(15.20 hodin)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Sobotka s přednostním právem vystoupení, poté pan poslanec Michalík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, já jsem se zájmem poslouchal předřečníka, pana poslance Šťastného, jak zde hájil poplatky ve zdravotnictví, které zavedla vláda Mirka Topolánka, ovšem ptám se, čemu mám věřit. Současně jsem si v tisku přečetl sdělení, že ODS, pokud se sociální demokracii podaří poplatky zrušit, už o nic takového usilovat nebude. Jak tedy ODS myslí v tuto chvíli svoji kritiku sociální demokracie, kterou zde přednáší například pan poslanec Štastný? Co to má znamenat? Je to jenom ústupový boj? Nebo to, co se objevilo v médiích, není pravda? Jestliže jsou zde takové velmi odvážné a silné výroky na obranu zdravotnických poplatků, bude je mít tedy Občanská demokratická strana ve svém volebním programu před volbami na podzim letošního roku a v jaké podobě poplatky bude mít?

Já bych chtěl také připomenout, že poplatky byly jenom první část zdravotnické reformy, se kterou po volbách přišla Občanská demokratická strana. Byl to jakýsi předvoj, který se povedlo tady v Poslanecké sněmovně velmi těsnou většinou prosadit. Ale ODS před volbami nemluvila ani o poplatcích a nemluvila ani o další své části zdravotnického programu. My jsme se až po volbách po roce 2006 dověděli, že vláda Mirka Topolánka a ministr zdravotnictví Julínek nejenom že chtějí zavést nové poplatky ve zdravotnictví, ačkoliv ODS slibovala, že nebude zvyšovat spoluúčast pacienta, ale také jsme se dozvěděli, že vláda chce zcela ordinálně převést státní fakultní nemocnice na akciové společnosti, dozvěděli jsme se, že vláda chce veřejnoprávní zdravotní pojišťovny převést na akciové společnosti, a dokonce část těchto pojišťoven prodat, dokonce jsme zaslechli plány na to, že by se snad privatizovala i část podílu ve fakultních nemocnicích. Toto všechno byly plány, se kterými přišla vláda Mirka Topolánka a Občanská demokratická strana. Jenom díky sociální demokracii a vůbec odporu celé opozice v této Poslanecké sněmovně se nepovedlo tyto šílené plány ministra zdravotnictví Julínka realizovat a nakonec skončil i ministr Julínek, za kterého už nadále Občanská demokratická strana odmítala platit politické účty za naprosto neuvěřitelné a hazardní plány ministra Julínka, které měl s českým zdravotnictvím, aniž o tom před volbami Občanská demokratická strana řekla jediné slovo. Před volbami v roce 2006 Julínek nemluvil o poplatcích, nemluvil o privatizaci fakultních nemocnic, nemluvil o tom, že chce prodat některé veřejnoprávní zdravotní pojišťovny. O ničem takovém nepadlo ani slovo! Teprve po volbách, když se ODS dostala k moci velmi zvláštním způsobem, v této Poslanecké sněmovně jsme to všichni viděli, tak se rozjela takzvaná reforma zdravotnictví.

Já myslím, že už v tuto chvíli není možné používat rétoriku, kterou jsme zde slyšeli ze strany pana poslance Šťastného. Já myslím, že tato rétorika by byla vhodná například na podzim roku 2005, možná ještě na jaře 2006, ale dnes mají lidé tříletou zkušenost s vládou Občanské demokratické strany. Já myslím, že se každý bude jen usmívat, když uslyší poslance Občanské demokratické strany, jak straší tím, že za vlády sociální demokracie se zvýší daňové zatížení. My jsme tady zažili tři roky vlády Občanské demokratické strany a viděli jsme, jak tato vláda zvyšovala daně.

Dámy a pánové, já bych vás chtěl odkázat na státní závěrečný účet, který předložila ještě Topolánkova vláda a ministr financí Kalousek do této Poslanecké sněmovny. Nalistujte si prosím část státního závěrečného účtu, která se týká vývoje celkového daňového zatížení v letech 2006 až 2008. Jednoduché srovnání - a tohle nejsou žádná data z Lidového domu, tohle jsou data z Ministerstva financí z Letenské ulice! Jednoduché srovnání: V roce 2006 platily daňové zákony, které prosadila vláda vedená sociální demokracií. V roce 2008 platily daňové zákony, které prosadila vláda Mirka Topolánka. Složená daňová kvóta, to znamená celkové daňové zatížení v roce 2008, byla vyšší než v roce 2006. To znamená, že celkový výběr daní v roce 2008 v poměru k hrubému domácímu produktu byl vyšší než celkový objem daní a pojistného, který se vybral za vlády sociální demokracie v roce 2006. Občanská demokratická strana nemá nejmenší právo strašit kohokoliv v naší zemi tím, že by zde hrozilo zvyšování daňového zatížení. Byla to Občanská demokratická strana, která svojí politikou oproti roku 2006, kdy tady vládla sociální demokracie, zvýšila složenou daňovou kvótu. To jsou jasná, prokazatelná fakta, která dokládá také státní závěrečný účet, který předložila Topolánkova vláda do Poslanecké sněmovny.

ODS nemá žádné právo, aby tady strašila tím, že sociální demokracie chce zvyšovat daně. Byla to ODS, která prosadila spolu s bývalým ministrem financí Kalouskem zvýšení DPH z 5 na 9 % a vyvolala nejvyšší inflaci v loňském roce za posledních deset let. A já myslím, že - a tím bych asi skončil své vystoupení - v tom byl také jeden z hlavních problémů celkové arogance, s jakou byly poplatky ve zdravotnictví zavedeny, v jaké situaci byly zavedeny. Na jedné straně Topolánkova vláda snížila daně skupině nejbohatších daňových poplatníků, to znamená lidé s nejvyššími příjmy díky snížení daňové sazby ušetřili 5 až 7 mld. korun. Současně tatáž vláda zavedla pro všechny občany, kteří potřebovali zdravotní péči, tzv. regulační poplatky a vybrala od nich srovnatelnou sumu. Srovnatelnou sumu, kterou ušetřili ti nejbohatší tím, že jim ODS a její koaliční spojenci snížili daňovou zátěž. Vy se, dámy a pánové, divíte důchodci, který musí platit regulační poplatky a současně vidí, že lidé s nejvyššími příjmy od této vlády dostávají obrovské daňové úlevy a díky tomu samozřejmě mohou výrazně zvýšit svůj životní standard? Vy se divíte tomuto důchodci, že nesouhlasí se zaváděním poplatků v takovéto situaci? Vy se divíte rodině s dětmi, kterou vy jste připravili o dětské přídavky, a současně jste stejné rodině s dětmi uložili, aby za tyto děti platila na pohotovosti, za pobyt v nemocnici, za položku na léky, že nesouhlasí s vašimi zdravotnickými poplatky, když jste současně určité skupině nejbohatších daňových poplatníků v témže zákoně v tentýž okamžik snížili výrazně daňové zatížení?

Já jsem tady poslouchal bývalého ministra financí Miroslava Kalouska. On hovořil o tom, že je potřeba více spoluúčasti, více spoluúčasti, více spoluúčasti a že je potřeba, aby tady byla vyšší solidarita zdravých se skutečně nemocnými. Já myslím, že tato slova jsou absolutně nevěrohodná od někoho, kdo zde prosadil výrazné omezení právě solidarity nejbohatších s těmi potřebnými, a to jsme tady viděli uplynulé tři roky! Uplynulé tři roky! Za vaší vlády na daních neušetřil nikdo jiný než právě ti nejbohatší! Podívejte se na čísla, ta to jasně ukazují. A já myslím, že lidé a občané v ČR mají právo, aby se tyto skutečnosti dozvěděli alespoň na půdě této Poslanecké sněmovny, jestliže média o této zřetelné a závažné informaci odmítají poskytnout informace. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan ministr Janota, připraví se pan poslanec Michalík. Než pan ministr přijde k řečništi, omlouvá se pan ministr Pecina na dnešní jednání. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP