Stenografický zápis 59. schůze, 16. června 2009


(Jednání zahájeno ve 14.05 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Boris Šťastný
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Bohuslav Sobotka
Předseda PSP Miloslav Vlček


25. Návrh poslanců Anny Čurdové, Vladimíry Lesenské, Jiřího Paroubka, Miloslava Vlčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 734/ - druhé čtení

Poslankyně Anna Čurdová
Poslankyně Alena Páralová
Poslankyně Marcela Mertinová
Poslankyně Alena Páralová


221. Vládní návrh působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2010 /sněmovní tisk 869/

Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Antonín Seďa
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Václav Exner
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Václav Exner
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Pavel Kováčik
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno v 16.03 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták


230. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 752/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jan Babor


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 841/ - prvé čtení

Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková
Poslanec Alfréd Michalík
Poslankyně Soňa Marková
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Ladislava Zelenková


54. Návrh poslanců Petra Krilla, Zuzany Domesové a Ondřeje Lišky na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím statutu poslanců Evropského parlamentu /sněmovní tisk 830/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Petr Krill
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Petr Krill
Poslankyně Michaela Šojdrová
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 17.54 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP