(15.00 hodin)

 

Poslanec Jindřich Valouch: Vážený pane místopředsedo, vy jste teď řekl, že ve své podstatě body, které budou na úterý 16. 6. od bodu 1 a tak dál, já jsem podával první návrh, že jako bod 1 má být bod 35 a pak další. Pak jsme se domluvili řekl bych z hlediska řešení, že odstoupíme, ale teď jste o bodu 35 vůbec nehovořil. Jenom se ptám, jestli bod 35 bude také takto schválen. Děkuji. 35, tisk 803.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, já postupuji podle návrhu z grémia. Nicméně pan poslanec Křeček ve svém vystoupení napadl návrhy z grémia, proto jsem jeho návrh vsunul. Na váš návrh se dostane, až na něj přijde řada, pokud to stačí k vysvětlení.

 

Nyní rozhodneme v dalším hlasování s pořadovým číslem 13 o osudu bodu 42. Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Křečka na vyřazení bodu 42, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 166 poslanců. Pro bylo 84, proti 66. Tento návrh byl přijat.

 

Já doufám, že jsme se vyrovnali s těmito návrhy a že můžu přistoupit k hlasování o dalším návrhu z grémia, což jsou body 44, 48 a 207, kde se navrhuje, aby byly projednány příští týden jako první tři body úterního jednání odpoledne.

Hlásí se pan poslanec Vidím, který měl protinávrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážený pane předsedající, paní a pánové, ve shodě s ostatními kolegy z poslaneckých klubů bych vás chtěl požádat, abyste o těchto třech bodech dal hlasovat jako o druhém, třetím a čtvrtém pevně zařazeném bodu v ono úterý. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stane se. Kdo souhlasí s tím, aby body 44, 48 a 207 byly projednány jako druhý až čtvrtý bod příští úterý odpoledne, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. (Hlasy ze sálu.) Takže ruším toto hlasování. Děkuji za upozornění. Já jsem vás žádal před začátkem, abyste mě upozornili, když nějaký bod bude hlasován zvlášť.

Takže dám hlasovat nejprve o zařazení bodu 44. Jedná se tedy o bod 44, 48 a 207. Je požadavek od paní poslankyně Šojdrové, aby bod 44 byl hlasován zvlášť. Další také. Dobře.

 

O bodu 44 rozhodneme v hlasování pořadové číslo 15, které jsem zahájil. Kdo souhlasí, aby bod 44 byl projednán příští úterý jako bod č. 2, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Z hlasujících 165 pro bylo 82, proti 16. Tento návrh nebyl přijat. Bod 44 bude projednán, až na něj přijde řada.

 

Bod 48. Kdo souhlasí s jeho zařazením jako druhý bod? Bude kontrola hlasování... Hlásí se pan poslanec Tluchoř.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, jednak přeji dobré odpoledne a zároveň se velice omlouvám. Chtěl jsem hlasovat pro, a na sjetině mám křížek. Nevím, jak se mi to mohlo stát. Zpochybňuji hlasování. Zřejmě jsem svým krokem uvedl v omyl i řadu kolegů, čili prosím o zpochybnění hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Je to námitka. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 16. Kdo souhlasí s touto námitkou, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Z přihlášených 166 bylo pro 141, nikdo proti.

 

Takže budeme opakovat hlasování o zařazení bodu 44, aby byl projednáván jako druhý bod v úterý 16. června odpoledne.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 17. Kdo s tím souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 167 hlasujících pro 127, proti 6. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní podle postupu tak, jak jsme hlasovali o návrzích pana poslance Křečka, rozhodneme o bodu 48, protože pan poslanec Michalík navrhl vyřadit tento bod.

Kdo souhlasí s vyřazením bodu 48, ať to najevo v hlasování pořadové číslo 18 tím, že zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 166 hlasujících pro 74, proti 58. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme hlasovat o zařazení bodu 48 jako třetí bod za týden v úterý odpoledne.

Kdo s tímto souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano v hlasování pořadové číslo 19, které jsem zahájil. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 167 poslanců, pro 62, proti 56. Tento návrh nebyl přijat a bod bude projednán, až na něj přijde řada.

 

A nyní se jedná o bod 207, který by měl být projednán jako třetí bod za týden odpoledne.

Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 20. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 168 hlasujících pro 65, proti 46. Ani tento bod nebyl schválen.

 

Pan poslanec Vidím kontroluje výsledky hlasování... Pan poslanec Bürgermeister se hlásí.

 

Poslanec Jan Bürgermeister: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, k mému překvapení mám na sjetině ne, chtěl jsem hlasovat ano. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: O námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 21. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Z přihlášených 168 pro 138, nikdo proti, takže budeme opakovat hlasování o bodu 207, což by měl být bod, který bychom projednávali v úterý 16. června jako třetí bod odpoledne.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 22. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 168 poslanců, pro 71, proti 55. Takže ani v tomto hlasování návrh nebyl přijat. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP