Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
11. června 2009 v 9.01 hodin
Přítomno: 95 poslanců
 

 

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, vítám vás na dnešním zasedání. Zahajuji třetí jednací den 59. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. První přihlášený byl kolega Skopal, který má náhradní kartu číslo 2.

Teď bych sdělil omluvy. O omluvu své neúčasti na dnešním zasedání požádali poslanci Jan Bauer z rodinných důvodů, Zuzana Brzobohatá z pracovních důvodů, František Dědič bez udání důvodu, Vladimír Hink ze zdravotních důvodů, Jan Husák z osobních důvodů, Michael Kocáb - omlouvám se, ten patří mezi členy vlády - z pracovních důvodů. Tradičně Tomáš Kvapil ze zdravotních důvodů, Ivan Langer z pracovních důvodů, Vlasta Parkanová bez udání důvodu, Jiří Paroubek bez udání důvodu, Evžen Snítilý též bez udání důvodu. Michaela Šojdrová na dopolední jednání a Vladimír Šoltys ze zdravotních důvodů.

Z členů vlády se omlouvají Martin Barták, místopředseda vlády, pro zahraniční cestu, Jan Kohout z důvodu zahraniční cesty, Ladislav Miko z pracovních důvodů, Václav Riedlbauch z důvodů zahraniční cesty a Gustáv Slamečka z důvodu zahraniční cesty. Pan ministr Vladimír Tošovský je zde, ale omlouvá se od 10.30. Takže to jsou omluvy, které mi byly doručeny.

Další mimořádně doručené omluvy jsou od paní Vladimíry Lesenské a od Zdeňka Kotouše na dnešní den bez udání důvodu.

Sděluji dále, že tady mám velké množství přihlášek do programu schůze, takže ty vyřídíme předtím, než zahájíme bod číslo 222, který je ve čtvrtek podle jednacího řádu ze zákona bodem našeho jednání, což jsou odpovědi členů na písemné interpelace. Pevně zařazené body od 11 hodin jsou smlouvy ve druhém čtení, pokud to ovšem Poslanecká sněmovna svým rozhodnutím nezmění.

Dovolte mi tedy, abych požádal o slovo prvého přihlášeného do programu schůze, a tím je pan poslanec Pavel Hojda. Připraví se pan Robin Böhnisch. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych chtěl požádat Sněmovnu o pevné zařazení bodu 162, je to třetí čtení leteckého zákona, tisk 590. Jak jistě víte, v úterý Sněmovna rozhodla o zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením a lhůta na projednávání uběhne právě zítra v 11.45. Já bych požádal Poslaneckou sněmovnu, aby toto třetí čtení bylo zařazeno na 12. hodinu zítra, a to z následujícího důvodu. Příští týden jsem od úterka do čtvrtka omluven a chtěl bych ve spolupráci s ministrem dopravy, aby tento vládní návrh zákona byl jistě projednán ještě tento týden. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlovi Hojdovi. Než dám slovo panu poslanci Böhnischovi, ještě konstatuji, že paní kolegyně Hana Šedivá má náhradní kartu číslo 6.

Nyní pan poslanec Robin Böhnisch, připraví se pan poslanec Ladislav Šustr. Eviduji přihlášku pana poslance Jičínského. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Dobré ráno, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Já si dovoluji navrhnout zařazení nového bodu, který se jmenuje Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 765 ve výborech Poslanecké sněmovny. Činím tak na žádost výboru a po projednání s kolegy z poslaneckých klubů a dovoluji si požádat o zařazení tohoto bodu jako prvního dnes po písemných interpelacích. Je to záležitost velmi krátká, tak žádám o toleranci v tomto momentu.

A druhá věc, dovoluji si požádat o pevné zařazení bodu 133, tisk 812 jako druhý bod po písemných interpelacích.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, to je smlouva v prvém čtení, bod 133, ano? Dobře, děkuji.

Nyní pan poslanec Šustr, připraví se pan poslanec Čepelka. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, hezké ráno také od pana ministra Eduarda Janoty. Mám zde prosbu, hlavně jeho, ale i naši, abychom zítra jako první až devátý bod zařadili tisky, které byly již zařazeny a nestihly se. Narychlo přečtu - a nejraději kdybychom hlasovali en bloc, neboť to jde po sobě a bylo by nutno projednat už zítra.

Takže navržené body: číslo 10, sněmovní tisk 571, druhé čtení, číslo 11, sněmovní tisk 572, druhé čtení, bod 31, sněmovní tisk 860, první čtení a podle § 90. Bod číslo 32, sněmovní tisk 861, první čtení podle § 90. Číslo pořadu 19, sněmovní tisk 515, druhé čtení. Číslo 18, sněmovní tisk 505, druhé čtení. Číslo pořadové 8, sněmovní tisk 685, druhé čtení. Pořadové číslo 14, sněmovní tisk 693, druhé čtení. A poslední, pořadové číslo 85, sněmovní tisk 801, prvé čtení.

Předám panu předsedajícímu, děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan kolega Čepelka se ještě dohodne s panem poslancem Šustrem, když tak se potom přihlásí ještě do rozpravy. Nyní pan poslanec Jozef Kochan, připraví se pan poslanec Vladimír Koníček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jozef Kochan: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych si dovolil k již pevně zařazenému bodu číslo 39, to je sněmovní tisk 841, ten je zařazen na úterý 16. 6., zařadit další zdravotnické návrhy zákonů, a sice to je bod číslo 42, sněmovní tisk 806, týkající se ochrany veřejného zdraví. A za ním další bod číslo 195, sněmovní tisk 726, to jsou návrhy zdravotně pojistných plánů pojišťoven. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Čili jako dva body za bod 39? Ano, dobře, děkuji.

Vladimír Koníček nyní, připraví se pan poslanec Skopal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, já bych chtěl požádat Sněmovnu, aby zařadila na zítra jako první bod bod číslo 183 našeho programu, to je pověření orgánů Poslanecké sněmovny kontrolou hospodaření Nejvyššího kontrolního úřadu s majetkem státu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Čili na pátek ráno? Ano. Pan poslanec Skopal nyní, připraví se pan poslanec Ohlídal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP