(14.10 hodin)
(pokračuje Kasal)

(Po třech minutách:) Pan poslanec Vidím má náhradní kartu číslo 14.

Omlouvám se všem těm, kteří mi sem donesli přihlášky. Samozřejmě dám všem příležitost k tomu, aby vystoupili. Jako první, pokud se nemýlím, chtěl vystoupit pan poslanec Karel Kratochvíle. Já bych ho chtěl poprosit, zda by dal přednost předsedovi svého klubu panu poslanci Sobotkovi. (Ano.) Ano, stalo se tak.

Dámy a pánové, prosím pěkně, s výjimkou předsedů poslaneckých klubů se všichni posaďte a pan poslanec začne hovořit až tehdy, až budou sedět všichni na svých místech. (Čeká se.)

Takže věřím, že si všichni už vyřídili vše nezbytné, co pro tuto chvíli považovali za důležitější než vystoupení předsedy klubu ČSSD pana poslance Sobotky. Prosím o klid.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych v rámci situace, ve které jsme, že program této schůze je zcela evidentně přetížen velkým množstvím bodů, se pokusil, ještě než začneme navrhovat jednotlivé změny programu schůze, navrhnout po konzultacích předsedů poslaneckých klubů určitý způsob, kterým bychom se mohli alespoň během následujících dvou týdnů vypořádat se strukturou projednávání návrhů zákonů a ostatních bodů.

Chtěl bych navrhnout, abychom se dnes odpoledne začali zabývat návrhy zákonů, které jsou ve druhém čtení. Chtěl bych navrhnout, abychom se zítra od rána začali zabývat návrhy zákonů, které jsou ve třetím čtení, tak jak jsou v programu schůze ve znění přijatých změn programu schůze, pokud nějaké budou přijaty. Chtěl bych navrhnout, abychom se zítra odpoledne začali zabývat zákony, které jsou v prvním čtení, tak jak jsou v návrhu schůze a v rámci změn, které budou přijaty. A chtěl bych navrhnout, abychom se ve čtvrtek začali zabývat mezinárodními smlouvami a pokračovali projednáváním mezinárodních smluv také v pátek tento týden. V tomto směru tedy přednáším příslušné procedurální návrhy tak, abychom zítra ráno začali projednávat návrhy ve třetím čtení, odpoledne návrhy v prvním čtení, ve čtvrtek začali projednávat smlouvy a v pátek pokračovali projednáním smluv. To je, řekněme, návrh, který vychází z konzultací mezi jednotlivými poslaneckými kluby.

Za další jsou již návrhy sociální demokracie a již nebyly takovýmto způsobem konzultovány. Chtěl bych tedy dále navrhnout zařazení bodu volba členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, a to jako poslední bod této schůze Poslanecké sněmovny. Dále mi dovolte, abych navrhl přesunutí stávajícího bodu 1, tj. antidiskriminační zákon, tisk 253, jako první bod příští středu odpoledne, tj. ve středu v následujícím týdnu. Dále mi dovolte, abych navrhl, aby bod č. 114, tj. senátní návrh zákona o loteriích, tisk 722, první čtení, byl zařazen jako první bod bloku prvních čtení. A dále mi dovolte, abych navrhl, aby tisk č. 684, tj. stávající bod 165, návrh poslanců Hovorky, Carbola, Zubové a Věry Jakubkové, byl zařazen jako první bod bloku třetích čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Karel Kratochvíle, připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka. Ale možná, že už stahuje svou přihlášku, takže mu děkuji.

 

Poslanec Karel Kratochvíle: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, já bych si dovolil vypustit bod č. 73 z návrhu dnešního programu, sněmovní tisk 677, je to návrh poslanců Petra Gandaloviče a dalších o Ústředním kontrolním zkušebním ústavu zemědělském, a dále bod č. 85, sněmovní tisk 760, je to opět návrh poslanců Petra Gandaloviče a dalších o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji. Prosím pana poslance Sobotku i pana poslance Kratochvíleho, aby mi své návrhy dali písemně, jak bývá v kraji zvykem.

Nyní vystoupí pan poslanec Stanislav Křeček a připraví se pan poslanec Jindřich Valouch.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já bych chtěl jen upozornit na skutečnost, že tato vláda se dostala ne svou vinou do situace, která nemá obdoby, totiž to, že se navrhuje na program schůze dvoje znění občanského zákoníku v prvém čtení, a to obou tisků, které jsou ve vzájemném rozporu. Podle mého názoru na poslední řádné schůzi Poslanecké sněmovny nemá přece smysl otevírat problematiku občanského zákoníku, zejména pokud vláda navrhuje dvě protichůdná čtení. Podle mého názoru do takovéto situace bychom se neměli dostávat.

Proto navrhuji, aby byly vyřazeny body 42 a 43 a na to navazující body 30 a 31, které s tím úzce souvisí. Myslím, že na poslední schůzi zabývat se touto problematikou opravdu v prvém čtení nemá prakticky žádný smysl. Děkuji. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP