(17.40 hodin)
(pokračuje Opálka)

Já jsem chtěl jenom poznamenat na tu politickou-nepolitickou vládu: Já ji docela lituji. Ona byla ustavena, když si pan designovaný premiér dovolil nějakou změnu, tak byl kravál, takže nevím, jaký vztah teď ty politické strany z velké koalice k této vládě mají, a když jsme slyšeli předsedu té nejmenší "koaliční" strany, tak jsme se dozvěděli, koho prosadili, co uplatnili do programového prohlášení, a na druhé straně slyšíme, jaký je kravál, když se něco nelíbí.

Takže milá vládo, jestli získáte dnes ve Sněmovně důvěru, tak vidím, že máte proti sobě 200 skoro opozičních poslanců. Takže hodně štěstí.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní s faktickou poznámkou má slovo pan poslanec Miroslav Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, já nevím, co dělal Jiří Komorous před rokem 1989, když mu bylo těch 22 let, což z mého dnešního pohledu byl dítě. Ale po roce 1990 jsem se mnoho let věnoval drogové a protidrogové problematice a vím, že plk. dr. Jiří Komorous s nasazením i vlastního života čelil tomu jednomu z nejhorších zel, které v moderní společnosti je, a to je protidrogová problematika. Se zcela konkrétními výsledky. Se zcela konkrétními výsledky prospěšnými pro tuto republiku a s obrovským mezinárodním renomé, které si jako vrcholný profesionál získal. Současně si získal celou řadu nepřátel mezi těmi, kteří usilují o legalizaci takzvaných tvrdých drog, (opravuje se:) takzvaných měkkých drog, už jenom proto, že dr. Komorous odmítá rozlišování drog na měkké a tvrdé, neboť si je vědom toho, že obojí je stejným zlem.

Já vím, že někdy to má politik těžké, protože nese kůži na trh a musí říci něco velmi nepopulárního. Já myslím, že to, co teď řeknu, mi nepřinese politické body, nicméně styděl bych se, kdybych neřekl, že z mého pohledu je plk. dr. Jiří Komorous kompetentní a statečný muž a s jeho působením na Ministerstvu vnitra já se budu cítit bezpečně. (Potlesk z lavic ČSSD a KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla faktická poznámka pana poslance Kalouska. (K řečništi se blíží posl. Jičínský.) Nyní má prostor pan poslanec Pavel Kováčik - promiňte, pane poslanče Jičínský, před vámi s faktickou poznámkou pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážená vládo, paní a pánové, je podivné, když demokratický politik, tedy politik, který sám sebe takto označuje, označuje výsledky voleb, které jsou nade vši pochybnost demokratické, jako něco, co by mělo dále zůstat v karanténě. Z úst pana Bursíka se dozvídáme, že komunisté v karanténě mají dále zůstat, ostatně při jednání o této vládě to bylo dáváno najevo dostatečně silně. Já tady z tohoto místa upozorňuji, že, pánové, dáváte tím do karantény i ty statisíce občanů, kteří přicházejí k volbám, volí podle svého názoru, podle svého svědomí a vědomí, a volí ve volbách demokratických. A tito občané si potom mohou myslet, jaká je tady vlastně 20 let po převratu míra demokracie.

Co se týká těch problémů s vládnutím, které vznikají v souvislosti právě s připravovaným jmenováním - pokud bude vláda schválena - náměstka pana ministra vnitra, já si myslím, že byla řeč o provazu v domě oběšencově. Určitě pan Topolánek a další mi potvrdí, že daleko větší problémy s vládnutím byly právě s panem Brusíkem a jeho stranou. Děkuji. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Další faktická poznámka - nyní k páté faktické poznámce má prostor pan poslanec Zdeněk Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní předsedající, musím vyslovit jistou lítost, že pan kolega Bursík jako obvykle nezklamal ve své snaze oživit stíny minulosti. Jenom chci říci - myslím, že pan kolega Bursík to také ví - že jestli je něco temným stínem na právním státu v Československé republice po listopadu 1989 a v České republice od 1. ledna 1993, tak je to lustrační zákon. Proto jsme také svého času dali námět nebo podnět Ústavnímu soudu. To, že Ústavní soud nevyhověl, neznamená, že tento lustrační zákon je ozdobou naší demokracie, že po 20 letech je důvod se jej dovolávat. (Potlesk z řad ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní s faktickou poznámkou mám další dvě přihlášky. Pan kolega Bublan má prostor.

 

Poslanec František Bublan: Děkuji. Paní předsedající, dámy a pánové, já jenom na dovysvětlenou. Pan plk. Komorous byl příslušníkem 1. správy, což jak všichni víme, byla rozvědka a ta pracovala takovým způsobem, že nejdříve poslala adepty na tuto práci na docela široké a hluboké jazykové kursy. Takže on stačil absolvovat tento kurs a přišel listopad 1989. To jenom jako k jeho práci u Státní bezpečnosti. Tím já neomlouvám to, že tam vstoupil. Nicméně po dobu těch 20 let dokázal, že je velmi výkonným policistou, a já bych si přál, kdyby na ostatních útvarech, jako je třeba protikorupční policie a další, Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, stály podobné osobnosti a podobně zanícení policisté, kteří by vedli policii k nějakým výkonům.

Co se týká služebního poměru, víte, že třeba pan generál Štěpán je také ve služebním poměru, vykonával náměstka mnoho let u ministra vnitra, nikomu to nevadilo. Podobná praxe je i v jiných zemích, že třeba policejní prezident je současně náměstkem ministra vnitra. Takže není to návrat k policejnímu státu. My máme policii demokratickou a není důvod, nebo nemůžeme se bát toho, že by se nějakým způsobem podílela na vedení ministerstva. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Nyní ještě pan kolega Hovorka se hlásí k faktické poznámce.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážená paní místopředsedkyně, vážení kolegyně, já si myslím, že tady nejde o zpochybňování nějakých odborných kvalit, ale pan kolega Kalousek se tady vyjádřil nějak o panu Komorousovi, a já si myslím, že stejný princip by se měl držet i v průběhu několika let. Vzpomínám si, že v minulém volebním období tady zazněla řada výhrad proti panu Teličkovi, on v té době měl 24 let, a tehdy to nevadilo. Dneska u člověka, který měl 22 let, to vadí. Takže já si myslím, že princip by se měl držet stejně. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla poslední faktická poznámka. Nyní jsou před námi tři vystoupení s přednostním právem, tři ministři se hlásí o slovo. První má slovo ministr vnitra Martin Pecina, poté paní ministryně zdravotnictví Dana Jurásková.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Já děkuji. Skutečně velice stručně bych se vyjádřil k panu Komorousovi. Když jsem přišel na ministerstvo, prvním náměstkem byl pan Salivar, který v tomto okamžiku je stále mým náměstkem. Pan Salivar - pro ty, kteří by se tomu divili - je rovněž ve služebním poměru. Takže to, že je pan Komorous ve služebním poměru není na Ministerstvu vnitra skutečně nic zvláštního ani nic nového. Čili předchozí první náměstek byl rovněž ve služebním poměru a rovněž po něm byly požadovány stejné doklady jako po panu Komorousovi. Tolik do úvodu.

Jinak bych se připojil k tomu, co říkal pan poslanec Kalousek. Pana plk. Komorouse já považuji za odborníka. Pravda, ti náměstci, kteří byli ve služebním poměru před ním, byli převážně hasiči. Já jsem si vybral, aniž bych měl něco proti hasičům, to vůbec ne, pana plk. Komorouse proto, aby mě na tu omezenou dobu čtyři až pět měsíců, kterou máme k dispozici, pomohl s reformou policie, pomohl s bojem proti extrémismu, protože si myslím, že na tuto oblast je zkušený policista s velkým kreditem při budování jeho jednotky. Zkušený policista, který nevadil 15 let jako šéf elitního policejního sboru žádnému ministrovi, ani pravicovému, ani levicovému, tak na tento úkol je pan plk. Komorous podle mého názoru nejlepší osobou. Děkuji. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byl pan ministr vnitra Martin Pecina. Nyní má slovo paní ministryně zdravotnictví Dana Jurásková. Poté bude hovořit pan ministr dopravy Gustáv Slamečka. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP