(17.50 hodin)

 

Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková Dobrý den. Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, reaguji na výzvu pana poslance Svobody a pana poslance Hovorky. Ráda bych řekla, že v programovém prohlášení máte odstavec, ve kterém je řečeno, že vláda nerezignuje na řešení krize ve zdravotnictví. Myslím si, že je důležité, abychom si uvědomili, že součástí protikrizových opatření je nepochybně i zajištění hospodárného financování, resp. hospodárného nakládání s prostředky ze všeobecného zdravotního pojištění.

V této souvislosti vláda rozhodně nerezignuje na to, aby zákonný proces slučování pojišťoven nebyl dále upravován a dále zpřísňován, a součástí těch opatření, která směřují k hospodárnému využití prostředků zdravotního pojištění, patří také zvýšený dohled zdravotních pojišťoven, přísnější reporting a tím pádem i informace o jejich činnosti a zpřísněná pravidla pro jejich vznik a jejich slučování. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní ministryně. Prosím nyní ministra dopravy Gustáva Slamečku o slovo.

 

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka Dobrý den. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem byl jako ministr dopravy dotázán ohledně termínů ukončení dálnice D47 jednak do Ostravy a jednak její severní části, a mimoto jsem byl dotázán, jak to vláda myslí s mýtem nad 3,5 tuny, které bylo deklarováno jako součást vládního programového prohlášení.

Pokud se týká mýta nad 3,5 tuny, pokud si dobře pamatuji, tento záměr byl deklarován v programovém prohlášení předcházející vlády. Ministerstvo dopravy na základě toho systém připravilo, investovali jsme jednak do systému, aby byl schopný mýto nad 3,5 tuny absorbovat, investovali jsme do tzv. OBU jednotek a v podstatě, pokud vím, tak zákon, který přijde s novelou a kde se budou moci poslanci rozhodnout, od jakého termínu bude vlastně to mýto nad 3,5 tuny zavedeno, je ve vašich rukách, vy o tom budete hlasovat.

Pokud se týká dálnice do Ostravy, v podstatě dotaz směřoval k tomu, kdy bude zprovozněna část do Ostravy a kdy bude zprovozněna část severně od Ostravy po Bohumín. Dovolím si odpovědět ve dvou rovinách. Jedna rovina je rovina vůle, resp. rovina priority, kterou Ministerstvo dopravy pro tuto stavbu má. Tady bych chtěl říci, že z hlediska vůle se ztotožňuji se všemi těmi, a já mám tu nejhlubší vůli, abychom po té dálnici jezdili co nejdříve. Z hlediska priorit opět bychom tento rok získali 7,2 mld. navíc, z toho více než jedna třetina jde právě na tento úsek. Takže pokud se ptáte na dálnici D47 do Ostravy, zprovozněna bude v letošním roce v listopadu.

Pokud se bavíme o úseku severním, to znamená do Bohumína, tam bude situace záviset na množství disponibilních finančních prostředků. Za sebe mohu říct, že vzhledem k současné finanční situaci a k tomu, jak ji vidím v nejbližších letech, rozhodně nemohu hovořit o optimističtějším termínu, než je rok 2012.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministrovi dopravy. Nyní je před námi řeč pana premiéra. Prosím tedy o slovo předsedu vlády Jana Fischera.

 

Předseda vlády ČR Jan Fischer: Paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, nebudu extendovat své slovo o to, co jste tady slyšeli z úst pánů kolegů a mých kolegyň ministryň, abych byl genderově správný, a pánů ministrů. Jenom mi dovolte několik poznámek.

Myslím, že rozprava velmi plasticky potvrdila celou rozporuplnost názorů, tak jak už to v bytostně politickém orgánu bývá. Jenom potvrzuje skutečnost, že tam ten společný jmenovatel vidím. Kdyby zkrátka a dobře tato vláda chodila s nějakými masivními reformními či jinými průlomovými návrhy, tak definičně zde prostě nemůže uspět. A je to tak v logice věci a je to v logice půdorysu dohody, na které vláda vznikla. Jenom jsem si to potvrdil. Na druhé straně v žádném případě, a chtěl bych vás o tom ujistit, necítím tuto vládu ani svoji pozici, ani jako že to je vláda vazalů, ani že se cítím v nějakém protektorátu. Myslím, že už jsem to dovedl dát několikrát najevo. Já pouze respektuji dohodu, na které tato vláda vznikla, respektuji její mandát, její mandát věcný. A připomínám její mandát časový. I v tom byla ta kontradikce. Někteří z vás se vyslovovali k tomu, co v dokumentu, který nazýváme programovým prohlášením, chybí, co by tam ještě mělo být, co by tam mělo být podrobněji. Na druhé straně pan poslanec Kalousek se vyjádřil tak, že by stačila náhradou za programové prohlášení jedna věta. Možná i to si lze představit. Prostě ne vždy - někomu se bude zdát to programové prohlášení příliš lakonické, někomu příliš obecné. To se prostě stává. Ale myslím si, že je dobrým vodítkem k tomu, co tady tato vláda s tím mandátem, který má, a v čase, který má působit, chce vykonat.

Ještě jedna věc, na kterou bych nerad zapomněl. Garantuji vám, že tato vláda s vámi bude komunikovat, nejen se Sněmovnou jako celkem, ale samozřejmě při věcném řešení řady problémů ve výborech, kde se budeme setkávat, a nevidím žádný důvod k tomu, aby tomu bylo jinak.

Teď k některým otázkám, které tady padly.

Za velmi vážnou považuji připomínku absence antikorupčních opatření v programovém prohlášení či postoj vlády ke korupci. My jsme nechtěli být natolik ambiciózní, abychom se domnívali a dávali najevo, že tento problém české politiky, české společnosti, českého hospodářství budeme schopni systémově vyřešit po dobu, po kterou budeme působit. Na druhé straně, abych programové prohlášení v tomto doplnil, tak mi dovolte několik výroků.

Především to bude vláda, a budu na to dbát osobně, aby její členové a aparáty ministerstev, která řídí, byli vůči všem korupčním jevům absolutně imunní - absolutně imunní - a aby během vládnutí této vlády nebyly učiněny takové skutky, které by o korupčním jednání ze strany jednotlivých ministerstev, jednotlivých úředníků vypovídaly - aby k nim docházelo. To vám garantovat mohu.

Několikrát jste hovořili o prioritách, o vědě a výzkumu, o vzdělávání a o infrastruktuře. To jsou skutečně dvě základní priority, i rozpočtové, ke kterým se vláda hlásí. Udělám k nim několik poznámek.

Za prvé, v dnešní situaci, skutečně krizové až kritické - v tom sdílím ten názor, že to prostě legrace není - vám mohu jenom říct, že dneska mluvit o prioritách znamená brzdit pomaleji než v jiných oblastech. To je jedna poznámka.

Pokud jde o školství a vzdělávání a o vědu a výzkum, tak ano, nekraťme výdaje, ale na druhé straně posuďme každou korunu, která do vědy a výzkumu jde, aby to bylo na smysluplné projekty. A řeknu vám, vím o čem mluvím, to je moje alter ego, působení ve školství, vědě a výzkumu. Aby priorita neznamenala, že peníze, které na ni budou určeny, jsou tabu, že už o nich dál nemusíme nic vědět, kde zmizí, v co se promění. Budu žádat, a tak jsem dohodnut s paní ministryní školství, že veškeré projekty, na které peníze pro vědu, výzkum a vzdělávání půjdou, budou pod přísným dohledem a přísnou kritikou, kam to vlastně je, a aby to bylo do smysluplných projektů.

Totéž platí o infrastruktuře. Položme si otázku, jak v této zemi draze či levně stavíme. Skutečně jsem připraven provést audity stavba po stavbě, i u těch rozestavěných, a pak se rozhodujme naprosto konkrétně, kam ty peníze můžeme vložit. Prostě automatické přilévání peněz si v dnešní situaci veřejných financí a celé ekonomiky tato země dovolit nemůže. A to říkám zcela zodpovědně.***
Přihlásit/registrovat se do ISP