(Jednání pokračovalo v 9.20 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, věřím, že můžeme pokračovat, a prosím pana poslance Aubrechta, aby se ujal slova.

Tak se mi to líbí (ke klidu v sále). Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Pane předsedající, dámy a pánové, mám jeden procedurální návrh, ale nejdřív bych ho trochu okomentoval. Z této Sněmovny se už asi vytrácí základní principy a slušnost. Protože dnes jsem se dozvěděl, že ač jsem zpravodajem zákona, na kterém jsme pracovali více než rok, tak ho někdo zařadil pevně přesně na ten den, kdy se nemůžu zúčastnit jednání. Čili bez dohody se zpravodajem se pevně zařadí, což kdysi nebývalo zvykem.

Proto si dovolím navrhnout, abychom měli dost času popřípadě to upravit a najít společný návrh, aby tento zákon byl projednán v pátek, je to třetí čtení zákona o odpadech, bod č. 153, tisk 717.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, v pátek v rámci třetích čtení. Děkuji vám.

Nyní se o slovo přihlásil, písemné přihlášky mají přednost, takže pan poslanec Petr Krill.

 

Poslanec Petr Krill: Děkuji, pane předsedající. Já bych si dovolil předložit návrh na pevné zařazení bodu 54, to je zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím statutu poslanců Evropského parlamentu, a to na úterý šestnáctého po pevně již zařazených bodech. Domnívám se, že jsou zařazeny body 221 a 39, pakliže tam nebude něco z dneška.

Jako důvod uvádím to, že pevně zařazených bodů již je tolik, že hrozí nebezpečí, že tento zákon, který by měl začít působit od července letošního roku, by mohl být vyřazen. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nyní pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, dovolte, abych navrhl změnu pořadu našeho jednání. Jako odůvodnění dovolte, abych uvedl fakt, že při projednávání bodu, který je označen ve schváleném pořadu jako 141, což je třetí čtení zákona, kterým se mění zákon o správě daní a poplatků, je nepochybně správné a také potřebné, aby byl účasten pan ministr financí. A vyjdu-li ze schváleného pořadu jednání, pak tedy prosím, aby byl bod 141 zařazen mezi pevně zařazené body programu dnešního, tedy středy 10. června, a sice mezi bod 133 a 31. Počínaje bodem 31 jsou to právě body, které bude obhajovat v Poslanecké sněmovně pan ministr financí Eduard Janota, a považoval bych za správné, aby potom kontinuálně pokračoval v jednotlivých jednáních, respektive zdůvodňování předloh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ještě jednou, pane poslanče, abychom si to vyjasnili. Vy navrhujete, aby bod 141...

 

Poslanec Michal Doktor: ... byl zařazen za bod 133. A pak program pokračuje již schválenými body.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, už to vidím, děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Radim Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, já mám pouze faktickou připomínku. Paní poslankyně Bebarová-Rujbrová navrhla zařadit pevně dva body a já žádám oddělené hlasování o každém tomto bodu zvlášť. Zejména mi jde o bod 28, který s panem ministrem Pecinou nemá žádnou souvislost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Chytkovi. Pan poslanec David Kafka.

 

Poslanec David Kafka: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dobrý den. Po dohodě s panem ministrem Šimerkou bych prosil, aby se bod číslo 35, což je tisk 827 a týká se odročení účinnosti zákona o úrazovém pojištění, zařadil na čtvrtek 18. června jako první bod odpoledního jednání.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ve čtvrtek odpoledne není možno, protože...

 

Poslanec David Kafka: Zpět - aby se zařadil ve čtvrtek jako první bod po skončených interpelacích.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, tam jsou dva body, které jsme včera rozhodli zařadit. Týkají se pana ombudsmana Motejla, kterému jsme to opakovaně slíbili, takže vám můžu nabídnout pořadí číslo 3. Souhlasíte? Dobře.

Chce ještě někdo přispět? Pokud ne, tak se budeme ... Jsem žádán, abych požádal místopředsedu vlády, kteréhokoli, aby přišel a naplnil tak usnesení Poslanecké sněmovny, které je dosud platné. Ale já nevím, jestli to bude možné, protože pan premiér Fischer je sice omluven až od 13 hodin, ale není přítomen. Pan vicepremiér Barták se omlouvá z dopoledního jednání a pan vicepremiér Kohout je na zahraniční cestě.

Přes veškerou snahu místopředsedy Zaorálka se nedaří nikoho zkontaktovat, takže poprosím zástupce jednotlivých klubů, aby sem přišli nahoru, abychom se poradili o dalším postupu.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP