(17.00 hodin)
(pokračuje Kocáb)

Nebude nikoho omezovat v jeho soukromém, občanském a politickém životě. V současné době se nezřídka za diskriminaci označuje každé nespravedlivé jednání, které sice nezákonné může být, ale s diskriminací nemá nic společného. Toto nadužívání pojmu diskriminace pak vede k tomu, že závažnost a důležitost tohoto problému se ve společnosti snižuje a tím se zhoršuje postavení skutečných obětí diskriminačního jednání.

Dámy a pánové, antidiskriminační zákon byl schválen Poslaneckou sněmovnou a později i Senátem Parlamentu 31. března 2008. Od prezidentova veta uplynul tedy opět rok. A celých pět let, kdy váháme, jestli chceme splnit podmínku a slib, který jsme dali při vstupu do Evropské unie. Nechceme-li ztratit respekt Evropské unie, nemáme ani jinou možnost, než zákon dnes schválit. Jakékoli naše politické nedohovory jsou okrajové, nedůležité ve srovnání s hodnověrností, kterou si chceme a musíme ve společenství evropských národů, ale i před vlastními občany vybudovat.

Případy skryté nebo otevřené diskriminace vnášejí do společnosti a života lidí řadu negativních emocí - závist, nedůvěru, pocity bezmoci a útrpného bezpráví. Jsem přesvědčen, že vaše dnešní hlasování nebo přehlasování prezidentova veta pomůže tato negativa v životě společnosti o nemalý kus umenšit. Věřím, že ochrana práv obětí nespravedlnosti bude mít podporu celé společnosti, že právo na důstojný život ve stáří je stejně důležité jako právo na život ve státě, který je důvěryhodný a zodpovědný ke svým občanům. Barva pleti, vzdělání, náboženství a politické přesvědčení nesmí omezovat ničí lidská práva.

Dámy a pánové, přeji vám dobré, rozumné a moudré rozhodování a hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu ministrovi. O slovo se hlásí předseda klubu sociální demokracie Bohuslav Sobotka. Prosím, aby si vzal slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, jak jistě víte, já jsem předložil návrh, když jsme jednali o změnách programu této schůze Poslanecké sněmovny, aby tento bod byl přeložen, jeho projednávání, na příští týden. Tím hlavním důvodem, proč jsem tento návrh podal, byl fakt, že doposud nebyla dokončena všechna relevantní politická jednání včetně finálního stanoviska našeho poslaneckého klubu k tomuto návrhu zákona.

V tuto chvíli bych chtěl předložit procedurální návrh na přerušení tohoto bodu a odročení na příští středu odpoledne, to je tuším 17. června, jako první bod po pevně zařazených bodech, s tím, že by podle mého názoru bylo dobré, aby ještě byla šance odpovědně posoudit tento návrh zákona za prvé v kontextu toho, že mezitím bylo rozhodnuto o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny, a současně s tím, že tedy také i v důsledku tohoto se snižují šance na to, aby ještě v tomto volebním období byl předložen lepší legislativní návrh, který by otázku ochrany před diskriminací řešil na lepší úrovni, než to v tuto chvíli dokázala vláda, minulá vláda tímto svým návrhem. Proto bych rád požádal Poslaneckou sněmovnu o souhlas s tím, abychom projednávání tohoto bodu přerušili, odročili do příští středy odpoledne po pevně zařazených bodech.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vás všechny odhlásím, kolegové, protože jsem obdržel návrh na odhlášení. Mezitím jsem gongoval, abych přivolal ostatní. Prosím ty, kteří jsou v sále, aby se znovu přihlásili. Budeme neodkladně hlasovat o návrhu, který přednesl pan poslanec Sobotka. Ještě chvíli počkám, abyste se dostavili vy, kdo máte v úmyslu hlasovat.

 

Zrekapituluji, že tady byl předložen návrh, abychom tento tisk 253/5, vrácený prezidentem, antidiskriminační zákon, jeho projednávání, odročili na 17. příštího týdne, tedy na středu, kde bychom ho zařadili jako první bod po pevně zařazených bodech. To byl návrh, který zde zazněl. O tomto návrhu budeme v této chvíli hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, odročit tento zákon, tisk 253/5, na středu příští týden jako první bod po pevně zařazených bodech? Kdo je proti?

Hlasování číslo 86. Přihlášeno 123, pro hlasovalo 79, proti 20. Tento návrh byl přijat.

 

Mně tady nabíhají samé faktické poznámky, ale pravděpodobně to nikdo vážně nemyslí. Zdá se, že to je určitá chyba a nedostatek tohoto nového způsobu faktických poznámek. Nikdo se nehlásí. Takže faktické údajné mažu.

Protože jsme odhlasovali návrh na odročení, tak ukončuji projednávání tohoto bodu s tím, že se k němu vrátíme ve středu sedmnáctého - první bod po pevně zařazených bodech. Budeme pokračovat v projednávání antidiskriminačního zákona vráceného prezidentem republiky.

 

Teď můžeme vzít další bod, vrácený Senátem, a to

5.
Návrh zákona, kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky
za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti
s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik
/sněmovní tisk 453/4/ - vrácený Senátem

Senát nám tento návrh vrátil s pozměňovacími návrhy. Usnesení máme. Nevím, jestli tady mohu uvítat senátorku Soňu Paukrtovou. Ne, nemohu, protože nepřijde.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila alespoň poslankyně Hana Orgoníková, pokud je na to připravena. Prosím, paní poslankyně, můžete.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vždy mohu, pane místopředsedo.

Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, vážení členové vlády, zúčastnila jsem se projednávání tohoto návrhu zákona, který byl navrhován průřezově politickými stranami zde v Poslanecké sněmovně. Zúčastnila jsem se projednávání v Senátu. V Senátu byl tento návrh zákona upřesněn. My jsme vycházeli z toho, že Česká republika je následníkem Československé republiky, a vymezovali jsme možnosti, kdy mohou oprávnění občané žádat, oprávnění občané České republiky, o náhradu za majetek, který jim byl, řekněme, zkonfiskován jak Maďary, tak potom příslušníky Ukrajinské sovětské socialistické republiky na základě předání tohoto území Sovětskému svazu po druhé světové válce. Senát upravil tento návrh zákona, upřesnil, že se jedná o Československou socialistickou republikou, o Českou socialistickou republiku a o Českou republiku. Čili teď víme přesně, kteří občané mohou žádat o tuto náhradu nemovitého majetku.

Byla bych velmi rád, kdybyste podpořili tento návrh zákona ve znění, které navrhuje Senát. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji za uvedení. Ještě bych si dovolil jedno upřesnění, které jsem si teď ověřil. Já jsem to neřekl úplně přesně. Zařazení antidiskriminačního zákona - po pevně zařazených bodech by umožňovalo jak dopoledne, tak odpoledne. Bylo to odloženo na odpoledne. Po pevně zařazených bodech až odpoledne. Takže toto upřesnění, aby bylo jasné, kam to zařadit. Doufám, že s tím je souhlas, že to teď nikdo nebude zpochybňovat. Bude to znamenat odpoledne.

Nyní, po paní poslankyni Orgoníkové, by se k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu měl také vyjádřit zpravodaj rozpočtového výboru Pavel Hrnčíř. Je tady. Ještě potom poslanec Zdeněk Prosek. Nyní prosím Pavla Hrnčíře. Máte slovo. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP