(14.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže ještě jednou, pane poslanče, zopakujte svůj návrh.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Body 42 a 43 vyřadit a 30 a 31.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Body 30 a 31, 42 a 43 vypustit. To byl pan poslanec Křeček.

Nyní prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jindřich Valouch, a připraví se pan poslanec Evžen Snítilý.

 

Poslanec Jindřich Valouch: Krásné pěkné odpoledne, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Podávám návrh na pevné zařazení bodu 35, tisk 803, a to na úterý na 16. 6. jako první bod jednání Poslanecké sněmovny, a to z toho důvodu, že pan předseda Poslanecké sněmovny tento týden není zde přítomen a je to bod, který on předkládá k projednání.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Upozorňuji, že jste v kolizi s návrhem pana poslance Sobotky, který na úterý navrhuje bod vrácený Senátem.

Nyní prosím, aby k mikrofonu přistoupil pan poslanec Evžen Snítilý, připraví se pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, vážená vládo, dovolte mi, abych navrhl pevné zařazení bodu 162, vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 114, je to třetí čtení - na zítřek jako druhý bod, protože první bod už byl navrhnut. Takže na zítřek bod číslo 162 ve třetím čtení jako druhý bod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Snítilému. Nyní prosím, aby se slova ujal pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a poslanci. Já bych chtěl navrhnout pevné zařazení bodu číslo 195, to je pověření orgánů Poslanecké sněmovny kontrolou hospodaření NKÚ. Původně jsem napsal na přihlášku jako první bod zítra dopoledne a dával jsem přihlášku jako první, takže jsem věřil, že to bude možné. Jinak modifikuji - první po již pevně zařazených bodech.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Koníčkovi. Nyní prosím pana poslance Robina Böhnische a připraví se pan poslanec Jiří Carbol. (V sále je ruch, mnozí poslanci nesedí na svých místech.)

 

Poslanec Robin Böhnisch: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Prosím pěkně, přeje-li si někdo, aby jeho jméno zaznělo na mikrofon s požadavkem, aby se posadil, tak já to rád učiním.

 

Poslanec Robin Böhnisch: V první řadě si dovoluji navrhnout vyřazení dvou bodů z pořadu schůze, a to je bod 45, sněmovní tisk 636, a to na žádost hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové. Její kraj připravuje jiné řešení problému, který tento tisk obsahuje. Dále navrhuji vyřazení bodu 54, sněmovní tisk 580. Dále si dovoluji navrhnout pevné zařazení bodu 99, tisk 809, pevně jako první bod ve středu 17. 6. po obědě nebo za již dosud pevně zařazené body.

A poslední věc - dostávám se trochu na štír s naším jednacím řádem. Byl jsem pověřen výborem pro životní prostředí, abych požádal o zařazení druhého a třetího čtení tisku 765, který výbor pro životní prostředí projednal, nicméně dosud neuplynula zákonná lhůta. Tedy v tom případě já si dovolím především požádat zástupce poslaneckých klubů, aby pro případné zařazení, až lhůta uplyne, nevznášeli veto. Jiné řešení v této situaci mě nenapadá.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vás, bohužel, pane poslanče, musím poprosit ještě o zopakování posledních dvou vět, protože tady nebylo rozumět.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Dobrá, já to zopakuji. Byl jsem pověřen výborem navrhnout zařazení nového bodu schůze, druhého a třetího čtení, tisku 765, který byl projednán výborem, ale neuplynula zákonná lhůta. Pokud nebude jiné řešení, dovolil bych si aspoň požádat zástupce poslaneckých klubů, aby, až tato lhůta uplyne, nevznášeli veto na zařazení nového bodu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, takže v tuto chvíli mě upozorňujete, že není možno o tom hlasovat? Ano.

Takže nyní prosím pana poslance Jiřího Carbola a připraví se pan poslanec Jozef Kochan.

 

Poslanec Jiří Carbol: Vážené kolegyně a kolegové, já bych chtěl podat návrh na změnu programu takto: pevné zařazení bodu číslo 42, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon občanský zákoník, a bodu číslo 49, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o veřejných zakázkách, a to na pátek 19. června po třetích čteních jako první a druhý bod. Je to z důvodu dlouhodobě plánovaných jednání pana ministra Ing. Vondrušky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, s tím, že bod 42 je navržen k vyřazení, pokud mám dobré záznamy. Takže bude-li vyřazen, tak už o vašem návrhu hlasovat nebude lze.

Nyní prosím pana poslance Jozefa Kochana a připraví se pan poslanec Jiří Papež.

 

Poslanec Jozef Kochan: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych se chtěl vyjádřit k navržené novele o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, zákon č. 280/1992 Sb. K navržené novele jsem si nechal vypracovat expertní analýzu dopadu na celé naše zdravotnictví a jeho financování. Bohužel, vzhledem k tomu, že nemám stále k dispozici její výsledek, chci navrhnout vyřazení tohoto bodu, tzn. bod 165, sněmovní tisk 684, z této schůze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kochanovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jiří Papež.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, dovolte mi přednést návrh na zařazení nového bodu do pořadu schůze. Já navrhuji zařadit do programu schůze nový bod s názvem Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 662 ve výborech Poslanecké sněmovny.

Krátké zdůvodnění: Tímto sněmovním tiskem je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon již projednal zemědělský výbor a nic nebrání tomu, aby se k němu ve druhém a ve třetím čtení vrátila i Poslanecká sněmovna.

Tento bod navrhuji zařadit jako první bod dnešního jednacího dne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jiřímu Papežovi. Nyní vystoupí pan poslanec Vidím, po něm pan poslanec Vojíř.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně, vážený pane předsedající. Paní a pánové, dovolte mi, abych vás požádal o zařazení nového bodu do pořadu právě probíhající schůze a současně i pevné zařazení téhož. Jedná se sněmovní tisk 869, vládní návrh nasazení sil a prostředků z resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2010. Dovoluji si vás požádat o pevné zařazení tohoto bodu na příští úterý, tedy 16. června, jako první jednací bod. Jsem si vědom toho, že na toto pořadí již navrhl pan kolega Valouch zařadit jeho bod, ale po dohodě s ním - on akceptuje fakt, že pokud Sněmovna s tím bude souhlasit, jeho návrh by byl druhým bodem 16. června a prvním bodem by právě byl mnou navrhovaný sněmovní tisk 869. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak až přijde doba, tak si o tom řekneme dál. Nyní prosím pana poslance Vojíře, připraví se pan poslanec Skopal.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi navrhnout předřazení bodu, který má v tom původním návrhu číslo 161. Jde o můj návrh a návrh pana kolegy Kasala a Suchánka, sněmovní tisk 583, třetí čtení.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP