(9.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Paní poslankyně Mertinová, poté pan poslanec Cyril Svoboda, poté pan poslanec Opálka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Dobré jitro, dámy a pánové, pane předsedající. Dovolte mi prosím, abych požádala o zařazení bodu číslo 25, tisku 734/2, životní minimum, navrhovatel Anna Čurdová, na úterý jako první bod druhých čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Nyní pan poslanec Cyril Svoboda. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Pane místopředsedo, já jen chci vřele podpořit návrh paní poslankyně Horníkové a přidám ještě jeden velmi důležitý argument. Potřebujeme to i k ochraně našich zájmů při žalobě před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku. Proto velmi naléhavě prosím, abychom chybu, kterou jsme udělali vyřazením, napravili tím, že tento bod zařadíme, protože tím chráníme i zájem České republiky u tohoto soudního sporu. Jinak by se pozice českého státu velmi dramaticky zhoršila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Budeme muset rozhodnout hlasováním, veto jsem zatím dvou klubů nedostal, takže je to samozřejmě hlasovatelný návrh.

Nyní pan poslanec Miroslav Opálka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo, ještě jednou. Vzhledem k tomu, že byl zařazen bod 82 jako pátý bod na 16. 6., dovolil bych si přednést návrh, aby za tento bod, čili jako bod šestý 16. 6., byl pevně zařazen i bod 79, ony spolu docela souvisí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Ještě vidím přihlášku. Předtím ještě přečtu další omluvu, která mi byla doručena, a to je poslance Václava Votavy na dnešek i na zítřek.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jindřich Valouch: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, podávám návrh, aby bod 20, tisk 549 ve druhém čtení, byl zařazen za již pevně zařazené body na úterý 16. 6.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Valouchovi. Ještě jednou prosím to číslo tisku.

 

Poslanec Jindřich Valouch: Zopakuji - je to 549.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: 549, dobře. Už se nikdo nehlásí, budeme tedy jednotlivě, jak byly pozměňovací návrhy načteny, hlasovat. Potom samozřejmě rozhodneme i ten procedurální návrh, který tady řekl pan profesor Zdeněk Jičínský - u něj pak řeknu varianty, které nám zbývají.

 

Nejdříve tedy rozhodneme o návrhu pana poslance Pavla Hojdy, který ho přednášel jako první. Myslím, že počet přihlášených odpovídá.

První rozhodnutí bude hlasování pořadové číslo 174, a to zařazení bodu 162 na pátek 12. 6. - je to za třetí čtení cca okolo 12. hodiny, tj. v době, kdy se hlasuje o třetích čtení. Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Pavla Hojdy. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 174. Z přítomných 82 pro 52, návrh byl přijat.

 

Faktická paní poslankyně Bebarová-Rujbrová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Děkuji, pane předsedající. Omlouvám se, že zasahuji do procesu hlasování, ale já bych byla jen velmi ráda, abychom si ujasnili výklad tohoto zařazování, že pokud je předřazováno něco na zítra, na úterý, na jiné dny, že tak vždy bude až po pevně zařazených bodech. Jinak se nevyhneme tomu, že každý den si vzájemně budeme body přehazovat a ty, které tam byly zařazeny včera, resp. předevčírem, se budou odsouvat na konec. A to by i Sněmovnu zdržovalo, projednali bychom toho méně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já myslím, že musím dát, paní kolegyně, hlasovat podle toho, jak byl návrh podán. Většinou je to tak - po pevně zařazených bodech. Výjimku bude myslím tvořit návrh pana poslance Böhnische a Skopala, kdy budeme předřazovat zařazení nových bodů zkrácení lhůt. A to nám tady bylo oznámeno. Každý, kdo navrhne zařazení před pevně zařazené body, riskuje, že sežene mnohem méně poslanců ochotných něco takového učinit. Já to nemohu udělat jinak podle jednacího řádu. Čili ano, tady to je po pevně zařazených bodech v pátek.

 

Nyní se dostáváme k tomu, co řekl pan poslanec Robin Bönisch, nejdříve tedy zařazení nového bodu nyní po 11. hodině - zkrácení lhůty k projednání sněmovního tisku 765 - a v tomto ohledu jako první bod v 11 hodin před pevně zařazené body, smlouvy ve druhém čtení. To je první návrh.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 175 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 175. Z přítomných 85 poslanců pro 80, proti nikdo. Návrh byl přijat. Budeme tedy zařazovat nový bod.

 

Pan Robin Bönisch ještě navrhl zařazení smlouvy v prvém čtení a souhlasil s tím, že by to byl třetí bod dnešního jednání po 11. hodině, tedy před druhá čtení - před bod 103 zařadit ještě bod 133, tisk 817, a to po dohodě s panem kolegou Skopalem.

Rozhodneme v hlasování číslo 176, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro zařazení této smlouvy v prvém čtení. Předpokládám, že to je na žádost pana ministra práce a sociálních věcí. Rozumím tomu správně. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 176. Z přítomných 84 pro 62, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat návrhy pana kolegy Šustra, tj. 12. 6. jako první až devátý bod body pana ministra financí, tisky 571, 572, 860, 861, 515, 505, 685, 693 a 801. To znamená byla by to rozhodnutí ve druhém čtení, v prvním čtení - před prvá čtení, upozorňuji na to, abychom věděli všichni, o čem hlasujeme. Pan ministr financí měl včera odpoledne mít body, nedostalo se na něj, legitimní návrh zástupců rozpočtového výboru, ale záleží na Poslanecké sněmovně.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 177 a ptám se, kdo je pro. Před třetí čtení, znovu to opakuji. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 177. Z přítomných 83 pro 61, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní se tedy budeme zabývat návrhy pana poslance Jozefa Kochana, tj. zařadit dva zdravotnické body na úterý příštího týdne, tzn. 16. 6., za bod 39, který je na úterý pevně zařazen. Obdobný návrh potom měla paní kolegyně Fialová.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování 178, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu kolegy Kochana? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 178. Z přítomných 82 pro 30, proti 1. Návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP