(14.30 hodin)
(pokračuje Vojíř)

S tím, že by tento návrh byl, tak jak říkal pan kolega Sobotka, zařazen na středu, což splňuje tu podmínku, ale jako první bod. Jde o to, že tato norma obsahuje transpozici norem EU, které měly být schváleny již 10. 6. - podotýkám roku 2008. Jsme rok ve skluzu. Tato norma se projednává poměrně dlouho, a protože je teď zařazena jako asi devátá nebo desátá, mohlo by se stát, že na ni v tomto týdnu nedojde. Já bych proto prosil, abychom zvážili její zařazení jako první bod. Chci říci, že pozměňovacích návrhů je poměrně málo, protože jsou to blokové pozměňovací návrhy. Když vše půjde dobře, tak máme za půl hodiny tuto normu vyřešenu. Děkuji pěkně. (Po dohodě s poslancem Sobotkou:) V rámci třetích čtení - po rychlé dohodě - jako třetí bod. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Ladislav Skopal. Připraví se pan poslanec Martin Říman.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Dovolte i mně, abych navrhl vyřazení bodu 68. Je to sněmovní tisk 555, majetkové poměry zemědělských družstev.

Dále bych požádal, když jsem tedy tímto zkrátil schůzi, samozřejmě to bude záležet na vás, abychom zařadili již po pevně zařazených bodech na zítřek odpoledne první čtení - je to bod 87, sněmovní tisk 763, vysoké školy. Jedná se pouze o změnu názvu vysoké školy. Za pět minut bychom měli být hotovi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan poslanec Martin Říman, po něm pan poslanec Ladislav Mlčák.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji. Já bych si dovolil navrhnout pevné zařazení tisku 834 na zítřek 10. června jako první bod po polední přestávce. Pokud už tam nějaké body jsou, tak jako bezprostředně následující po těch pevných bodech, které již bylo navrženo zařadit. Jedná se o vládní návrh zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou. Je to tedy jedno z protikrizových opatření. Pevné zařazení žádám kvůli pracovnímu programu ministra průmyslu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Dáte mi to písemně, předpokládám.

Nyní poprosím pana poslance Ladislava Mlčáka, po něm se připraví paní poslankyně Milada Halíková.

 

Poslanec Ladislav Mlčák: Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové. Obracím se na vás osobně i prostřednictvím pana dr. Motejla, veřejného ochránce práv, s žádostí o pevné zařazení bodů 204 a 205, sněmovní tisky 466 a 779, na čtvrtek 18. června po písemných interpelacích, to je v 11 hodin. Skutečně vás o to žádám, protože pan dr. Motejl už tady proseděl bezdůvodně několik hodin v této Sněmovně tím naším přesouváním, odsouváním, nedojednáním atd. Takže opravdu vás všechny o to prosím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, ještě jednou, které to jsou body? (Poslanec Mlčák sděluje, že se jedná o body 204 a 205 ze zpráv.) Děkuji.

Nyní vystoupí paní poslankyně Halíková, připraví se pan místopředseda Vojtěch Filip.

 

Poslankyně Milada Halíková: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, prosím o podporu pevného zařazení bodu 21, sněmovní tisk 631, na příští úterý, to znamená 16. června, po pevně zařazených bodech. Byly tady myslím navrženy dva nebo tři, takže jako čtvrtý bod.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jako čtvrtý bod. Děkuji.

Nyní vystoupí pan místopředseda Vojtěch Filip, po něm paní poslankyně Michaela Šojdrová.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, můj návrh je poměrně jednoduchý. Naváži na to, co přednášel myslím pan kolega Sobotka, to je zařadit nový bod, a to volba předsedy dočasné komise pro nezávislý výkon české justice, která byla zřízena rozhodnutím Poslanecké sněmovny. Podle § 47 odst. 1 zákona o jednacím řádu volí takového předsedu na návrh poslaneckých klubů Poslanecká sněmovna. Není to tedy volba ve výboru, abychom se odkázali na něco jiného, je potřeba to tady navrhnout. Navrhuji to jako druhý bod v pořadu voleb, to znamená jako bod, kdy bychom rozhodovali o volbě. To znamená do bloku Zprávy, návrhy a další. S tím, že předpokládám, že by taková volba mohla proběhnout ve středu příští týden před skončením jednacího dne.

Nebylo by asi vhodné, když Poslanecká sněmovna velkou většinou hlasů zřídila takovou dočasnou komisi, která není závislá na šestitýdenním cyklu jednání Sněmovny, aby nebyl zvolen předseda a komise by se nescházela. Samozřejmě poslanecké kluby navrhovaly jak poslance, tak neposlance. Návrh poslaneckých klubů musí být z poslanců Poslanecké sněmovny, protože předsedou dočasné komise nemůže být neposlanec.

Tolik můj návrh. Znovu opakuji, jako druhý bod bloku volby a doporučuji středu příští týden před skončením jednacího dne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane místopředsedo. Nyní vystoupí paní poslankyně Michaela Šojdrová, připraví se pan poslanec Alfréd Michalík.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, já mám procedurální návrh. A to v návrhu z grémia k hlasování bylo navrženo hlasovat o pevném zařazení bodů, které navrhuje paní ministryně zdravotnictví. Navrhuji, aby se z tohoto bloku společných hlasování hlasovalo zvlášť o bodu pod číslem 44. Jedná se o zákon o nelékařských zdravotnických povoláních.

Chtěla bych vysvětlit ten důvod. Tímto návrhem zákona se zásadním způsobem mění vzdělávání všeobecné zdravotní sestry. Já se domnívám, že v době, kdy do konce mandátu této Poslanecké sněmovny chybějí pouze dvě řádná zasedání, není zodpovědné rozhodovat o tak zásadní změně ve vzdělávání všeobecné zdravotní sestry a o záměru zrušit tento typ vzdělávání na vyšších odborných školách.

Doporučuji tedy vypustit tento bod ze společného hlasování z grémia, bod číslo 44.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí pan poslanec Michalík, připraví se pan poslanec Zdeněk Lhota.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, navrhuji vyřadit z programu této schůze bod 48, tisk 806. Jedná se o komplikovanou novelu, která řeší širokou škálu zákonných změn, a myslím si, že v dnešní situaci je nereálné její objektivní a dokonalé projednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Lhota, připraví se pan poslanec Soušek.

 

Poslanec Zdeněk Lhota: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dávám návrh na vyřazení bodu 27, sněmovní tisk 738, druhé čtení. Jedná se o návrh, který se týká vstupu strategického partnera, respektive privatizace letiště Ruzyně.

Co je důvodem toho návrhu? Hospodářský výbor v této věci nepřijal žádné usnesení a přerušil své jednání do doby vyjádření nové vlády - o které tímto jménem hospodářského výboru žádám. Jinými slovy, v logice věci, co zde bylo řečeno ve vztahu k privatizacím, jde tento návrh a jiný postup by byl proti této logice. Proto velmi děkuji za podporu vyřazení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Soušek. Připraví se pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miloslav Soušek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl požádat o vyřazení bodu číslo 69, je to sněmovní tisk 625, a dále o vyřazení bodu číslo 88, je to sněmovní tisk 771. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Vystoupí Miroslav Kalousek, připraví se pan poslanec Jan Husák.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, chtěl bych velmi poprosit Sněmovnu o otevřené a férové jednání. Pan ministr financí Janota je dnes v Lucemburku, kde řídí zasedání Rady ministrů Evropské unie. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP