(Na žádost klubu ČSSD přestávka prodloužena do 10.00 hodin. Jednání pokračovalo v 10.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Je deset hodin, nemám žádné avizo o tom, že by si klub ČSSD přál prodloužit přestávku. Vidím zde jeho zástupce, proto si myslím, že můžeme začít hlasovat náš program schůze.

Aniž bych vám cokoli podsouvala, sečteme-li hodiny, které jsme tento týden strávili nad změnami našeho programu, tak už mohlo být dvacet bodů za tyto promarněné hodiny projednáno. V součtu už to dává jednací půlden. Je to zamyšlení pro ty, kteří zde budou příští volební období, aby jednací řád upravili tak, abychom takové pekelné časové ztráty nepodstupovali. Berte to zároveň jako spíš povzdech nad vzniklou situací.

Pan předseda klubu ČSSD Bohuslav Sobotka se hlásí o slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych vznesl veto dvou poslaneckých klubů - ČSSD a KSČM - proti návrhu pana poslance Bratského.

Současně bych chtěl říci, že pan předseda Vlček je v tuto chvíli mimo republiku, není přítomen v Poslanecké sněmovně. Jsem přesvědčen o tom, že pan předseda Vlček je připraven v Poslanecké sněmovně k této věci vystoupit. Beru tento návrh jako avizo zájmu části poslanců o to, aby se na půdě Poslanecké sněmovny k otázkám zahraniční politiky i ve směru k tomuto regionu vedla diskuse. Nepředpokládám, že by se pan předseda Vlček po svém příjezdu bránil diskusi na toto téma. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za toto sdělení. Ještě chcete něco doplnit? Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: A dovolte mi ještě, abych ve stejném formátu doplnil veto k návrhu paní poslankyně Horníkové, který se týkal občanského zákoníku.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Než začneme hlasovat o jednotlivých návrzích, doplním, že náhradní kartu má pan poslanec Tluchoř - je to karta číslo 3, pan kolega Gandalovič - číslo 6, paní kolegyně Bohdalová - číslo 14.

Návrhy, které byly předneseny, postupně protřídíme a rozhodneme o nich.

 

Pan kolega Robin Böhnisch navrhuje zařazení nového bodu, a to projednávání sněmovního tisku 765 ve druhém čtení. Navrhuje tento bod na úterý 16. 6. jako osmý bod.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 219. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 219 přítomno 135, pro 83, proti 11. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní je zde návrh pana poslance Marka Bendy, který si přeje zařadit tisk 154, bod 16 ve třetím čtení, na příští pátek, ale není přesně určeno na kdy. Kdykoli příští pátek.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 220 a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 220 přítomno 137, pro 51, proti 25. Návrh přijat nebyl.

 

Pan kolega Laudát se hlásí o slovo.

 

Poslanec František Laudát: Dámy a pánové, vážená paní místopředsedkyně, prosím vás o pochopení. Snažil jsem se zmáčknout tlačítko, ale nešlo to. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O námitce rozhodne v hlasování s pořadovým číslem 221. Táži se, kdo souhlasí s námitkou pana poslance Laudáta. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 221 přítomno 138, pro 112, proti 2. Námitka byla přijata.

 

Opakujeme hlasování o návrhu pana poslance Marka Bendy, který si přeje zařadit v rámci třetích čtení příští pátek bod číslo 16, sněmovní tisk 154.

 Zahajuji hlasování číslo 222. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Má to být bod 154.

V hlasování číslo 222 přítomno 138, pro 109, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Pan kolega Ladislav Šustr navrhuje zařadit za již pevně zařazený bod číslo 8 bod číslo 24, sněmovní tisk 686. Jedná se o doprovodný zákon, bavili jsme se o tom tady před chvilkou.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 223. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 223 přítomno 138, pro 123, proti nikdo. Tento návrh jsme schválili.

 

Pan kolega Bratský přednesl svůj návrh, ale slyšeli jsme o vetu dvou poslaneckých klubů, čili tento návrh nebudeme moci podrobit hlasování.

 

Pan kolega Křeček navrhuje bod 52 zařadit dnes po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 224. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 224 přítomno 138, pro 50, proti 4. Návrh přijat nebyl.

 

Bude kontrola hlasování. (Probíhá kontrola hlasování.) Je námitka proti? Paní poslankyně Brzobohatá.

 

Poslankyně Zuzana Brzobohatá: Vážení kolegové, já se omlouvám. Hlasovala jsem ano, a na sjetině mám křížek, takže zpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O této námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 225. Běží hlasování o námitce. Kdo je pro? Pardon, já jsem vás přehlédla, pane kolego. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP