(9.10 hodin)
(pokračuje Rath)

Za dobu působení těchto poplatků se také zjistilo, že skutečně jejich efekt je marginální a že přinášejí více problémů, více potíží a možná stály řadu lidí i život, byť to někomu přijde nadnesené. Ale i takové případy jsou za poslední rok zmapovány a popsány.

Dámy a pánové, máme před sebou tedy dva návrhy. Jeden na úplné zrušení, druhý návrh, který je kompromisem, protože chápeme, že pro část politického spektra může být úplné zrušení nepřijatelné. Taktéž chápeme, že největší dopad negativ má jen na některé skupiny obyvatel. To znamená tyto poplatky nedopadají negativně na všechny úplně stejným způsobem. Nejvíc negativně dopadají na starobní důchodce žijící ze starobního důchodu a odkázané pouze na starobní důchod, dopadají na invalidní důchodce, protože tam se kombinuje špatná sociální situace s nějakým zdravotním hendikepem, který jim velmi komplikuje a ztrpčuje život, dále negativně dopadají na rodiny s dětmi, protože děti nejsou výdělečné činné a nejsou často ve stavu, kdy by byly schopny jednoznačně zhodnotit svůj zdravotní stav, tudíž je regulovat je úplně nesmyslné. Pak také dopadají na skupiny obyvatel, jejichž příjem je nižší než dvojnásobek životního minima.

To je ten kompromisní návrh, se kterým přicházíme a říkáme: dobře, nabízíme vám ruku ke smíru, nabízíme vám ruku ke kompromisu, kdy pojďme společně vyřadit ty skupiny obyvatel, na které tyto regulační poplatky dopadají nejhůř. Jsou to obyvatelé, kteří jsou nejvíc nemocní, nejvíc potřebují zdravotní péči a nejvíc potřebují tuto zdravotní péči naprosto objektivně. To znamená nemohou ji vyškrtnout, nemohou se rozhodnout, že ji nebudou konzumovat, že ji nebudou využívat, protože je to pro ně naprostá životní nutnost.

Dámy a pánové, my vám nabízíme tento kompromis, tuto podanou ruku, která říká - zachovejme regulační poplatky pro výdělečnou část obyvatel. Ti, kteří na to mají, nechť poplatky platí, ale ti, kteří jsou hodně nemocní a navíc jejich příjem neodpovídá ekonomické situaci a nezaručuje jim slušný životní standard, tak těmto skupinám obyvatel ulevme.

Většina důchodců je odkázána na důchod, který je pod průměrným důchodem, který dnes je někde kolem devíti tisíc. Prosím, uvědomte si, že většina lidí musí vyžít za peníze, které jsou nižší než devět tisíc měsíčně, z toho platí veškeré nutné životní náklady a samozřejmě jsme je i zatížili i poplatky, dokonce tato vláda je zatížila, resp. ta minulá vláda ODS je zatížila prudkým nárůstem doplatků na léky. Čili kombinací poplatků a prudkým nárůstem doplatků na léky, na drtivou většinu nezbytně nutných a denně předepisovaných léků, jsme těmto lidem způsobili obrovský sociální problémy, kdy řeší dilemata, která myslím si nepřeje řešit žádný člověk. Myslím, že je chybou této Poslanecké sněmovny, že tato dilemata před ně položila.

Pojďme skutečně společně uzavřít dohodu o tomto kompromisu, podpořte náš pozměňovací návrh a vylučme z povinnosti platit regulační poplatky ty skupiny obyvatel, které zregulovat nemohou a které navíc na to ekonomicky, finančně prostě nemají. Já vás o to velmi žádám, já vás o to jménem těchto skupin obyvatelstva velmi prosím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Kdo další si prosím přeje vystoupit v této rozpravy? Pan poslanec Petr Nečas. Vážený pane poslanče Nečasi, máte slovo.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já budu velmi stručný. Ocituji stručné číselné údaje vyvracející lži pana Ratha o zátěži, kterou údajně minulá vláda zatížila penzisty v oblasti zdravotnictví. Cituji z materiálu, který je materiál Českého statistického úřadu, což je část, která se týká statistiky rodinných účtů.

Relace čistých peněžních vydání na zdraví, což jsou léčiva, ambulantní a ústavní péče, k celkovým čistým peněžním vydáním důchodců v roce 2008 byla 4,2 % a tvořila 401 korun měsíčně při průměrném důchodu v loňském roce 9450 korun. Mimochodem, u průměrné domácnosti byla tato relace 2,5 %, čili 256 korun na příjem 10 336 korun.

Pro srovnání, v roce 2007 byla relace čistých peněžních vydání na zdraví k celkovým čistým peněžním vydáním důchodců 3,4 %, čili narostla o 0,8 procentního bodu a tvořila 296 korun měsíčně. To znamená celkový nárůst vydání na zdraví měsíčně u důchodců tvořil 105 korun měsíčně, z 296 korun na 401 korun. To je ono enormní zatížení, údajné, o kterém zde mluvil pan Rath, které dokazuje nesmyslnost jeho argumentů ve světle čísel Českého statistického úřadu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S faktickou poznámkou pan poslanec David Rath. Vážený pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP