(16.00 hodin)
(pokračuje Langer)

Nepochybně to s sebou nese otázky v tom smyslu, kdo by se zabýval případným protiprávním jednáním policisty, prvního náměstka ministra vnitra, zda inspekce policie, která jest součástí Ministerstva vnitra, a mohlo by tady dojít k absurdní situaci, kdy podřízení vlastně mají vyšetřovat nadřízeného.

Obecně ale konstatuji, že tento krok považuji za špatný, že to je krok zpět, že to je krok zpět k ministerstvu policie, nikoliv k ministerstvu vnitřních věcí. Považuji současně za velmi nešťastná některá prohlášení, která zazněla z úst pana ministra vnitra již v úvodních prvních dnech, ne-li týdnech jeho působení ve funkci ministra vnitra. Připomenu například jeho sdělení o potřebě zrušení tzv. 150 neplacených přesčasových hodin u policistů a příslušníků bezpečnostních sborů s tím, že toto je součást reformy policie, která musí být přehodnocena. Připomínám, že toto ustanovení český právní řád zná již od roku 1994, že není součástí reformy Policie ČR, a že současně pokud někdo řekne, že něco takového chce udělat, potom musí současně dodat, že s tím oznamuje policistům a dalším příslušníkům bezpečnostních sborů, že jim sníží jejich platy, poníží jejich příjmy, protože není možné na jedné straně zachovat desetiprocentní příplatek k platu právě pro tuto skupinu příslušníků a současně přesčasové hodiny zrušit. To rozpočet neumožní. A v okamžiku, kdy by opak měl být pravdou, zrušení onoho desetiprocentního příplatku a proplácení všech přesčasových hodin, povede to zcela dozajista ke snížení služebního příjmu těmto lidem.

Současně tak vyvolává mé pochybnosti sdělení ministra vnitra o tom, že musí být pozastaveny prodeje zbytného majetku Ministerstva vnitra. To nepochybně je možné učinit, nicméně poté je potřeba také dodat, že tam, kde nejsou příjmy, budou kráceny i výdaje. A je tedy nutné dodat, které výdaje, které dosud měly charakter ryze investičních výdajů do zlepšení technického vybavení, a to jak policie, tak také hasičů, budou kráceny. Zrušení tohoto rozhodnutí znamená nejen krácení příjmů, a tudíž výdajů, ale současně také zatížení mandatorní stránky rozpočtu Ministerstva vnitra o provozní výdaje. Stejně tak považuji za velmi pochybné sdělení o tom, že prodeje zbytného majetku Ministerstva vnitra a policie nesouvisí s reformou policie. Vedli jsme velký souboj s bývalým ministrem financí a koneckonců i s bývalým náměstkem ministra financí, současným ministrem financí, o to, jakým způsobem zajistit profinancování této rozsáhlé reformy tak, aby dopady na státní rozpočet byly co nejnižší. A řešení se ukázalo naprosto jasné: policie disponuje spoustou zbytného majetku, který právě v rámci změny organizační struktury je optimální prodat tak, aby z výnosů z takovýchto projektů mohly být realizovány investiční projekty související s reformou policie.

Za projev myšlenkového zkratu nebo nekompetentnosti považuji vyjádření pana ministra Peciny právě k oněm lidem, kteří na mítincích České strany sociálně demokratické namísto argumentů použili vajíčka. Říkám zcela jasně, že pro mě vajíčko není, nebylo a nebude argument, ale označit tyto lidi za fašisty, ne-li nacisty, je vskutku vyjádření, které považuji za myšlenkový zkrat nebo důkaz nekompetentnosti a neorientování se v oblasti extremismu.

Kdybychom za krátkou chvíli hlasovali o důvěře v jednotlivé členy vlády, v případě hlasování o ministru vnitra bych byl nucen konstatovat, že nesplňuje ani jednu ze dvou podmínek, které by měli splňovat jednotliví členové vlády a vláda jako celek - být vládou nestranických odborníků. Pan kolega Pecina za dosavadního působení podle mne zatím prokázal, že není nestranický a že není ani odborník. Říkám zatím. Vzhledem k tomu ale, že hlasujeme o vládě jako o celku, a zaznělo zde, že naše země potřebuje vládu, která bude spravovat tuto zemi do konání předčasných voleb, podle toho také mé hlasování vypadat bude a se všemi výhradami, které jsem zde sdělil, které bych mohl při pokusu o bonmot, zda je Martin Pecina ministrem vnitra Jana Fischera, anebo zda je spíše ministrem vnitra Jiřího Paroubka, já této vládě důvěru dám. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Ivanu Langerovi. Nyní se hlásí s přednostním právem pan ministr vnitra Martin Pecina. Ale mám zde ještě žádost o faktickou poznámku, která má přednost. Slovo dostane nyní pan poslanec Václav Šlajs. Máte prosím, pane kolego, dvě minuty na faktickou poznámku, poté tedy pan ministr vnitra.

 

Poslanec Václav Šlajs: Já mám poznámku k panu poslanci Langerovi prostřednictvím paní předsedající. Vy jste kritizoval ministra Grulicha, ministra Grosse, ministra Bublana, teď ministra Pecinu. Vy jste skutečně byl vzor Ministerstva vnitra. A dojalo mě, jak litujete policisty, že se jim může snížit plat. Za vašeho ministrování se reálné příjmy policistů v minulém roce snížily o 3,5 %. Pláčete na nesprávném hrobě. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla faktická poznámka pana poslance Václava Šlajse. Nyní tedy s přednostním právem se o slovo hlásí ministr vnitra Martin Pecina.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych skutečně jenom velmi krátce chtěl zareagovat na věci, které se tady opakují, protože chci některé uvést na pravou míru.

Bylo tady řečeno, že snad chci zastavit reformu policie. To rozhodně ne. V polovině roku je naplánována jistá revize, kterou dělá policejní prezident a policejní prezidium. Na základě této revize budeme zvažovat další kroky, jak v reformě postupovat. Protože reforma je skutečně velmi čerstvá, tak je v tomto okamžiku zbytečné, abych se vyjadřoval k tomu, jestli je dobrá, nebo špatná. Já myslím, že v tomto okamžiku to objektivně nemůže vědět nikdo.

To, k čemu bych se chtěl zejména vyjádřit, je to, jak byla interpretována má mediální vystoupení, pokud se týká demonstrací, vajíčkářů apod. Skutečně jsem se nevyjadřoval k tomu, jestli je hodit vejcem trestný čin, nebo jestli je to výtržnictví. Už vůbec jsem se nevyjadřoval k ostatním otázkám, které mi tady byly předány panem poslancem Kafkou. Skutečně chci být nekompromisní vůči extremismu, jak říkal a jak je ve vládním prohlášení. To, co jsem skutečně řekl, je, že považuji za nepřípustné, aby byly rozháněny mítinky politických stran, což se v jednom jediném případu objektivně stalo. Nevyjadřoval jsem se ani k tomu, když někdo vrhal předměty na diskutující na pódiu. A myslím si, že všechny politické strany si zaslouží, aby v případě, že udělají mítink, policie zasáhla v případě, že někdo přijde a běžné občany, kteří jsou na náměstí, začne rozhánět. O tom myslím by nemělo být žádných pochyb.

Pokud se týká žádosti, abych nějakým způsobem zasáhl ve věci dvou zatčených nebo předvedených v Brně, nebo dokonce, že bych měl žádat státní zastupitelství o jakousi intervenci, to skutečně dělat nehodlám a nebudu. Policie je v těchto věcech zcela autonomní a myslím, že takové věci nebude dělat ani pan policejní prezident, natož abych se k tomu vyjadřoval já, či dokonce žádal státní zastupitelství. To mi připadá úplně nepřípadné a to samozřejmě dělat nebudu. Policie je řízena policejním prezidentem. Podle zákona není zodpovědná prvnímu ani jakémukoliv jinému náměstkovi, dokonce podle zákona není možné ani zavést funkci náměstka ani žádnou jinou funkci, která by byla zařazena mezi policejního prezidenta a ministra. Policejní prezident se přímo zodpovídá ze své práce ministru vnitra. Čili toto snad na vysvětlenou.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP