(15.10 hodin)
(pokračuje Šťastný)

Já chci, aby to všichni dobře slyšeli z tohoto místa, aby každý slyšel, že místo 30 korun u lékaře, když se jdeme ošetřit s banálním onemocněním často, a tyto peníze plynou do nákladné péče, opět velmi často, bude zvýšeno zdravotní pojištění, pokud sociální demokraté tuto věc prosadí a pokud sociální demokraté budou mít jakýkoliv vliv na rozhodování o českém zdravotnictví, ať už nyní, anebo v budoucnosti.

To je základ, prosím, a měl bych k těm třem slovům - nezodpovědnost, chaos a populismus - říci ještě slovo čtvrté, a to slovo je vyděračství. Protože jiným termínem než vyděračstvím nelze charakterizovat postoj, který byl před okamžikem prezentován Českou tiskovou kanceláří, tedy že sociální demokraté, pokud vláda, která musela vzniknout díky jejich neodpovědnosti, kdy v době hospodářské krize, kdy v době evropského předsednictví navrhli a vyslovili se pro nedůvěru předchozí vládě, tak vláda, která vznikla jako přechodná i jejich přičiněním, nebude mít jejich důvěru, pokud se nechá vydírat - promiňte, nenechá vydírat (veselost ve sále), nenechá vydírat, že - já se dívám na pana kolegu Ratha, prostřednictvím předsedajícího, on na mě gestikuluje, že nechce vydírat vládu - to jsem rád, že nechce vydírat vládu - nenechá vydírat a nepřistoupí na tyto návrhy, a tudíž nebude poklonkovat sociálním demokratům a komunistické straně v návrzích na zrušení regulačních poplatků. Takže to jistě každý ocení a zhodnotí podle svého.

Tomáš Garrigue Masaryk kdysi řekl, že diletantismus je rakovina nejen rozumová, ale i mravní a má špatný vliv na charakter. Já si myslím, že toto si všichni uvědomujeme, a myslím, že diletantismus v těchto návrzích je hlavním motem, a já z tohoto důvodu podám a podávám návrh na zamítnutí. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou pan poslanec Kováčik, poté pan poslanec Rath. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, pane předsedo. Mně v mé krátké faktické nezbývá, než vaším prostřednictvím vyslovit hluboké uznání nad hluboce pravdivými sebekritickými slovy pana předřečníka. Co se týká těch citátů, bylo to taky velmi zajímavé.

Nicméně my jsme přeci jen někde jinde a v nějaké jiné situaci. A ta situace se jmenuje "hospodářská krize", ta situace se jmenuje "máme před volbami", ta situace se jmenuje "už poněkolikáté se tu zabýváme věcí, která měla být dávno rozhodnuta právě proto, aby se mohlo začít od čistého stolu jinak a lépe" - prostřednictvím předsedajícího - pane kolego Šťastný. Lépe než vy.

Čili slova o lži, o diletantismu, o nezodpovědnosti, ano, byla hluboce pravdivá, akorát platí s opačným znaménkem. Jsem přesvědčen o tom, že když docházejí argumenty, začasté se používá pouze takovéto střelivo. Já prosím, aby se takovéto střelivo nepoužívalo, aby debata pokud možno doběhla, aby se mohlo hovořit ještě o tom druhém návrhu, aby tato schůze uvolnila prostor také pro ty návrhy, které jsou k dispozici pro řešení dopadů hospodářské krize, čili pro pokračování té schůze, která ještě není dokončena.

Poprosím právě proto, že je před volbami, abychom se k sobě pokusili být o něco alespoň slušnější, abychom tento prostor předvolebně nevyužívali. Děkuji všem, kdo mě pochopili.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Rath s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Škromach s faktickou poznámkou, poté Boris Šťastný s faktickou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, já si myslím, že k věcným argumentům pak vystoupím ještě jednou bez toho dvouminutového limitu. A teď jenom k tomu, co tady zaznělo z úst pana poslance Šťastného.

Tak jednak bych ho chtěl poučit, že prostřednictvím předsedajícího, že dívat se na poslance může přímo, nemusí prostřednictvím předsedajícího, jak se mylně domníval, ale oslovovat druhé se dělá prostřednictvím. Takže dívat jste se na mě mohl. Ono by to i prostřednictvím předsedajícího šlo trošku obtížně, byl byste ke sněmovně neustále zády.

Druhá věc - jestli něco bylo diletantské a naplňuje pojem, sémantický pojem slova diletantské a diletantismus, tak to bylo zavedení regulačních poplatků vaší vládou. Takový diletantismus jsme tady snad za 20 let neviděli a doufám, že hned tak neuvidíme.

A poslední věc - vy jste říkal, co říkal Antonín Švehla. Já jsem přesvědčen, že kdyby žil dnes, tak by po zkušenostech s ODS ten svůj postoj přehodnotil a možná by to mohlo znít nějakým způsobem asi takto: ODS je schopna rozkrást všechny koláče, co všichni ostatní velmi pracně napečou. (Potlesk opozice.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Škromach, připraví se s faktickou pan poslanec Boris Šťastný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, jenom poznámka na úvod. Mě trošku mrzí, že tady není paní ministryně zdravotnictví, která by se měla touto problematikou zabývat, když už se k ní vyjadřuje, a měla by poslechnout názory poslanců v této věci.

Ale já bych poděkoval panu poslanci Šťastnému prostřednictvím řídícího schůze za skutečně ukázku toho, jak to vlastně ta ODS zařídila. Protože myslím, že když si přečteme smlouvu s voliči, kterou měla před volbami, říkala, že nebude rozšiřovat spoluúčast pacientů. On to vyčíslil na 10 miliard. Díky vám, pane poslanče, víme, o kolik jste vlastně obelhali občany a o kolik jste je obrali.

Druhá věc. Vaše priorita, zavádění rovné daně, ta právě ve zdravotnictví ukazuje, kam míříte. Vy zdaníte nemocné, ty, kteří to nejvíce potřebují, rovnou daní! Ti zaplatili těch 10 miliard, o nichž tady hovoříte. A jestli ne, tak nám to vyvraťte!

My si myslíme, že je potřebná solidarita. A možná že místo těch 30 korun, které platí chudáci důchodci, rodiny s dětmi a podobně, tak by každý z nás zaplatil 30 haléřů a možná že by to stačilo v rámci pojištění.

Ale vy, co říkáte, vy to vždycky tak umíte zamotat. Vy klidně přidáte ve zdravotnictví, což je správně, ale přidáváte málo a pozdě. Proč jste to nedělali v době, kdy tady byla hospodářská konjunktura (veselost a poznámky poslanců ODS), ale - já bych poprosil pana řídícího, aby uklidnil pravicové rozvášněné poslance, kteří tady předvádějí naprostou neschopnost vnímat fakta. Chápu, že jsou nervózní, ale je to jejich problém.

Pro nás je prioritní solidarita zdravých s nemocnými. (Předsedající: Čas, pane poslanče.)

Takže pane poslanče, prostřednictvím řídícího, děkuji, že jste ukázal, jak neplníte svůj volební program, jak podvádíte voliče. (Potlesk poslanců opozice.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče.

Já bych rád upozornil poslance, že jsem jasně avizoval, že skončil časový limit, takže bych nerad, aby mě napomínali, co mám dělat, já vím, co mám dělat. (Veselost v sále.)

Takže prosím, pan poslanec Šťastný s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Boris Šťastný: Já bych se velmi rád prostřednictvím předsedajícího omluvil panu doktoru Rathovi, že jsem se dal před okamžikem zmást v té proceduře. Já jsem totiž se na pana kolegu Ratha díval a jako lékař jsem viděl pulzující karotidy, oči ven a nateklé spánkové žíly a měl jsem strach, jestli se něco neděje. Tak se omlouvám.

Jinak co se týče krize a voleb. Ano, krize vás nezajímá vůbec, protože jinak byste tyto věci nenavrhovali! Volby vás strašně zajímají. To chápu! (Potlesk poslanců ODS.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP