(12.20 hodin)
(pokračuje Exner)

V článku 9 odst. 1 není jasně stanoveno, zda provedení bezpečnostní inspekce u soukromoprávního subjektu s cílem zajistit, že jsou právní předpisy upravující ochranu utajovaných informací nadále dodržovány, se vždy týká jen vlastní země, to už upravují vnitřní předpisy, nebo lze takovou inspekci požadovat i v zemi smluvního partnera. Při vyšetřování bezpečnostního incidentu není uvedeno, kdo vyžaduje případnou spolupráci poskytující strany. Jestli to je přijímající strana, poskytující, nebo obě, případně subjekt, kterého se bezpečnostní incident týká. Je to článek 11 odst. 2. V důvodové zprávě se k tomuto článku uvádí, že rozsah událostí nebo jednání, který je třeba oznamovat jako bezpečnostní incident, je vymezen škodlivým následkem. Závisí tedy do značné míry na oznamující straně, zda bezpečnostní incident vůbec oznámí.

Tyto věci se mně zdají být takové, že nejméně v dalších smlouvách je třeba dát pozor na to, aby byly upraveny přesněji. Švédové o osobách včetně podnikatelů, kteří se pohybují v oblasti výměny a vzájemné ochrany utajovaných informací, zjišťují také výslovně loajalitu k zájmům státu a v určitých případech se šetří finanční poměry prověřované osoby. Naše odvolání na směrnici NATO v důvodové zprávě v této oblasti upozorňuje na dodržení standardu této organizace, Švédsko ale samozřejmě není jejím členem.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo dále se hlásí do rozpravy? Pokud nikdo, rozpravu končím.

Budeme hlasovat o usnesení následujícího znění: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Bezpečnostní smlouvy mezi Českou republikou a Švédským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 206. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 87 poslanců, pro 62, nikdo proti. Tento návrh byl přijat, druhé čtení bylo ukončeno.

 

Budeme se věnovat dalšímu návrhu. Předpokládám, že pan ministr Pecina bude rovněž tím, kdo ho bude odůvodňovat. Je jím

110.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Finskou republikou
o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
/sněmovní tisk 601/ - druhé čtení

Takže pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, další předpokládanou smlouvou o ochraně utajovaných informací je smlouva s Finskou republikou. Já zde nebudu číst text, který je prakticky totožný, jenom bych chtěl upozornit, že smlouva byla podepsána v Praze dne 26. května 2008 rovněž ředitelem Národního bezpečnostního úřadu a velvyslancem Finské republiky v Praze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře, a prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Kateřinu Jacques, aby odůvodnila a přednesla usnesení výboru, o kterém posléze dám hlasovat.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Kolegyně a kolegové, zahraniční výbor se této smlouvě věnoval na 36. schůzi dne 4. března 2009 a doporučil Poslanecké sněmovně, aby dala souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Finskou republikou o výměně a vzájemně ochraně utajovaných informací.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, paní poslankyně. Budu to muset přečíst ještě jednou: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Finskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací.

 

Tak zní přesně návrh usnesení, o kterém dám hlasovat v hlasování pořadové číslo 207. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 86 poslanců, pro usnesení se vyslovilo 58, proti nikdo. Takže tento návrh byl přijat a já mohu ukončit druhé čtení této vládní předlohy.

 

Budeme se dále věnovat bodu, kterým je

111.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou
Norského království o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
/sněmovní tisk 602/ - druhé čtení

Opět prosím pana ministra Pecinu.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, další smlouvou je tedy ochranná smlouva o ochraně utajovaných informací vyměněných mezi Norskem a Českou republikou. Smlouva byla podepsána v Praze dne 27. června 2008 opět ředitelem Národního bezpečnostního úřadu a velvyslancem Norského království v Praze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře, a prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Karla Šplíchala, aby odůvodnil usnesení výboru, které máme k dispozici jako tisk 602/1.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Dámy a pánové, zahraniční výbor na svém jednání 4. března 2009 za přítomnosti ředitele NBÚ Ing. Dušana Navrátila projednal tuto smlouvu a doporučil Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Norského království o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací." Ostatní je standardní.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Děkuji, pane poslanče. Otevírám rozpravu, nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Můžeme přistoupit k hlasování o usnesení, které bylo právě předneseno panem poslancem Šplíchalem.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 208. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 87 poslanců, pro bylo 62, nikdo proti. Takže tento návrh byl přijat a já mohu ukončit druhé čtení této předlohy.

 

Budeme se věnovat dalšímu bodu, kterým je

112.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou
Slovenské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky
a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
/sněmovní tisk 603/ - druhé čtení

Prosím o slovo opět pana ministra vnitra Martina Pecinu.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dohoda mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemné ochraně utajovaných skutečností - její rozšíření bylo podepsáno dne 25. června 2008 opět ředitelem Národního bezpečnostního úřadu a ředitelem Národného bezpečnostného úradu Slovenské republiky v Brunovicích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Prosím zpravodajku výboru paní poslankyni Kateřinu Jacques, aby se ujala slova a odůvodnila tisk 603/1 a přednesla usnesení, ke kterému výbor dospěl.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Kolegyně a kolegové, zahraniční výbor se tisku věnoval na své 36. schůzi dne 4. března a po odůvodnění ředitelem Národního bezpečnostního úřadu Ing. Dušana Navrátila a po zpravodajské zprávě poslankyně Kateřiny Jacques a po rozpravě doporučil Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o změně dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností." Další body jsou standardního charakteru.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, paní poslankyně a zpravodajko. Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování o usnesení, které jsme právě vyslechli.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 209. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 87 poslanců, pro bylo 59, nikdo proti. Návrh usnesení byl přijat a já mohu ukončit druhé čtení tohoto vládního návrhu.

 

Nyní se budeme věnovat bodu, kterým je

114.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Makedonie
o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
/sněmovní tisk 614/ - druhé čtení

Opět prosím pana ministra vnitra Martina Pecinu.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, další smlouva, kterou předkládám, je smlouva s Makedonií. Ačkoliv to není stát, který by byl členem NATO nebo Evropské unie, tak patří mezi kandidáty na vstup do Severoatlantické aliance a sjednání smlouvy o ochraně utajovaných informací se jeví jako vhodné.

Smlouva byla podepsána dne 27. srpna 2008 opět ředitelem Národního bezpečnostního úřadu a ředitelkou Ředitelství pro ochranu utajovaných informací Makedonie. Děkuji.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP