Stenografický zápis 59. schůze, 18. června 2009


(Jednání zahájeno v 9.05 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Cyril Svoboda
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno v 9.06 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.21 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Daniel Petruška
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Jan Husák
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jan Špika
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jan Bürgermeister
Poslanec Cyril Svoboda


182. Návrh na volbu předsedy dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky posouzení nezávislosti výkonu a budoucího uspořádání české justice

Poslanec Juraj Raninec


232. Návrh na volbu 1 člena Rady České televize

Poslanec Juraj Raninec


222. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Grebeníček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Němec
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Pavel Němec


50. Návrh poslanců Karla Sehoře, Cyrila Zapletala, Milana Šimonovského, Pavla Hojdy, Jaroslava Plachého a Aleše Řebíčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 679/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Jan Husák
Poslanec Pavel Hojda


192. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2007 /sněmovní tisk 466/

Veřejný ochránce práv Otakar Motejl
Poslanec Ladislav Mlčák


193. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2008 /sněmovní tisk 779/

Veřejný ochránce práv Otakar Motejl
Poslanec Ladislav Mlčák


192. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2007 /sněmovní tisk 466/

Poslanec Ladislav Mlčák
Poslanec Václav Exner
Poslanec Ladislav Mlčák


193. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2008 /sněmovní tisk 779/

Poslanec Ladislav Mlčák


226. Vysvětlení ministryně zdravotnictví k povolení sloučení zdravotních pojišťoven

Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková
Poslanec Ludvík Hovorka
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková
Poslanec David Rath
Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec David Rath
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 11.27 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.40 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec David Rath
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec David Rath


233. Návrh poslanců Ladislava Skopala, Bohuslava Sobotky, Ivana Ohlídala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 763/ - druhé čtení

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


234. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, podepsaná v New Yorku dne 30. března 2007 /sněmovní tisk 812/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Václav Exner


124. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 16. září 2008 v Kyjevě /sněmovní tisk 681/ - druhé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Jiří Dolejš


125. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 21. listopadu 2008 v Praze /sněmovní tisk 697/ - druhé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec František Novosad
Poslanec Michal Doktor


129. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na ratifikaci změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu (Řím, 31. říjen 2008) /sněmovní tisk 767/ - prvé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Daniel Reisiegel


130. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o letecké dopravě /sněmovní tisk 772/ - prvé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Daniel Reisiegel


131. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 17. prosince 2008 v Pchjongjangu /sněmovní tisk 787/ - prvé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Miloslav Soušek


132. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Dánským královstvím o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Dánským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 6. března 1991 v Praze, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 797/ - prvé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota


134. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o změně Dohody mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 6. dubna 2009 v Praze /sněmovní tisk 813/ - prvé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Jan Bauer


135. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Nikósii dne 28. dubna 2009 /sněmovní tisk 839/ - prvé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota


136. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 6. května 2009 v Praze /sněmovní tisk 852/ - prvé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Petr Krill


137. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Tureckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 29. dubna 2009 v Praze /sněmovní tisk 853/ - prvé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslankyně Helena Mallotová


138. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Makedonskou republikou měnící Dohodu mezi Českou republikou a Makedonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 5. května 2009 v Bruselu /sněmovní tisk 854/ - prvé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Jeroným Tejc


123. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o posilování spolupráce při prevenci a potírání závažné trestné činnosti, podepsaná v Praze dne 12. listopadu 2008 /sněmovní tisk 676/ - druhé čtení

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslankyně Helena Mallotová
Poslanec Václav Exner
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Václav Exner
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 13.05 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


223. Ústní interpelace

Poslanec Jozef Kochan
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jiří Petrů
Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec Ladislav Šincl
Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták
Poslanec Ladislav Šincl
Ministr zemědělství vlády ČR Jakub Šebesta
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 15.07 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP