(14.50 hodin)
(pokračuje Svoboda)

Jestliže tam byli pan kolega Kavan a pan kolega Laštůvka, toto riziko bylo dopředu dáno a podle mého názoru za to předseda nese odpovědnost, protože složil delegaci, u které se muselo vidět, k čemu to dojde - že dojde k něčemu, k čemu dojít nikdy nemělo, a myslím si, že to je vážné poučení a že máme pečlivě zvažovat, jaká delegace reprezentuje Českou republiku. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To bylo stanovisko předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL Cyrila Svobody. Nyní stanovisko předsedy poslaneckého klubu ODS Petra Tluchoře.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, jednak chci popřát krásné dobré odpoledne a ujistit pana předsedu Poslanecké sněmovny, že se nechystám vyvolávat žádné velbloudy tady.

Poslanecký klub ODS v pátek navrhl na dnešek zařazení bodu, který by se touto otázkou zabýval, a hlasy sociálních demokratů a komunistů, tedy jejich vetem, bylo jasně zabráněno diskusi na toto téma o této ostudě pod vaším vedením, pane předsedo. Mně je to velice líto. Mrzí mě, že zde nemohou vystupovat lidé a bavit se o tom otevřeně, a dále tu diskusi nechci extendovat. Jen si dovolím vás požádat, možná by stálo za úvahu už další podobné cesty neabsolvovat.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To bylo stanovisko poslaneckého klubu Občanské demokratické strany vznesené prostřednictvím jejího předsedy Petra Tluchoře. Nyní se o slovo hlásí též s přednostním právem předseda poslaneckého klubu ČSSD Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážení kolegové, vážená vládo, já se domnívám, že pan předseda poslaneckého klubu ODS zřejmě neviděl ještě program této schůze. Já bych mu ho rád ukázal, kolik máme před sebou bodů. Naším zájmem je, abychom co nejvíce těchto bodů přece jenom projednali. Zbývá nám tento týden. Měli bychom ho využít racionálně a myslím si, že přístup předsedy Poslanecké sněmovny Miloše Vlčka přispívá k tomu, abychom jednání pojali racionálně.

Chtěl bych jasně připomenout, že pan předseda Vlček už minulý týden avizoval ještě ze své zahraniční cesty, že je připraven po svém návratu podat informaci Poslanecké sněmovny, a tak to učinil. Učinil to ve formě, která podle mého názoru šetří čas této Poslanecké sněmovny. Chtěl bych připomenout, že na dnešek mimo jiné byl pevně zařazen bod, který se týká působení našich zahraničních misí, a je nanejvýš naléhavé, abychom ještě během tohoto týdne k tomuto bodu přijali rozhodnutí. Rozsáhlá rozprava k něčemu, co se možná stalo, co se možná nestalo, v každém případě to nebyla součást oficiálního programu delegace pana předsedy Vlčka a pan předseda Vlček to zde zcela jasně vysvětlil. Domnívám se, že bychom se měli věnovat bodům, které jsou zařazeny na program schůze Poslanecké sněmovny. Já pokládám vysvětlení pana předsedy Vlčka za dostatečné. Pan předseda Vlček jasně sdělil, jaký byl oficiální program delegace, jaké bylo jeho osobní angažmá, a program delegace i osobní angažmá pana předsedy Vlčka nijak nevybočilo ať už z politiky Evropské unie jako takové, tak i z politiky, ze zahraniční politiky, dlouhodobé zahraniční politiky České republiky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byl pan poslanec Bohuslav Sobotka. Protože nevidím, že by se někdo další hlásil nyní, tak považuji za ukončenou informaci, s kterou před nás předstoupil předseda Poslanecké sněmovny, a předávám mu zpět řízení schůze.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme postupovat podle našeho schváleného programu. Prvním bodem je bod číslo

25.
Návrh poslanců Anny Čurdové, Vladimíry Lesenské, Jiřího Paroubka,
Miloslava Vlčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 734/ - druhé čtení

Prosím, aby návrh za navrhovatele uvedla poslankyně Anna Čurdová. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Anna Čurdová: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych velice stručně představila tento návrh v podstatě dvěma větami. Jde o technickou novelu, která má zajistit, aby náhrady, které jsou od Evropského soudu pro lidská práva, nebyly započítávány do příjmů, a tím aby lidé, kteří tyto náhrady vysoudí, nepřicházeli o sociální dávky a nepadali na hranici chudoby. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 734/2. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Alena Páralová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, výbor pro sociální politiku se tiskem 734 zabýval na své 29. schůzi konané dne 27. května 2009 a přijal k němu usnesení číslo 129. Výbor pro sociální politiku doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem poslanců Anny Čurdové, Vladimíry Lesenské, Jiřího Paroubka, Miloslava Vlčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 734, a přijala k tomuto návrhu změny a doplnění, které jste obdrželi pod sněmovním tiskem 734/2.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní zpravodajko. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které zatím nemám žádnou písemnou přihlášku. Z místa registruji přihlášku paní poslankyně Páralové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, Parlamentní institut konstatoval, že návrh zákona není v rozporu s právem Evropských společenství. Vláda České republiky na své schůzi dne 9. března 2009 návrh projednala, posoudila a vyjádřila s návrhem nesouhlas. Výbor pro sociální politiku vyjádřil s návrhem souhlas.

Své výhrady k tomuto tisku jsem uvedla v prvním čtení. Pro nedostatek času je zde nebudu znovu opakovat, pouze se přikloním k názoru vlády a dávám návrh na zamítnutí tisku 734. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Dále do rozpravy obecné se nikdo nehlásí. Rozpravu končím. Budeme pokračovat rozpravou podrobnou. Do podrobné rozpravy se hlásí paní poslankyně Mertinová. Já bych pak poprosil paní poslankyni Páralovou, aby zopakovala návrh v podrobné rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Vážený pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu k tomuto sněmovnímu tisku číslo 734. Vytvořily jsme jej spolu s kolegyněmi Ladislavou Zelenkovou a Vlastou Bohdalovou a bylo to na základě nutné objektivní reality, která se nám tady vytvořila. Vzhledem k tomu, že nedošlo vůbec k tomu, aby byl zpracováván návrh zákona o pedagogických pracovnících, proto tedy tyto pozměňovací návrhy přebírají úpravu obsaženou ve vládním návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, tisk číslo 746, který je třeba nezbytně přijmout do konce roku 2009, to je v současném volebním období Sněmovny. Doufám, že tento náš pozměňovací návrh po důkladném prostudování podpoříte.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP