(9.20 hodin)

 

Poslanec Karel Sehoř: V úterý po pevně zařazených bodech.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Úterý po pevně zařazených bodech.

 

Poslanec Karel Sehoř: Je to bod, na kterém pracovalo asi 50 lidí dva roky a chtěl bych, aby byl ještě projednán v tomto volebním období. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Děkuji též. Pan kolega Ladislav Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, paní předsedající. Já bych požádal o pevné zařazení bodu číslo 29, tisk 761. Je to zákon o převodu pozemků zemědělských a lesnických, číslo 95, a to na úterý po pevně zařazených bodech.

Jinak bych se zastal organizačního výboru před kolegou Sehořem, protože ten za to nemůže. Je to naše záležitost, jak si přeřazujeme body. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Úterý 16. 6., jestli to říkám dobře, 16. 6. po pevně zařazených bodech bod 29, tisk 761.

Pan kolega Vladimír Dlouhý.

 

Poslanec Vladimír Dlouhý: Dobrý den, dámy a pánové, i já si dovolím navrhnout pevné zařazení jednoho bodu, a sice bodu číslo 77, na úterý 16. 6., je to prvé čtení, odpoledne po již pevně zařazených bodech. Tuším sedmý bod by to byl.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, mám to poznamenáno. Bod 77, sněmovní tisk 771, 16. 6., v úterý po pevně zařazených bodech odpoledne. Děkuji.

Dále pan kolega Vomáčko.

 

Poslanec Ladislav Vomáčko: Dobrý den, paní místopředsedkyně, vládo, kolegyně, kolegové, navrhuji vyřadit bod číslo 42, sněmovní tisk 806. To je vládní zákon číslo 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících zákonů. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Bod který prosím? (42, sněmovní tisk 806.) 806 navrhujete vyřadit z pořadu této schůze. (Ano, děkuji.) Též vám děkuji.

Pan kolega Šlajs se hlásil? Ne, nehlásil. Snad jsem někoho nepřehlédla. Ale ještě pan kolega Kratochvíle?

 

Poslanec Karel Kratochvíle: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, já bych si dovolil navrhnout vyřadit bod 149, sněmovní tisk 632, ochrana přírody z pořadu této schůze.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vyřadit bod 142... 149? (Posl. Kratochvíle: 149.)

Pan kolega Robin Böhnisch ještě upřesní svůj návrh.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji za slovo. Já bych tady upřesnil návrh na pevné zařazení tisku 765 jako nového bodu, tedy druhého čtení tisku 765. Mezitím zase došlo k nějakým úpravám, tak bych si dovolil navrhnout druhé čtení tisku 765, nový bod, jako osmý v úterý 16. 6.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Další návrhy paní kolegyně Zdeňka Horníková. Prosím.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Dobrý den. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já opakuji své přání ze včerejšího rána, kdy jsme si znovu s panem premiérem při interpelacích jasně vyjasnili a pan premiér jasně podpořil projednání občanského zákoníku řešícího nájemné a stanovení výše nájemného. Je to tisk 805 a já bych prosila, aby tento tisk byl zařazen jako bod číslo 9 v úterý. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Další návrhy k programu schůze prosím. Pokud žádné návrhy nejsou, mám avizováno, že si vezme nyní... Ale pan kolega Hamáček nám to asi řekne sám. Pardon, Tejc. Promiňte mi prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte mi před hlasováním o nových návrzích na změnu a doplnění programu požádat o 15minutovou přestávku na poradu klubu sociální demokracie.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Sejdeme se v 9.40 hodin. Do té doby běží 15minutová přestávka.

 

(Jednání přerušeno v 9.25 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP