(14.10 hodin)
(pokračuje Vlček)

Jako první se přihlásila do rozpravy k programu paní poslankyně Kateřina Jacques. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhla tři pevná zařazení, a to na pátek jako první, druhý a třetí bod za třetí čtení. Jednak by to byl bod číslo 91, tisk číslo 815, je to poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon o trestním řízení soudním, trestní řád, známější pod zkratkou tzv. náhubkový zákon. Je to poslanecká kompromisně vyjednaná novela. Pevné zařazení jsem navrhovala již minulý týden a získala jsem pro tento návrh pouhých čtrnáct hlasů. Domnívám se, že je v zájmu nejen této Poslanecké sněmovny vypořádat se s tímto problémem do konce našeho funkčního období. A pokud se nám podaří v prvním čtení materiál na této schůzi projednat, tak je reálná šance, že do konce funkčního období médiím pomyslný náhubek sejmeme. Proto velmi prosím tentokrát o podporu tohoto pevného zařazení.

Druhým bodem, který si dovoluji navrhnout, je bod číslo 99, sněmovní tisk číslo 544. Tentokrát se jedná o senátní návrh, který mění zákon o ČTK, Českém rozhlase a České televizi. Je to senátní návrh, který se snaží vyřešit volbu do těchto mediálních rad v zájmu většího odpolitizování veřejnoprávních médií. Myslím si, že je to velmi důležitý materiál, a v Poslanecké sněmovně čeká na projednání již déle než deset měsíců. Nejenom z hlediska úcty ke kolegům z horní komory Parlamentu, ale také vzhledem k věcné náplni této novely velmi doporučuji, abychom se materiálem zabývali.

Třetí pevné zařazení, které bych chtěla doporučit, je bod číslo 60, tisk 640. Je to opět poslanecký návrh, kterým se mění zákon o státních svátcích, významných dnech a o dnech pracovního klidu. O pevném zařazení tohoto bodu jsem jednala se zpravodajem tohoto tisku, který vyjádřil souhlas. Dovoluji si upozornit na to, že se jedná o poslanecký návrh, který má velmi silnou podporu napříč politickým spektrem a zároveň je to velmi nekomplikovaná novela, která by nám k dvacátému výročí pádu železné opony myslím si velmi slušela.

A poslední návrh je návrh na vyřazení. Navrhuji, abychom vyřadili bod číslo 33, sněmovní tisk 803. Je to návrh poslance Vlčka o sídle Parlamentu České republiky. Týká se to vyvěšování vlajek a dovoluji si upozornit, že vláda vyjádřila s tímto materiálem nesouhlas.

To jsou čtyři návrhy. Doufám, že to bylo srozumitelné.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, to znamená zařadit jako první, druhý a třetí bod po třetích čteních body 91, 99 a 60 a vyřadit bod číslo 33.

Dále je do rozpravy přihlášen pan poslanec Tejc. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Ostatní poslankyně a poslance bych poprosil, aby se ztišili.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi navrhnout pevné zařazení bodu 53, sněmovní tisk 808, o sjednávání spotřebitelských úvěrů. Tento návrh zákona je podle mého názoru projednatelný velmi rychle. Zavádí dvě změny proti současné praxi. Za prvé zavede maximální výši roční procentní sazby nákladů u spotřebitelských úvěrů na 20 procent a zároveň zruší možnost sjednávat v těchto věcech tzv. rozhodčí doložky, a bude tedy nutné se přít o spory ze spotřebitelských úvěrů u obecných soudů. Navrhuji, aby tento bod, první čtení, byl zařazen jako první bod po pevně zařazených bodech ve středu odpoledne, bude-li to možné.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji, pane poslanče. Nyní je přihlášen pan poslanec Skopal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych požádal o zařazení třetího čtení, tak jak to bylo u pana ministra Janoty, na zítra odpoledne, to je středa, bodu číslo 161, zákon o zemědělství, tisk 587, a bod číslo 165, tisk 703, veterinární zákon. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Po schválených bodech pana ministra Janoty, ano? (Souhlas.) Děkuji.

Dále se do rozpravy přihlásil pan poslanec Hovorka Ludvík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych si dovolil požádat o pevné zařazení bodu 226, to je vysvětlení paní ministryně zdravotnictví ke sloučení zdravotních pojišťoven, na zítra, to je ve středu odpoledne, po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Zítra po pevně zařazených bodech, ano? (Souhlas.)

Dále zde mám ještě přihlášku paní poslankyně Jakubkové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Dobrý den, dámy a pánové. Prosím o zařazení tisku číslo 570, bodu číslo 47, jako čtvrtý bod zítra odpoledne po pevně zařazených bodech. To znamená po bodu 43.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji, paní poslankyně. To jsou všechny přihlášky, které jsem tady zaregistroval. Takže mi nezbývá, než postupně hlasovat o jednotlivých návrzích. Nejprve budeme hlasovat o návrzích, které jsem přednesl, z gremiální porady, a to bude následující:

 

Pan ministr obrany požádal o pevné zařazení sněmovního tisku 572 na dnes jako třetí bod po bodu 221.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 268, z přítomných 164 poslankyň a poslanců pro návrh 89, proti 3. Konstatuji, že tento návrh byl schválen. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP