) A zpravodaj? (Negativní.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 313, přihlášeno je 156, pro hlasovalo 25, proti 46. Toto bylo také zamítnuto. Takže co teď?

 

Poslanec Přemysl Rabas: Teď máme poslední pozměňovací návrh, pana poslance Klase, a doporučoval bych také hlasovat po jednotlivých bodech. (Projevy nesouhlasu v sále.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Jak tedy jsme schválili proceduru? Bylo to součástí schválené procedury? Doufám že ano. (Z pléna: Nebylo!) Já bych byl rád, kdybychom se drželi toho, co jsme schválili, aby to bylo, jak jste to navrhoval.

 

Poslanec Přemysl Rabas: V tom případě můžeme hlasovat jako o celku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Tak já doufám, že kontrolujete to, co tady probíhá. Jestliže jsme v proceduře řekli, že se to schvaluje v celku, tak bychom to měli hlasovat v celku.

 

Poslanec Přemysl Rabas: Neřešil jsem to, omlouvám se. V tom případě hlasujeme jako o celku - pozměňovací návrh pana poslance Klase pod písmenem F.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Stanovisko ministra? (Ministr: Jak už jsem avizoval, negativní.) Negativní stanovisko. Zpravodaje? (Negativní.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 314, přihlášeno je 156, pro hlasovalo 12, proti 43, takže to bylo zamítnuto.

 

Poslanec Přemysl Rabas: Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy a zbývá hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, zbývá celek zákona. Výborně, děkuji.

Ještě řeknu, že poslanec Jiří Paroubek má náhradní kartu číslo 22.

My bychom nyní měli vzhledem k tomu, že bylo snad hlasováno o všech návrzích, které byly předloženy, přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení, o kterém budeme nyní hlasovat: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 511, ve znění všech schválených pozměňovacích návrhů." Ty jsme tu odhlasovali. To je tedy text usnesení, o kterém nyní hlasujeme.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 315, přihlášeno je 157, pro hlasovalo 142, proti 6. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Poslanec Přemysl Rabas: Děkuji Sněmovně za trpělivost a všem, kdo se na tom podíleli, za spolupráci.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Končím projednávání tohoto bodu a o slovo se hlásí předseda poslaneckého klubu sociální demokracie Bohuslav Sobotka. Prosím, uděluji mu slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, já bych rád požádal o 30 minut na přestávku poslaneckého klubu sociální demokracie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vyhlašuji pauzu do 10.45 hod. Sejdeme se ve tři čtvrtě na jedenáct.

 

(Jednání přerušeno v 10.16 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP