(9.10 hodin)

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vážený předsedající, já bych požádal jako druhý bod dnes po písemných interpelacích - vím, že je tam bod kolegy Böhnische, ale je to něco podobného, jako první bod. Jedná se o návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 763 ve výborech Poslanecké sněmovny - je to jenom jedno hlasování. Jeho druhý bod by se přesunul jako třetí bod.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Navrhujete zkrácení lhůty k projednání zákona o vysokých školách a hlasovala by se dvě zkrácení lhůty. Pan kolega Böhnisch s tím souhlasí? Ano. Dobře. Takže první dva body dnes po jedenácté, třetí bod by byla smlouva v prvém čtení.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji. Jako druhé bych navrhl nové zařazení tisku 662, zákon o Pozemkovém fondu, na zítra po pevně zařazených bodech, což je po třetích čteních a pevně zařazených bodech. Děkuji. Je to tisk 662, nové zařazení bodu, bod ještě není.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Bylo by to nové číslo bodu. Čili tisk 662 po pevně zařazených bodech po bloku třetích čtení.

Pan poslanec Ohlídal, připraví se pan poslanec Opálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás požádal o přeřazení bodu 18, sněmovní tisk 505, na středu 17. června jako první bod odpoledne. Jedná se o druhé čtení vládního návrhu zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Slova se ujme pan poslanec Miroslav Opálka, připraví se pan poslanec Jičínský.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, také bych požádal o přeřazení bodu 55, tisk 848, s vědomím předkladatele. Jsem zpravodajem tohoto tisku. Vzhledem k tomu, že se pravděpodobně dostane na řadu zítra a já tu zítra nebudu, požádal bych vás o shovívavost a o jeho pevné zařazení dnes, tuším jako čtvrtý bod za bodem pana kolegy Böhnische, který přeřazoval. Jedná se v podstatě o technickou novelu zákona o nemocenském pojištění, vyřešení problému s tiskopisy. Je to v devadesátce, bude to krátké. Děkuji.

Podmíněně - pokud by to náhodou neprošlo, prosil bych alternativně zařadit za pevně zařazené body na úterý 16. června.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Nyní pan poslanec Jičínský, poté pan poslanec Šmíd, pan poslanec Cyril Svoboda a pan poslanec Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane místopředsedo, máme teď zařazen bod písemné interpelace. Ale podle mého soudu vzhledem k tomu že článek 53 ústavy říká: každý poslanec má právo interpelovat vládu nebo její členy ve věcech jejich působnosti, tak písemné interpelace byly určeny členům vlády Mirka Topolánka. Jediný, koho by se to mohlo týkat, protože je členem i současné vlády, je ministr Kocáb. Pokud jde o ostatní členy vlády, jejich odpovědi, interpelace jim zaslané, projednávat nemůžeme, protože už členy vlády nejsou.

Takže mám tuto procedurální námitku, abychom projednávali (?) tento bod teď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vám rozumím. Samozřejmě o tom budeme diskutovat v souvislosti s programem, ale musím říci, že včera tato otázka byla řešena na organizačním výboru. Organizační výbor zaujal jiné stanovisko, ale je to samozřejmě na vůli Sněmovny.

Nyní pan poslanec Šmíd, poté pan poslanec Cyril Svoboda.

 

Poslanec Milan Šmíd: Dobré dopoledne, vážené dámy, vážení pánové. Já bych chtěl na základě žádosti pana ministra Vondrušky na středu 17. června jako třetí bod zařadit sněmovní tisk 433, současně bod číslo 43.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Nyní pan poslanec Cyril Svoboda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane místopředsedo, uplatňuji veto tří klubů na zařazení nového bodu tisk 662. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Veto na tisk 662. Tři kluby, dobře.

Pan poslanec Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych si dovolil požádat o zařazení nového bodu, a sice vysvětlení paní ministryně zdravotnictví k povolení sloučení zdravotních pojišťoven. Chtěl bych tento nový bod zařadit jako první po pevně zařazených bodech zítra.

Krátké zdůvodnění: Včera Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o zaměstnaneckých resortních zdravotních pojišťovnách a současně se na webových stránkách ministerstva objevila informace o tom, že Ministerstvo zdravotnictví povolilo sloučení zdravotních pojišťoven. Myslím si, že není normální, aby vláda, resp. její členové nerespektovali vůli Poslanecké sněmovny. Požaduji, aby paní ministryně podala řádné vysvětlení. Žádám, aby byl zařazen nový bod, jak jsem navrhl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Nyní paní poslankyně Jiřina Fialová, připraví se pan poslanec Klas.

 

Poslankyně Jiřina Fialová: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já bych chtěla navázat na pana kolegu Kochana, který zdravotnické návrhy dává na úterý 16. června. Jistě nerad opomněl bod 82, tisk 793, který navrhuji zařadit za již pevně zařazené body, tedy jako bod pátý.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Jako pátý bod. Nyní pan poslanec Jan Klas. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych navrhl do programu pořadu následující návrh. Stávající bod číslo 77 programu schůze zařadit až na samotný závěr bloku prvních čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Na konec prvních čtení, dobře. Tím jsem vyčerpal písemné přihlášky do rozpravy k programu schůze.

Ještě paní poslankyně Zdeňka Horníková.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Dobrý den. Vážený pane předsedající, já bych ráda požádala Sněmovnu, aby zařadila zpět na program jednání této schůze tisk 895. Je to tzv. malá novela občanského zákoníku, kterou jsme v úterý vyřadili, ale já myslím, že došlo trochu k nedorozumění, protože myslím, že zcela právem jsme vyřadili velký kodex nového občanského zákoníku. Chci upozornit, že tato malá novela právě třeba i v souvislosti s tím, že včera Ústavní soud vynesl již jistá rozhodnutí v otázce žalob majitelů domů na náhradu škod za ušlé nájemné, tak já chci jen upozornit, že dnes máme v platnosti právní normu, a to je zákon 107, zákon o jednostranném navyšování nájemného. Tato norma v roce 2010 končí. Nebudeme mít žádnou právní normu, která by upravovala výši nájemného, a tím bychom se dostali do velmi nepříjemné situace, která byla mezi rokem 2003 až 2006, že jsme neměli žádnou právní normu. Tato malá novela občanského zákoníku nabízí právě řešení, aby k této situaci nedošlo.

Takže znovu prosím o zařazení tisku 805, který byl vyřazen v úterý z jednání Poslanecké sněmovny. Pane předsedající, nevím, zda je to možné ještě na zítřek po pevně zařazených bodech, protože nevím, kolik jich je. Pokud by to nebylo možné, pak pevně zařadit hned na úterý. Děkuji. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP