(16.50 hodin)
(pokračuje Dolejš)

Významný multiplikační efekt pro rozvoj ekonomiky má mít stavebnictví. Nezpochybňuji tuto myšlenku, i když jsou různé multiplikační efekty. Ale řekněme si, jestli když nechceme opravdu zakonzervovat některé významné dopravní stavby, a to minimálně jako pražský poslanec se k tomu hlásím, protože nezačít stavět metro, nedokončit obchvat atd. je velmi problematické, zda opravdu neprovést daleko důkladnější prověrku efektivnosti projektů, tvorby rozpočtů těchto staveb a zda se také nezamyslet na jiný multiplikační efekt. Stavebnictví nemusí jenom lít beton do dálnice, ale může také stavět byty, protože hypoteční systém nám evidentně současnou situaci bydlení není schopen řešit. Levné sociální byty - také stavebnictví, také multiplikační efekt. Takže mysleme na to a mysleme na i to, že podmínky v dopravě, která je největší žrout, největší napucánek, tak zde je třeba dotáhnout do konce zpoplatnění dopravní cesty, problém mýtného. Ne že jedna skupina vyděsí druhou skupinu a zůstaneme tam, kde jsme byli. Že je třeba vyřešit zefektivnění Českých drah, protože když jim nebudeme dávat určitou dotaci, tak nám tato státní firma brzo zkrachuje. Řešit se to musí a řešit se to musí rychle.

Poslední poznámka k těm strukturálním problémům. Je realita krize agropotravinářského sektoru. Nastavení dotací z Evropy, popřípadě využití některých dílčích programů toto asi také nevyřeší. Bavme se o tom i v těch letních měsících. Je o čem si popovídat. Myslím si, že lze nalézt společnou řeč, pokud nebudeme v zajetí předvolebních exhibicí.

Kéž by - a teď mluvím zejména k bývalým a k budoucím politickým ministrům - všichni měli takovou odbornou erudici, jakou má tato prozatímní vláda. Ale pokud má tuto odbornou erudici uplatnit, nemůžeme jí nastavit politický krunýř, dělat z nich jakési sestavy loutek, puppengalerii, která je řízena těmi vodicími lanky, ale chovejme se odpovědně. Buďme odpovědní politicky a buďme odpovědní strategicky. Dnes nerozhodujeme jenom o předčasných volbách, dnes možná rozhodujeme i o daleko větší budoucnosti naší země.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byl pan poslanec Jiří Dolejš. Děkuji. Nyní bude faktická poznámka a hlásí se s ní paní kolegyně Šojdrová. Prosím.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, já si dovolím ve své faktické poznámce vrátit k tomu, co zde několikrát zmínil pan kolega Dolejš. On se několikrát zmínil o obavách, jakým způsobem se tato vláda postaví k výdajům na vzdělávání a k této oblasti obecně.

Vzhledem k tomu, že předseda KDU-ČSL vyjádřil zdrženlivé stanovisko našeho poslaneckého klubu k této vládě, považuji za poctivé říct, že právě tato kapitola vzdělávání je zpracovaná velmi dobře. Jsem ráda, že vláda nehodlá šetřit na vzdělávání. Jsem ráda, že se vláda hlásí k tomu, že bude pokračovat v přípravě státní maturity a že zefektivní čerpání prostředků z fondů Evropské unie. Čili je logické, že klub KDU-ČSL vyjádřil toto zdrženlivé stanovisko, já ho respektuji, budu takto hlasovat, ale upozorňuji, že tato kapitola je zpracovaná velmi dobrým způsobem. A pan kolega Dolejš by neměl mít tak vážné obavy, pokud vláda svůj program bude dodržovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní poslankyně. Prosím o slovo nyní dalšího přihlášeného, to je pana poslance Ladislava Skopala. Po něm je přihlášena paní kolegyně Olga Zubová.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, vážená vládo, kolegyně a kolegové, původně jsem nechtěl vystupovat, protože v rámci vládního prohlášení kapitola zemědělství je dosti všeobecná, bez čísel, takže zatím nám dává určitou naději, že v zemědělství to bude dobré. Ale samozřejmě když se podíváme na současný rozpočet a rozpočet, který se připravuje, tak nesdílím tento optimismus.

Já chci reagovat jenom na dvě věci. Chtěl bych poděkovat panu ministrovi za to, za co ho kolega Gandalovič zkritizoval - za to, že znovu zavádí školní mléko, protože já si myslím, že zdraví našich dětí je to nejdůležitější, co potřebujeme. A Evropská unie jde ještě dál. A doufám, pokud ne tato vláda, tak příští vláda zavede i ovoce do škol, protože osobně si myslím, že coca-cola a hamburgery není zrovna to nejlepší, co naše děti by měly dostávat.

Za druhé bych chtěl říci, že samozřejmě cítím tlak na -

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Promiňte, pane kolego. Já prosím o klid v jednacím sále.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Cítím tlak na finance, kdy pan ministr Janota žádá vládu o šetření a doopravdy určitá opatření i v těch oblastech, kde bychom je chtěli profinancovat, což jsou pozemkové úpravy. Takže tam ty úspory budou muset být, ale nedovedu si představit - a tam zas vidím trošku tu kritiku vůči současné vládě, a to jsou přímé platby nebo doplnění přímých plateb z národních zdrojů, protože pokud se uskuteční to, co už naznačoval pan ministr Kalousek a v současné době to naznačuje ministr Janota, že v průběhu dvou let vlastně ušetří v této oblasti 4,7 miliardy, tak potom ty pozemkové úpravy nevím, pro koho budeme dělat, protože to zemědělství už tady nebude konkurenceschopné a naše podniky budou krachovat. Proto čekám, že v této oblasti proběhne dosti tvrdá diskuse a naše snaha je - a i vlády, pokud jsem si to správně přečetl - zachovat konkurenceschopné odvětví, což znamená i zemědělství a potravinářství. A to doufám, že naše vláda splní.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Skopalovi. Nyní prosím o slovo paní kolegyni Olgu Zubovou. Po ní je přihlášen pan poslanec Vlastimil Tlustý.

 

Poslankyně Olga Zubová: Vážená paní předsedající, kolegové a kolegyně, Demokratická strana zelených se nepodílela na vzniku nové vlády, přesto si myslím, že budeme moci s vládou v některých oblastech, které jsou pro naši stranu prioritní, spolupracovat. To se týká například nekompromisního postupu proti všem formám extremismu a protidemokratických ideologií, nebo zodpovědné ochrany přírody a krajiny. Naopak ve věcech, které ve shodě s naším programem nebudou, nebude moci vláda s našimi hlasy počítat.

Přeju nové vládě, aby se jí podařilo co nejdříve rozptýlit spekulace o exekucích, kterým údajně čelí jeden z ministrů, aby se jí povedlo přesvědčit pana ministra ke zveřejnění majetkových poměrů, stejně jako to uskutečnili ostatní členové vlády. Jinak to na vládu vrhá hned na začátku stín netransparentnosti.

Přála bych nové vládě, aby se jí povedlo dovést do konce některé kauzy, na které minulé vládě nezbyl čas. Mám tím na mysli třeba kauzu zneužití dotací na MŽP, o které se sice často diskutovalo, nikdy se ale nedořešila a stala se i příčinou pádu vlády v momentě, kdy se o ní chtěla média rozepsat.

Přeju nové vládě soudné ministry s vlastním rozumem a postřehem - větším, než měli někteří ministři minulé vlády. Věřím, že noví ministři nebudou zavírat oči před předraženými zakázkami, třeba takovými, jako byla ta na odstranění ekologických škod, a odhalí případné nebezpečí útoku na státní kasu hned, nikoliv až pár dní poté, co vládu opustí, jako se to stalo bývalému ministrovi životního prostředí.

Přeju nové vládě klidné spravování země bez skandálních kauz plnících stránky bulvárních deníků, jakých jsme byli svědky u některých představitelů kabinetu minulého.

Přeju vládě jménem Demokratické strany zelených slušné a poctivé vládnutí s rozumem, citem a ohleduplností vůči občanům.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Zubové. Nyní tedy se hlásí pan poslanec Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane premiére, vážená vládo, lidi zlatý, probuďte se! Vykašlete se na vajíčka, dopadají na nás horší věci a všechno nasvědčuje tomu, že budou dopadat.

Začnu citátem: "Podívejte se prosím na výběr daní, průmyslovou výrobu, stavební výrobu, export, kamionovou dopravu, hypotéky, zahájenou výstavbu. Podívejte se na jaký chcete údaj a najdete čísla typu minus čtrnáct, minus sedmnáct, minus dvacet tři, minus dvacet sedm. Žádná čísla minus jedna, minus dva nebo minus tři. Desetkrát tolik, dámy a pánové! Lednové údaje hovoří o výpadcích v desítkách procent ve všech relevantních údajích. Nehrajme si na slovíčka, to je vážný ekonomický problém. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP