(16.20 hodin)
(pokračuje Svoboda)

Dámy a pánové, postoj lidové strany je neměnný. Řekli jsme na samém začátku ne tomuto neprůhlednému scénáři. Dopředu jsme slíbili podpořit jednotlivé kroky vlády, které budou prospěšné pro naši vlast, a to budeme činit. Ale rozhodnutí o vyslovení důvěry logicky opíráme o programové prohlášení vlády. Jeho text jsme podrobně pročetli. Je to text mimořádně obecný a mnohdy velmi neurčitý.

Jsme si vědomi časového omezení mandátu vlády, víme, že nehodlá dělat zásadní politická rozhodnutí. Ceníme vůli vlády připravit odpovědný státní rozpočet a podporovat protikrizová opatření. Tyto kroky budeme podporovat. Naše obava se týká toho, co v textu není a co tam mělo být. Hra na nepolitickou vládu má v sobě velké riziko. Vláda může nebo by mohla tiše dělat kroky, které mohou mít nevratné škodlivé a někdy možná i nebezpečné politické dopady. Nebo naopak nebude dělat potřebná a správná rozhodnutí s odkazem, že její mandát je politicky i časově omezen. Riziko je o to vyšší, že vládu sestavily tři strany, které proti sobě vystupují tak, že dohoda mezi nimi není možná. Co ale je možné, je mít vliv na jednotlivé členy vlády. Tak lze uplatňovat po celou dobu mandátu vlády Jana Fischera vliv na jednotlivé ministry. Otázka je, zda to bude vliv všech tří stran v dohodě, nebo zda si každá strana bude hlídat své ministry. Kdo ponese politickou odpovědnost za rozhodnutí vlády ve sboru?

Z těchto důvodů klademe některé otázky, které jsou důležité nejenom pro poslance KDU-ČSL, ale i pro občany České republiky.

1. Které kroky hodlá vláda ve své působnosti udělat v boji proti reálnému riziku vysoké nezaměstnanosti? O tom není v programovém prohlášení ani slovo.

2. Jaký má scénář pro případ neschopnosti obcí dostát svým závazkům vzhledem k nízkému výběru daní a pokračující krizi, abychom nezažili dobu, kdy obce nebudou třeba v noci svítit nebo odvážet odpad?

3. Jak se postaví k možným monopolům ve zdravotnictví? Hrozí totiž riziko, že v některých krajích vznikne monopol dříve, než bude přijat zákon o dozoru nad zdravotními pojišťovnami a než budou definovány standardy hrazené zdravotní péče. A jestli navíc vlastník takové pojišťovny se stane vlastníkem sítě ambulantní péče, lékáren, nemocnic, může občanům diktovat takové finanční podmínky pro poskytování zdravotní péče, že debata o poplatcích bude vedle toho pouze směšnou záležitostí.

4. Které konkrétní privatizační kroky bude vláda realizovat? Hrozí nebezpečí, že tiše, bez vědomí Sněmovny, se stanou nevratné úkony. Je nemyslitelné, aby politická vláda po volbách v říjnu tohoto roku se dostala do situace, kdy jí experti určí, jak má postupovat, a nedají jí šanci svobodně rozhodnout. Budou argumentovat uzavřenými závazky, obchodním tajemstvím, hrozbou arbitráží a soudů apod. Takové rozhodnutí má zásadní politický dopad. Chceme proto slyšet úplný výčet privatizací, ve kterých vláda bude pokračovat, a proč tak bude činit.

5. Zda a jak hodlá pokračovat v projektu likvidace ekologických zátěží, které kroky bude činit?

6. Z jakého důvodu vláda půjde proti podnikatelům svým návrhem rozšířit elektronické mýtné i pro vozidla nad 3,5 tuny, jak uvádí v programovém prohlášení?

7. Z jakého důvodu se vláda staví proti senátnímu návrhu na omezení hazardu a zákazu sázení přes internet? I s ohledem na to, že licence udělená některým tuzemským provozovatelům internetového sázení je ve zjevném rozporu s právem Evropských společenství a možná i s naším právem.

8. Jaký postoj zaujme na Evropské radě v červnu na konci českého předsednictví? Zejména jde o právní záruky pro Irsko, aby mohlo být dosaženo plného souladu, i s naší podporou, celého ratifikačního procesu Lisabonské smlouvy.

Důležitá je ale i otázka lidských práv. Tváří v tvář 20. výročí násilného potlačení svobodného projevu mladých lidí v Číně na náměstí Tchien-an-men, tváří v tvář ostudnému - opakuji ostudnému - rozhodnutí Evropské rady ve vztahu ke kubánskému režimu, kterým zrušila tzv. červnová opatření vůči Kubě s naivní nadějí, že dialog s Raúlem Castrem k něčemu pozitivnímu povede. Víme, že se stal pravý opak - pronásledování statečných demokratů je silnější, než tomu bylo v minulosti. Očekávám, že Česká republika, věrna tradici boje za lidská práva, v těchto otázkách zaujme naprosto jednoznačný postoj.

Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, my jsme pro zcela otevřený postup a jasně vymezenou odpovědnost. KDU-ČSL doporučuje našim poslancům zdržet se při vlastním hlasování. Přesto očekáváme, vážený předsedo vlády, vaše odpovědi nejenom pro nás, ale i pro občany České republiky. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Cyrilu Svobodovi. Faktická poznámka bude nyní patřit Zdeňku Škromachovi, který se přihlásil. Po něm bude mluvit pan poslanec Radim Chytka.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, opravdu jsem si pozorně vyslechl vystoupení nově zvoleného předsedy KDU-ČSL Cyrila Svobody. Myslím si, že se výrazně distancoval od vlády, ale já myslím, že stačilo si svolat stranickou buňku a pozvat si náměstky ze všech ministerstev, kde jeho straničtí kolegové sedí jako náměstci, jeden i dva, a mohl na všechny otázky dostat plné odpovědi. Chápu ale, že od takové vlády se straní. Předpokládám, že po volbách bude opět KDU-ČSL připravena ke koalování. (Pobavení v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tak to byla faktická poznámka Zdeňka Škromacha. Nyní má slovo pan poslanec Radim Chytka, po něm bude hovořit pan poslanec Jiří Dolejš.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, vážený pane ministře dopravy, o dálnici D47 v této ctihodné Sněmovně bylo již hovořeno několikráte, byly zde slibovány již různé termíny pro dokončení této významné stavby. Není divu. Dálnice D47 totiž napojuje nejlidnatější region Moravskoslezský na dálniční síť České republiky, potažmo dálniční systém celé Evropy. V minulosti minulý pan ministr dopravy sliboval, že dálnice bude dokončena v roce 2008, dokonce byl ochoten se, co se tohoto termínu dokončení stavby týče, vsadit. Dálnice není dokončena dodnes. Zprávy, které jsem se dočetl z tisku, mě úplně vystrašily, protože tam bylo řečeno, že dálnice bude dokončena až v roce 2012.

Přece jenom jsem však v politice již delší dobu, takže neberu tisk jako úplně relevantní a obracím se, vážený pane ministře dopravy, přímo na vás, se dvěma jednoduchými otázkami. První otázka: Kdy bude napojena Ostrava na dálniční síť, kdy tedy bude hotová trasa z Ostravy jihozápad, Ostrava - Lipník? A druhá otázka: Kdy bude dokončen úsek Ostrava - státní hranice s Polskou republikou.

Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Radimu Chytkovi. Nyní patří slovo panu poslanci Jiřímu Dolejšovi, který začíná tu sedmičku dosud ještě přihlášených. Čili po panu poslanci Jiřím Dolejšovi ještě šest řečníků je přihlášeno do rozpravy.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP