(15.30 hodin)

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Děkuji. Dámy a pánové, já jenom poznámku k tomu, co tady bylo řečeno na vrub daňové kvóty. Já nevyvracím, že porovnání pasivní, porovnání složené daňové kvóty je možná nepříhodné pro rok 2008. Ale bavme se o struktuře té daňové kvóty. Bavme se o tom, že zcela určitě přímé daně se snížily a nepřímé daně se zvýšily mimo jiné i proto, že prostě máme určité harmonizační povinnosti ve vztahu k Evropské unii. Čili jenom proto, abychom nesrovnávali v této chvíli tak trošku jablka, jablka a hrušky.

Děkuji. (Potlesk z lavic napravo.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Sobotka, poté - pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já jsem zde hovořil čísly a v jasných pojmech, které jsou uvedeny ve státním závěrečném účtu. Já myslím, že ani pan ministr Janota nemůže tuto věc zpochybnit. Je to dokument Ministerstva financí. Já jsem si dal velký pozor na to, abych si ho pečlivě pročetl. Máme ho všichni k dispozici v Poslanecké sněmovně.

Když se podíváte na to, jak vypadal výběr daně z příjmů fyzických osob, o kterých jsem zde zejména hovořil, v letech 2008 a 2007, tak zjistíte, že meziročně výběr této daně poklesl zhruba o 6 až 7 miliard korun. To je přesně ta částka, kterou ušetřili ti nejbohatší. Když totiž sociální demokracie navrhla v rámci protikrizových opatření zdanění lidí s příjmem vyšším než 1,2 milionu korun, tak totéž Ministerstvo financí vyčíslilo dopad tohoto opatření na 5 miliard korun. To jsou absolutně srovnatelná čísla. Čili je evidentní, že pokud jde o to takzvané vaše snížení daně z příjmů fyzických osob, tak bylo výrazně koncentrováno pouze do skupiny lidí s příjmem nad jeden milion korun ročně hrubého. To je přesně ta cílová skupina, kterou vy jste oslovili z hlediska toho takzvaného snížení daně z příjmů fyzických osob. Přesně to koresponduje s poklesem výběru této daně mezi léty 2007 a 2008, viz státní závěrečný účet a příslušná čísla, která jsou tam uvedena.

Já si myslím, že je také evidentní, že všichni ostatní daňoví poplatníci na tu takzvanou reformu doplatili. Mám na mysli onen trik se superhrubou mzdou, který vláda uplatnila a který samozřejmě výrazně zkomplikoval situaci nejenom živnostníkům, ale také například lidem, kteří pracují v zahraničí a dnes mají problém dokládat, jaká byla jejich superhrubá mzda při práci v Rakousku (upozornění na časový limit) nebo například v některé jiné zemi.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí s faktickou pan poslanec Petruška, připraví se pan poslanec Michalík.

 

Poslanec Daniel Petruška: Děkuji za slovo. Vidím, že předvolební rétorika se tady rozjela naplno, protože přestože projednáváme bod zákon o veřejném zdravotním pojištění, tak pan kolega Sobotka tady opakuje své mantry o tom, jak ubližujeme důchodcům, rodinám s dětmi atd.

Nicméně bych rád prostřednictvím předsedajícího panu Sobotkovi sdělil, že jsem nelenil a požádal jsem o výplatní pásku člověka, který má ve své péči dvě děti, pobírá, řekl bych, standardní průměrný plat 24 000 hrubého a rozdíl jeho čistých příjmů před a po zavedení reformy byl 800 korun. Takže lžete, že jsme nepřidali lidem, kteří průměrně vydělávají.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou pan poslanec Sobotka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Já myslím, že to, co zde předřečník předvedl, je klasický trik, který používají pravicové strany, když obhajují snižování přímé daňové zátěže. Oni hovoří pouze o jedné straně mince. Ale pane kolego, prostřednictvím pana předsedajícího, mince má i druhou stranu, to je zvýšení nepřímých daní. Kolik zaplatil tento daňový poplatník, kterého jste zmiňoval, díky tomu, že vaše vláda zvýšila DPH na potraviny a na lékařskou péči? Kolik zaplatil na nových poplatcích ve zdravotnictví, které vaše vláda zavedla? Kolik zaplatil v důsledku dalšího zvýšení nepřímých daní, které tato vláda prosadila? To je přece jasná věc. Každá mince má dvě strany a nelze hovořit pouze o jedné straně mince.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní s faktickou pan poslanec Petruška ještě vystoupí. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Daniel Petruška: Já už vás nebudu dál brzdit. Pan poslanec Sobotka tady zmiňuje to, co často ani veřejnost nechápe. Mluvil jste o čistých reálných příjmech, tzn. je - ano, máte pravdu - je nutné započítat i inflaci do příjmů obyvatel. Nicméně pokud si vezmete k dispozici čísla například Ministerstva práce a sociálních věcí, tak i po započtení těchto zvýšených nákladů ti lidé mají zvýšené příjmy. Je to pravda, jestli nevěříte číslům, tak se nedá nic dělat.

Je z asi šesti skupin jenom jedna, které se mírně o desetiny procenta snížily příjmy. A nejsou to rodiny s dětmi, nejsou to důchodci. Takže lžete a používáte falešné argumenty.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou pan poslanec Rath. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, vždycky je zajímavé, když na tu realitu se díváme různě z vytržených perspektiv. Já myslím, že by se tady mělo jasně říci a připomenout to, co asi většina lidí ví. Samozřejmě, pane kolego Petruško, prostřednictvím předsedajícího, chápu, že vy musíte velebit vaši úžasnou reformu ODS. Protože kolik vám přinesla? (Značně zvýšil hlas.) Mirkovi Topolánkovi, protože jste těm nejbohatším snížili daně, tedy vám, vašim kolegům, Mirkovi Topolánkovi jste ušetřili desítky tisíc měsíčně. Tak to je. Tak to je.

Předpokládám, že vy i Mirek Topolánek jíte asi stejně jako ten člověk, co má ten příjem 24 000, o kterém jste tady říkal. Tomu jste přidali těch ubohých 800 korun, sami sobě desetitisíce. To jste zamlčel. Proč? Říkejte to tak, jak to je. Komu jste přidávali nejvíc? Sobě! A svým kamarádům. Své příjmové skupině od sto tisíc výš. Ti byly vítězi vašich reforem, jednoznačnými vítězi. A všem ostatním jste všechno zdražili. (Zapískání z lavic.) Takže zatímco vy i Mirek Topolánek jste na dani zvýšené DPH za jídlo zaplatili stejně jako ten člověk, tak ve finále vy si odnášíte každý měsíc pěkný balíček tisícikorun a ten člověk skončí prostě hůř než předtím, než vaše vláda nastoupila. To je jednoznačné, to ví každé malé dítě. A nezabalíte to, neumluvíte to, i kdybyste tady tisíckrát vykřikoval něco lžích a nepravdách. Prostě pomohli jste si. Dostali jste se k vládě, tak jste si pomohli. Pomohli jste sobě, svým kamarádům, svým příjmovým skupinám nad sto tisíc výš a zaplatil to zbytek národa. To je realita. Pokud lidé znova vás budou chtít zvolit a zopakovat si to, mají šanci.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Pleva, poté pan poslanec Petruška, taktéž s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, prosím, abyste vyřídil panu kolegu Rathovi, že jsme přidali i jemu, a rozhodně není náš kamarád. (Smích a potlesk napravo.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, vyřizuji. Nyní pan poslanec Petruška. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Petruška: Když odhlédneme od emocí, tak pokud jste měl na mysli můj poslanecký příjem, tak ten se před ani po reformě nijak významně neliší. Alespoň jsem si toho nevšiml. Takže tam nemám pocit, že bychom si nějak extra přidali. Navíc, pokud vím, tak pokud bychom sklouzli k těmto, řekl bych, obhroublým a hloupým argumentům, vy pobíráte více platů z veřejných funkcí. Navíc jste spolumajitelem několika obchodních společností, údajně provozujete i soukromé zdravotnické zařízení. Takže vy jste přesně ten člověk, kterému jsme také zřejmě hodně pomohli.

Nicméně když se vrátíme zpět k faktickým argumentům, tak jde přece o to, že těch lidí, kteří vydělávají nad sto tisíc a více, je v té zemi tak málo, že samozřejmě ty reformy se dotkly pozitivně velké části běžných občanů s běžnými průměrnými příjmy.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Rath. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, tak myslím, že to není žádné překvapení. Ano, vaše reforma pomohla i mně - ale já jsem to nechtěl. (Výbuch smíchu v lavicích a následně potlesk.) Já to po vás nechtěl. Já to po vás nežádal. A já to považuji za nemravné. (Další vlna smíchu.)

Já vím, že se tomu smějete, že se smějete tomu, jak jste si pomohli na úkor deseti milionů obyvatel, jak jste si tady za ty tři roky namastili kapsy. Jen se smějte lidem, jen se smějte. (Smích.) Ale myslím si, že nakonec vám to voliči spočítají. A dobře udělají, protože nevyplácí se dělat z lidí hlupáky, tak jak jste je z nich vy tady tři roky dělali a věšeli jim bulíky na nos.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou pan poslanec Opálka. Poté pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane předsedo. Vážená vláda, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás vrátil do času projednávání zákona o takzvané stabilizaci veřejných financí. Upozorňoval jsem vás, že řada z vás bude hlasovat v rozporu čili v konfliktu s vlastním zájmem. Nikdo z těch, kterých se to týká, jste se hlasování nezdrželi. Styďte se. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP