(15.20 hodin)

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážená nepřítomná paní ministryně, není tajemstvím, že většina našich zdravotních pojišťoven nabízí svým klientům a zejména lékařům účast v projektech řízené péče. Já se chci zeptat, na základě jakého zákonného zmocnění v naší legislativě, v našich zdravotnických zákonech provozují zdravotní pojišťovny tyto projekty řízené péče.

Projekt řízené péče Všeobecné zdravotní pojišťovny Akord zaručuje pojištěncům ošetření do 15 minut od objednání. Jak chce Ministerstvo zdravotnictví čelit diskriminaci pojištěnců jiných zdravotních pojišťoven, kteří tuto záruku mít nebudou? Jak se, paní ministryně, stavíte ke snaze Všeobecné zdravotní pojišťovny zavést v rámci projektu Akord systém, ve kterém budou muset lékaři povinně konzultovat péči o nákladné pojištěnce s ekonomickým útvarem pojišťovny.

Další otázka. Dětským lékařům byl po schválení novely o veřejném zdravotním pojištění, která měnila systém regulačních poplatků, dán slib vaší předchůdkyní paní Filipiovou kompenzace za nevybrané regulační poplatky. Skutečnost je taková, že kompenzace sice zdravotní pojišťovny nabízejí, ale pouze za podmínky, že se lékař účastní projektu řízené péče. Já si myslím, že to je špatně, že to je nedodržení slibu, který byl dán, a chci vědět, jak se s tím ministerstvo vyrovná.

Chtěl bych také uvést, že projekty řízené péče podle mého názoru a názoru některých právníků nemají oporu v naší legislativě a lékaři se začínají ozývat, že tento systém žije svým životem, plíživě prorůstá do systému zdravotního pojištění. Já nemám nic proti tomu, aby se (upozornění na čas) - dokončím - určitým způsobem řídila péče, ani aby byla nějaká spoluúčast, ale musí to být jasně definováno a nemůže to být na úkor medicínského rozhodování lékařů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. I vám bude zodpovězeno na vaši interpelaci formou písemnou.

Nyní prosím pana poslance Zdeňka Boháče, aby přednesl svoji interpelaci na ministra vnitra pana Martina Pecinu ve věci jmenování prvního náměstka ministra vnitra plukovníka Komorouse. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Ještě jednou, pěkné odpoledne, vážená vládo, vážené dámy a pánové.

Pane ministře vnitra, dovolte mi, abych vás požádal o vysvětlení, jak to vše bylo s jmenováním prvního náměstka ministra vnitra plukovníka Komorouse. V médiích jsem zaregistroval informaci o odvolání Ing. Salivara z postu prvního náměstka po vašem příchodu na Ministerstvo vnitra a prohlášení o vypsání výběrového řízení na tento post. Coby člen výboru pro bezpečnost jsem byl dosti překvapen, že jste se dne 28. května letošního roku jako nový ministr vnitra nezúčastnil jednání výboru pro bezpečnost a Ministerstvo vnitra zastupoval právě výše zmiňovaný plukovník Komorous, který byl jmenován vaším náměstkem až o tři dny později, tedy 1. června, nepletu-li se.

Otázka: Z jakého titulu tedy zastupoval plukovník Komorous Ministerstvo vnitra na jednání výboru pro bezpečnost dne 28. května letošního roku a proč jste nezajistil, pane ministře, účast některého z vašich náměstků v případě, že jste se nemohl sám zúčastnit jednání výboru pro bezpečnost? Pane ministře, chci jen podotknout, že si nevzpomínám za ty tři roky, kdy jsme se společně scházeli na našem výboru pro bezpečnost, že by se některý ministr či náměstek k tomuto výboru takto stavěl.

Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane poslanče. Slovo má ministr vnitra pan Martin Pecina.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já se hluboce omlouvám, jestli jsem se neúčastnil jednání, kterého jsem se snad měl účastnit. Já jsem teď letmým pohledem do kalendáře, protože tuto otázku jsem nečekal, zjistil, že bylo plénum v Senátu, takže se obávám, že jsem v době, kdy zasedal tento výbor, byl na plénu Senátu a předkládal jsem tam zákony. Takže tolik snad zdůvodnění mé nepřítomnosti. Omlouvám se za to a příště zcela určitě na jednání výboru přijdu, když budu pozván a bude to jenom trochu možné.

To, proč se účastnil pan plukovník Komorous. Důvod je patrně ten, že se tak dohodl se stále u mě sloužícím náměstkem Salivarem, a předpokládám, že to zkonzultoval s příslušnými orgány vašeho výboru. Já jsem na to nebyl žádným způsobem upozorněn a tato otázka mě velmi překvapila. Já se na to budu informovat. Odpovím samozřejmě písemně. Domníval jsem se, že pan plukovník Komorous jako odborník na tuto problematiku, asi nezpochybnitelný odborník, byl minimálně po věcné stránce dostatečným garantem projednávaného tématu, a neslyšel jsem ani jakoukoliv výhradu v této věci. Pokud došlo k formálnímu pochybení ze strany mé nebo ze strany mých podřízených, tak se za něj hluboce omlouvám a příště už se to nestane. To slibuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane poslanče Boháči, váš prostor pro doplňující dotaz.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji, pane ministře. Byl jste omluven, samozřejmě, na tom výboru. Tomu rozumím, měl jste jednání v Senátu. Co se týče účasti pana plukovníka Komorouse, určitě jako dlouholetý šéf Národní protidrogové centrály, odborník na tuto problematiku. Hlavním tématem, pane ministře, na jednání tohoto výboru pro bezpečnost byla otázka diváckého násilí. Názor pana plukovníka Komorouse byl shodný s mým názorem, ale pan plukovník Komorous sám přiznal, že zrovna sportovní klání není jeho šálek kávy, ale mohu říci, že tedy průběh výboru pro bezpečnost probíhal naprosto korektně. Spíše nás překvapila, znovu opakuji, neúčast kteréhokoliv z náměstků v případě vaší omluvené neúčasti. Takže to jenom k vysvětlení.

A jedna otázka, pane ministře, ta doplňující. Můžete nám podrobněji osvětlit, jak tedy probíhalo výběrové řízení na prvního náměstka, protože v tom já mám zmatek. Vy jste avizoval výběrové řízení, a potom výsledek, který již byl trošku předpokládán, tedy vítěz pan plukovník Komorous, jestli byste k tomu mohl říci pár slov pro naše osvětlení. Děkuji, pane ministře.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Slovo má ministr vnitra, přeje-li si se k tomu vyjádřit. Ano.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Ten problém pravděpodobně je pan náměstek Salivar, který na tom jednání nebyl, pravděpodobně nemohl, jinak by určitě na bezpečnostní výbor přišel. A protože ostatní náměstci, kterými disponuji, tak nikdo z nich se bezpečnostní problematikou nezabývá, tak pravděpodobně došlo k dohodě, že ministerstvo v tomto okamžiku na tomto jednání bude reprezentovat člověk, který s touto problematikou je familiární, a ne třeba náměstkyně pro mezinárodní věci nebo ekonomický náměstek. Ještě jednou se omlouvám, pokud došlo k formálnímu pochybení a sjednám nápravu.

Pokud se jedná o výběrové řízení, to proběhlo, já už jsem to několikrát avizoval - byli čtyři uchazeči o místo prvního náměstka. Já se netajím tím, že jsem si pana Komorouse na ministerstvo přivedl první den a že jsem chtěl, aby se zabýval problematikou extremismu a problematikou dokončení policejní reformy při její dlouhodobě plánované revizi po šesti měsících jejího fungování, a vypsal jsem výběrové řízení podle služebního zákona. Pak plukovník Komorous mezi čtyřmi kandidáty, kteří se přihlásili a všichni splňovali podmínky, byl vybrán jako první náměstek. Také jsem několikrát řekl, že pokud by jako první náměstek vybrán nebyl a byl by to někdo jiný, neměl bych s tím problém, ale s panem Komorousem bych nadále spolupracoval jako se svým poradcem. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. S poslední interpelací vystoupí pan poslanec Ludvík Hovorka. Interpelovaným je řádně omluvený ministr dopravy pan Gustáv Slamečka. Předmět interpelace odměňování manažerů Českých drah. Vážený pane poslanče Hovorko, máte slovo. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP