(17.30 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Nyní mám dotaz k paní ministryni zdravotnictví. Ve vládním prohlášení je uvedeno, že vláda nebude realizovat žádné zásadní změny v systému zdravotní péče a zdravotního pojištění. Prioritou má být dosažení politické shody na nezbytných krocích pro minimalizaci dopadů finanční krize.

Vážená paní ministryně, nepovažujete připravované slučování zdravotních pojišťoven za zásadní zásahy do systému zdravotního pojištění? Vždyť i vám přece musí být nad slunce jasné, že připravované sloučení čtyř zdravotních pojišťoven, z nichž jedna má zakladatele, který současně vlastní a provozuje síť zdravotnických zařízení, přímo představuje nerovnou hospodářskou soutěž a možnost zvýhodňování vlastních zdravotnických zařízení. Jsem přesvědčen, že slučování zdravotních pojišťoven byste v zájmu zdravotního pojištění povolovat a podporovat neměla. Nejedná se v tomto případě o žádné protikrizové opatření, ale o opatření, které naopak může připravit systém zdravotního pojištění o značné prostředky, v konečném důsledku také o uzavření monopolního řetězce, který pak už nikdo nebude schopen zregulovat. O tom jsme se tady mohli přesvědčit, že Sněmovna se už několik let marně snaží uregulovat obchodní řetězce a že se jí to stále nedaří. Navíc se v tomto případě jedná o opatření, mírně řečeno, velmi nestandardní, které nemá v civilizované Evropě obdobu, to znamená aby plátce byl současně zřizovatelem zdravotnických zařízení. Jestliže bude chybět v systému zdravotního pojištění několik miliard korun, jak se o tom mluví, tak si myslím, že nelze činit kroky, které situaci ještě zhorší.

V každém případě děkuji za pozornost a rád bych slyšel odpovědi na své otázky.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Prosím nyní o slovo pana kolegu Martina Bursíka.

 

Poslanec Martin Bursík: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, protože jsem poslední přihlášený, tak promluvím jenom heslovitě, ale považuji za poctivé promluvit také za Stranu zelených a zkusit shrnout, jak se díváme na tuto vládu, co jí případně dáváme do vínku.

Když shrnu situaci, a byla tady shrnuta více poslankyněmi a poslanci, tak padla vláda v polovině předsednictví. Ti, kteří vládu shodili, neměli a nebyli připraveni k tomu, aby převzali odpovědnost, a proto se rozhodovalo o tom, které politické strany ve Sněmovně převezmou spoluzodpovědnost za postavení vlády, která by dovedla zemi k předčasným volbám a které nikoliv. Výsledek je takový, že komunisté plus KDU-ČSL se rozhodli být v opozici, další tři strany se rozhodly nějakým způsobem se na vládě podílet.

Strana zelených nominovala dva ministry - ministra životního prostředí, podařilo se nám obhájit i resort ministra pro lidská práva a menšiny a pokládáme toto za přínos nikoliv pro Stranu zelených jako takovou, ale máme za to, že v této situaci, v této atmosféře, kdy extremisté rostou a kdy dokonce žijeme v obavách, nakolik se jim podaří získat dokonce státní příspěvek za výsledek v evropských volbách, a díváme se na výsledky extremistů v jiných zemích jako v Holandsku nebo v Rakousku, tak je důležité, že zůstal resort, který má na starosti extremismus a boj proti extremismu, neonacismu a jeho dalším formám násilí, netolerance.

Vyjednávali jsme program, k tomu se nechci vyjadřovat. Jsme v principu spokojeni s tím, co se podařilo vyjednat právě pro oblasti životního prostředí a lidských práv. Nechci zdržovat tématy, která si můžete přečíst, ale navíc kromě dvou resortů, za které odpovědnost neseme a hlásím se k ní, jsme také upravili kapitolu zahraniční politiky. To je odpověď nepřítomnému novému předsedovi KDU-ČSL. V zahraniční politice je také kladen důraz na lidská práva. To pokládáme za důležité. Také jsme prosadili princip, který v případě krácení rozpočtu, jako že se očekává krácení, se toto nebude dotýkat resortu školství. A velmi nás mrzí, že se nám nepodařilo prosadit cílení vlády k výdajům ve výši 1 % do oblasti kultury. A tady si musím postesknout nad tím, že jsme očekávali větší spolupráci ministra kultury, který nese za toto odpovědnost, s námi tak, aby toto bylo vybojováno.

A teď jedna specifická věc, se kterou se obrátím na pana ministra Pecinu. Četl jsem si v průběhu sněmovny, že ODS tvrdě útočí na Pecinu. Tak já s dovolením si dovolím ještě tento titulek přitvrdit, protože budu ještě o něco tvrdší nežli ODS, pane ministře. Tady je lustrační zákon, resp. dva lustrační zákony. Jeden je obecný lustrační zákon č. 451/1991 Sb., který vyžaduje na funkcionářích, konkrétně teď hovořím na náměstcích ministra, aby splňovali podmínku, že nebyli pracovníky Státní tajné bezpečnosti. Vy jste jmenoval do funkce prvního náměstka pana Komorouse, který před rokem 1989 přímo sloužil u StB, a to u první správy, to znamená pro boj s vnitřním nepřítelem. Tady bylo obecně kritizováno to, že jste vlastně do funkce náměstka, který zodpovídá za policii mimo jiné, jmenoval poprvé po listopadu policistu, ale vaše slabina a věc, která je pro nás nepřijatelná, a mě se tady ptali kolegové - to budete hlasovat pro vládu s ministrem Pecinou? A já bych rád, než budu hlasovat, slyšel vaše jasné vyjádření, ale nikoliv vyhýbání se nebo uhýbání, protože vy jste vlastně obešel obecný lustrační zákon tím, že jste pana náměstka Komorouse jmenoval jako člověka, který je jmenován do funkce jako policista ve služebním poměru, a na něj se vztahuje jiný zákon, tzv. malý lustrační zákon č. 270/1992 Sb., kde už jsou měkčí podmínky a kde to může být člověk, který byl jmenován do funkce s tím, že nesměl sloužit na úseku s kontrarozvědným zaměřením. On skutečně nesloužil na úseku s kontrarozvědným zaměřením, protože sloužil na první správě, kde bojoval proti vnitřnímu nepříteli! Pane ministře, vy se skutečně domníváte, že 20 let po listopadu je čas na to, abychom měli ve funkci prvního náměstka bývalého pracovníka Státní tajné bezpečnosti? Vy se domníváte, že je rozumné obcházet obecný lustrační zákon tím, že vezmete speciální a umožníte touto kličkou jmenovat tohoto člověka do funkce? Vy se ztotožňujete s argumentací nejpopulárnějšího politika v České republice pana Bohuslava Sobotky, který řekl, že 20 let komunistů v zemi jim poskytuje dostatečnou karanténu a už není problém s komunisty při vládnutí?

Já si myslím, že to je otázka nějaké elementární a demokratické kultury, ale této vlády! Já jsem o tom také hovořil s premiérem a myslím si, že je poctivé, že jsme si o tom pohovořili mezi čtyřma očima, a požádal jsem ho, aby tuto věc s vámi také řešil. Jsem velmi dalek tomu, abych jako předseda politické strany hovořil jakémukoliv ministrovi do toho, koho vyjmenuje náměstkem. A skutečně tohle je poprvé, ale je to poprvé právě proto, že poprvé jste jako ministr vnitra jmenoval do takové funkce pracovníka Státní tajné bezpečnosti a obešel obecný lustrační zákon. Já bych byl velmi rád, kdybyste k tomuto řekl jasné slovo a nalezl nějaké východisko z této situace, abychom nebyli jako strana, která se chtěla chovat a chová se státotvorně a konstruktivně, abychom nebyli nuceni k tomu, hlasovat a dávat vám bianco šek a povolení, protože se snažíme působit konstruktivně a státotvorně k tomu, aby tato situace zůstala zachována. Bylo by velmi dobře, kdybyste se k tomuto postavil čelem a řekl, jak se zachováte a v jakém časovém horizontu toto čestným způsobem vyřešíte.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců Strany zelených a ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byl pan poslanec Martin Bursík. Děkuji. A nyní je před námi pět faktických poznámek. Nejprve má slovo pan kolega Vítězslav Jandák, poté pan kolega Opálka, pan poslanec Miroslav Kalousek, Pavel Kováčik, Zdeněk Jičínský. Toto je pořadí faktických poznámek.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Pane premiére, paní předsedající, já jsem mluvit nechtěl, ale pan kolega Bursík, prostřednictvím předsedajícího, tady mluvil o vládní odpovědnosti.

Pane kolego, já se modlím a doufám, že je se mnou víc lidí, kteří se modlí, abyste už v životě neměli vládní odpovědnost. Děkuji vám mockrát! (Bouřlivý potlesk poslanců ČSSD a KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byl pan poslanec Jandák. Nyní pan kolega Miroslav Opálka s faktickou poznámkou. Upozorňuji, že nesmí přestoupit délku dvou minut.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážená vládo, kolegové, kolegyně, programové prohlášení je stručné, méně obsažné, myslím, že o to bude důležitější diskuse o státním rozpočtu. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP