(10.20 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Začala se zlepšovat po krajských a senátních volbách na podzim loňského roku a já věřím, že po volbách do Evropského parlamentu a po říjnových volbách do Poslanecké sněmovny se ještě dále zlepší. Čili v tomto si dovolím nesouhlasit s názorem pana poslance Kalouska o tom, že vývoj už půjde jenom k horšímu. Já jsem přesvědčen, že naopak po pádu Topolánkovy vlády už vývoj půjde jenom k lepšímu.

Ale k meritu té diskuse, kterou tady zahájil ještě na poslední chvíli pan poslanec Šťastný z Občanské demokratické strany. Já bych chtěl jen připomenout, za jakých podmínek v Poslanecké sněmovně bylo protlačeno zavedení zdravotnických poplatků. Tehdy jste si, kolegyně a kolegové z vládní koalice, z bývalé vládní koalice, také nebrali servítky. Tehdy jste nejednali s opozicí, nebyli jste schopni žádného kompromisu. Proválcovali jste své návrhy včetně zavedení zdravotnických poplatků touto Poslaneckou sněmovnou těsnou většinou hlasů. Sami jste vzápětí přiznali, že je tam celá řada chyb, sami jste přiznali, že to nebyla nejlepší metoda. A posléze někteří z vás začali navrhovat změny v systému zdravotnických poplatků. Nebyla to sociální demokracie, která tento problém způsobila. Byla to ODS, byli to zelení, byli to lidovci, kteří zavedli v této zemi způsobem, který jsem popsal, poplatky ve zdravotnictví. Naším cílem není nic jiného než napravit vaši chybu a poplatky zrušit.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pan poslanec Marek Benda. Máte slovo, vážený pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, vaším prostřednictvím bych rád panu kolegovi Sobotkovi vzkázal, aby nezaměňoval náladu ve společnosti s náladou v sociální demokracii. Já nepochybuji o tom, že sociální demokracie po dobytí krajů a po tom, co se k nim začala chovat jako k lénům, která musí vyplenit, má dobrou náladu. Nejsem si tím jist u zbytku společnosti, když musí vaše hejtmany takto sledovat. To je poznámka první.

Poznámka druhá, k tomu, co tady říkal i pan místopředseda Filip. Samozřejmě, že se občas stává, že jdou z této Sněmovny dvě novely stejného zákona. Ale tady jdou dvě novely, půjdou dvě novely, které přece upravují stejnou věc rozdílným způsobem. Já jsem opravdu zvědav, jestli mi někdo z tady těch expertů - můžete si prohlasovat, co chcete - řekne, co se stane, když Senát i prezident se věcí nebudou zabývat. To jsem opravdu zvědav, co se stane, až v jeden den, protože účinnost je u obou zákonů nastavena stejně, vstoupí v účinnost zákon který říká: zrušují se regulační poplatky takové, a zrušují se regulační poplatky všechny. Řekněte někdo, prosím, co bude potom platit. Který z těch zákonů, které jste si tady prohlasovali, na jedné schůzi dva v jiném znění, má přednost? Zkuste to. Zkuste rozhodnout tento problém. (Potlesk v lavicích ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S první faktickou poznámkou pan poslanec David Rath, poté s faktickou pan poslanec Kováčik a pan místopředseda Filip s řádnou. Omlouvám se, zpoždění, takže pánové dají přednost místopředsedovi Sněmovny s jeho faktickou poznámkou. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, paní a pánové, já bych požádal kolegu Marka Bendu, aby si přečetl úplný úvod do teorie práva. Tam by se dozvěděl, co platí. (Pobavení v části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Faktická poznámka pana poslance Davida Ratha. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Dámy a pánové, já myslím, že je potřeba se ohradit proti slovům poslance Bendy, velkého právního experta, a současně se ohradit proti tomu, co říkal o krajích. Vás snad omlouvá jenom to, že o tom vůbec nic nevíte, protože kdybyste o tom něco věděl - a přijďte ke mně na kraj, pane kolego, já vám ukážu ty smlouvy, nemocnice, krajský královský průvod, desítky milionů, všechny nesou podpis vašeho místopředsedy Bendla! Já když je vidím, tak mě napadá jediná věc: kradli jste ráno, kradli jste v poledne, kradli jste večer! Celých osm let! Na krajích!

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Faktická poznámka pana poslance Kováčika. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pouze fakticky, ale přece jen mi nedá, paní místopředsedkyně, k tomu plenění na těch lénech. To je skutečně střelení kozla přímo mezi rohy. Protože se pak musím ptát, jak se vám plení v kraji Olomouckém, v kraji Jihomoravském, v kraji Zlínském a v krajích dalších, kde, pokud mě paměť neklame, sociální demokracie nevládne ani s námi, ani sama. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S faktickou poznámkou pan poslanec Husák. (Ne.) Takže s faktickou poznámkou pan poslanec Šťastný.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážená paní předsedající, rád bych vás požádal, jestli byste mohla panu poslanci Rathovi vzkázat tuto věc. On říkal: přijďte ke mně na kraj a podívejte se. Já bych mu chtěl vzkázat, že i Karel IV. říkal: přijďte k nám. (Pobavení v lavicích ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S faktickou poznámkou pan poslanec Jandák. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dvě poznámky. Jednu k panu kolegovi Kalouskovi prostřednictvím předsedající. Víte, takhle to bude už vždycky - slyšeli jsme takhle to bylo vždycky. To za prvé.

A za druhé bych rád dodal ke svému předřečníkovi panu předsedovi Kováčikovi. My jsme také zjistili v Jihočeském kraji, že dotace dostávali pouze starostové ODS, ale situace se lepší. Dostávají dnes už i jiní. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S faktickou poznámkou pan poslanec David Rath. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, já jsem se tady před časem pasoval do role, že budu opravovat různé omyly a nedostatky ve znalostech. Hodně jsem to dělal u premiéra Topolánka, tam ty mezery byly hluboké. Docela mě překvapilo, že tak hluboké, zdá se, má i kolega Šťastný, o kterém bych předpokládal, že má klasické vzdělání, neb absolvoval medicínu. Zdá se, že ne, protože jinak byste, kolego, věděl, že Karel IV. používal my, protože to je pluralus (správně pluralis) maiestaticus. (Rozruch v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Tak, bezpochyby poslední vystoupení v této rozpravě. Je tomu tak? Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nikdo další? Ano, pan poslanec Pleva s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Petr Pleva: Pan kolega Rath při svém klasickém vzdělání by mohl vědět, že to je plurál majestatis. (Pobavení v pravé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pokud se už opravdu nikdo nehlásí, rozpravu končím. Požádám pana zpravodaje, aby nám navrhl postup při hlasování a poté eventuálně přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy, před hlasováním se k nim vyjádřil, o což žádám i paní poslankyni Markovou. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Carbol: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Pozměňovací návrhy k tomuto návrhu zákona byly podány dva. Jeden pod písmenem A podala paní poslankyně Soňa Marková, ten se týká spíše technické úpravy, a druhý je pod písmenem B pana poslance Hovorky, to je komplexní pozměňovací návrh. Doporučuji hlasovat v tomto pořadí.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano. Má někdo námitku proti této logické a jednoduché proceduře? Není tomu tak, můžeme tedy přikročit k hlasování o jednotlivých návrzích. Pane zpravodaji, jaký bude první?

 

Poslanec Jiří Carbol: Nejprve budeme hlasovat o návrhu pod písmenem A. Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Paní poslankyně Marková také doporučuje.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 11 a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 175 poslankyň a poslanců pro návrh 94, proti 72. Návrh byl přijat. Další návrh. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP