(10.20 hodin)
(pokračuje Braný)

A poslední poznámka. Neřešme propad do státního rozpočtu. Ne, že by mě nezajímal, ale samotný návrh zákona, jak ho předložila vláda, je snížení příjmů do státního rozpočtu. To přece všichni víme a teď jenom se budeme bavit o tom, jestli to snižuje někdo návrhem, nebo to vláda sama snižuje, to, jak nastavuje biopaliva a řešení vůbec této problematiky, takže i toto není nic proti snažení vlády z hlediska příjmové stránky, kdy předkladatelé, tj. vláda, ví, bude-li to přijato i bez pozměňovacích návrhů, tak fond dopravní infrastruktury musí zapomenout na stovky a stovky milionů, státní pokladna ještě na větší díl, protože je takto nastaven návrh vlády. Takže já bych teď nechtěl toto rozebírat, bylo na to dost možností ve výborech.

A poslední poznámka. Já si pamatuji jako zpravodaj, kdy jsme řešili podobné - zjednoduším - vratky a pan kolega Bursík ví, byl předsedou výboru v té době, byla modrá vláda bez důvěry, a jak jsme dělali věci, kdy jsme vlastně měnili pozměňovák, který přijal výbor, na žádost potom pana poslance Bursíka v té době, a který byl značně, značně problematický, ale potom, když jsme se dostali ke třetímu čtení, byl pan Bursík velký adept na místopředsedu vlády a udělali jsme harakiri, jaké jsme udělali, a také to bylo velmi bolestivé, a tehdejší zase pan kolega Říman byl vcelku vstřícný, také neoperoval procedurou.

Takže prosím vás pěkně, rozhodneme to hlasováním, ale už se nepřeme o procedurální otázky. A myslím si, že všichni vědí, o co tu jde, a ještě o tom bude určitě debata minimálně ve veřejnosti přes média. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu zpravodaji. O slovo se přihlásil pan poslanec Martin Říman.

 

Poslanec Martin Říman: Já se omlouvám panu zpravodaji, poslanci a kolegovi Branému, že teď na chvíli nevyslyším jeho slova o tom, abychom se přeli jindy na toto téma, nicméně chci ještě krátce reagovat na to, co tady bylo řečeno, i na to, co říkal pan kolega Braný, že máme dost příležitostí ke zviditelnění. Já bych ho chtěl ubezpečit, že já to nemám zapotřebí, neboť v nadcházejících volbách do této pohostinné budovy již kandidovat nebudu, takže to, co říkám, zde říkám proto, že je to mé přesvědčení a že se nemohu smířit s tím, co tady zaznělo z úst kolegy Bursíka.

Já bych chtěl ještě jednou odmítnout to, co teď tady pan kolega Bursík zopakoval podruhé o penězích, které jsou vytahovány ze státního rozpočtu. Já rozumím tomu, že pan poslanec Bursík byl a je proti aukcionování na energetiku, ale v této Sněmovně že je proti postupnému aukcionování, že je pro okamžité aukcionování, jak bylo navrženo nejdříve Evropskou komisí. Ale to je debata, která podle mého soudu je za námi. Vládě se podařilo dohodnout postupné aukcionování, což je výhodné pro naši energetiku, a já jsem stoprocentně přesvědčen, že o tom, že to je výhodné, je přesvědčeno 95 % této Sněmovny a odborné veřejnosti. Prostě názor, že by ČR neměla využít možnosti postupného aukcionování, je názor totálně minoritní, nemá cenu a žádná vláda, a o tom jsem bytostně přesvědčen, ať bude jakákoliv po podzimních volbách, ho prostě nepřijme a bude ráda a vděčná za to, že tady je možnost postupného aukcionování, protože je to prostě pro ČR výhodné.

To, když pan poslanec Bursík říká, že máme aukcionovat okamžitě a zároveň že máme chtít čisté technologie, to je prostě protimluv! Jak toho lze dosáhnout? Jedny peníze elektrárenské společnosti vydají za povolenky, a nejsou malé, jak jsme tady slyšeli, a další stejně velké nebo ještě větší peníze vydají za modernizaci a ekologizaci svých provozů? Ani elektrárenská společnost, jak se jmenuje jakkoliv, není prostě oslíku otřes se, jak si to asi někdo představuje. I ta má svoje náklady, i ta má svoje výnosy a není to důl na zlato.

To znamená jestli chceme čisté technologie, musíme využít postupného aukcionování a peníze nechat ve společnostech a pod kontrolou vlády jim umožnit, aby modernizovaly svá zařízení. Jinak to prostě není možné, chceme-li tohoto dosáhnout!

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Martinovi Římanovi a nyní vystoupí pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, já bych to skutečně nechtěl nechat jenom na panu místopředsedovi Poslanecké sněmovny, ale chtěl bych i za všechny ostatní požádat kolegy, zdali by si tyto své příspěvky nenechali do jiné části projednávání návrhu zákona. Nyní se nacházíme ve druhém čtení, kdy se v zásadě předkládají pozměňovací návrhy, a my jsme schvalovali nějaký program schůze Poslanecké sněmovny a tato diskuse už nám ho z časového hlediska velmi výrazně narušuje. Já samozřejmě vím, že jednací řád Poslanecké sněmovny dává možnost při toleranci řídícího schůze absolvovat v této fázi jednání i tento typ debaty, ale chtěl bych skutečně požádat o maximální stručnost a upozornit na to, že jsme schválili určitý program na dnešní jednání a s projednáváním tohoto návrhu zákona jsme dnes původně vůbec nepočítali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám, pane poslanče, také děkuji, nicméně musím korigovat váš názor, že to záleží na toleranci řídícího schůze. Nezáleží! Já prostě nemám možnost ovlivnit podle jednacího řádu řečníka. Pokud mluví k věci, a to mluvili všichni k věci, nemám možnost mu odebrat slovo a vy to dobře víte. Já to vaše upozornění musím v tomto smyslu odmítnout - nejen za sebe, ale za všechny, kteří by byli podezíráni z toho, že jsou zbytečně tolerantní k něčemu. Nejsme tolerantní!

Chce ještě někdo vystoupit? Chce vystoupit pan poslanec Martin Bursík.

 

Poslanec Martin Bursík: Já děkuji panu místopředsedovi Sněmovny Kalouskovi a pokládám tuto poznámku pana poslance... (Námitky, že místopředsedou Sněmovny je Jan Kasal.) Pardon, Kasalovi, omlouvám se velmi.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: My se s panem Bursíkem známe dlouho, takže si nás neplete určitě.

 

Poslanec Martin Bursík: Po pravdě řečeno, panu poslanci Sobotkovi bych rád vzkázal, že tato Poslanecká sněmovna věnuje tolik času takovým nesmyslům, že když tady vedeme několik desítek minut debatu o tom, co se stane odhadem s 68 miliardami korun, jestli budou příjmem státního rozpočtu, anebo jestli většina z nich se stane windfall profitem a vlastně příjmem akciové společnosti ČEZ, tak že to za to stojí.

Já mám jediný dotaz a tím chci debatu uzavřít. A na to jsem tu odpověď nedostal. Jestliže ČR stejně jako všechny členské státy EU má předložit Evropské komisi do 30. září 2011 žádost, která bude obsahovat navrhovanou metodu přidělování povolenek, a zároveň jestliže každý členský stát má povinnost implementovat směrnici 2009/29, to znamená klimaticko-energetický balíček, do konce roku 2012, pak se ptám, proč poslanec Říman, poslanec Urban předkládají formou přílepku, troufám si říci protiústavního přílepku, 10. 6. 2009, to znamená více nežli o dva roky dříve, nežli má členský stát předložit Komisi metodu, jakým způsobem bude s povolenkami pracovat, proč toto předkládáte formou přílepku, proč obcházíte vládu? Přičemž toto je primárně věcí, kterou by měla posoudit vláda ČR, tudíž proč je takový kalup? Není to náhodou proto, že máte za to, že tato přechodná vláda je slabá na to, aby se dokázala bránit tomu, že ČEZ si prosadí formou svých poslanců v Poslanecké sněmovně narychlo tento pozměňovací návrh, který je v jeho prospěch?

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bursíkovi. Hlásí se pan poslanec Říman.

 

Poslanec Martin Říman: Já už jen velmi stručně, ale na otázky je slušné odpovídat, takže já odpovím na tento dotaz proč. No proto, že jsme v situaci, v jaké jsme. Tato Sněmovna za čtyři měsíce končí. Co nebude projednáno do října, to spadne pod stůl. Jak dlouho bude vznikat nová vláda? V minulém volebním období vznikala čtyři, resp. sedm měsíců, takže ono času zase tolik není. To je jeden argument. A druhý argument je, že čím dříve se začne, tím lépe, protože investice v současné době hospodářské krize mohou mít velmi pozitivní účinek.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Vzhledem k tomu, že se do rozpravy již nikdo nehlásí, mohu rozpravu ukončit? Rozpravu končím a o slovo se přihlásil po skončení rozpravy pan zpravodaj. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP