(Jednání pokračovalo ve 14.21 hodin.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Přestávka na jednání volební komise skončila. Nyní znovu otevírám body 159, 160, 161 a 163 a poprosím předsedu volební komise, aby se ujal slova. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vážený pane předsedo, vážený pane poslanče Dimitrove, prostřednictvím pana předsedy, vážený pane poslanče Raninče, prostřednictvím pana předsedy, a vážený pane poslanče Petruško, prostřednictvím pana předsedy, přeji vám krásné odpoledne.

Dovolte, abych vyhlásil pro vás speciálně výsledky tajných voleb.

 

První volba se týkala bodu

160.
Návrh na volbu 5 členů Rady České televize

a to dvou volných míst, druhé kolo. Zde bylo vydáno 129 hlasovacích lístků. Pro pana Dobromila Dvořáka bylo odevzdáno 8 hlasů, pro paní Evu Jurinovou 10 hlasů, pro pana Jiřího Kratochvíla 82 hlasů, pro pana Jana Prokeše 84 hlasů a pro pana Tomáše Řeháka 4 hlasy.

Pan Jiří Kratochvíl a pan Jan Prokeš byli zvoleni členy Rady České televize.

 

Druhý bod:

161.
Návrh na volbu 1 člena Rady České televize

Bylo rovněž vydáno 129 hlasovacích lístků. Pro pana Jana Chládka bylo odevzdáno 7 hlasů, pro pana Lubomíra Mikolajského 3 hlasy a pro pana Václava Nájemníka 52 hlasů. Nikdo nebyl zvolen.

 

Další bod:

159.
Návrh na volbu členů (2) Nejvyššího kontrolního úřadu

Ve druhém kole volby členů Nejvyššího kontrolního úřadu bylo vydáno 129 hlasovacích lístků. Pro paní Emu Bendovou bylo odevzdáno 6 hlasů a pro paní Janu Halámkovou 4 hlasy. Nikdo nebyl zvolen.

 

Další bod:

162.
Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Bylo vydáno rovněž 129 hlasovacích lístků a byly odevzdány následující počty hlasů: pro pana Martina Bezoušku 81 hlasů, pro pana Milana Boušku 81 hlasů, pro pana Pavla Foltána 84 hlasů, pro pana Vladimíra Hanzela 5 hlasů, pro paní Kateřinu Kalistovou 85, pro pana Ivana Krejčího 83, pro pana Vladislava Kučíka 11 hlasů, pro pana Dalibora Matulku 91 hlasů, pro paní Irenu Ondrovou 75 hlasů, pro pana Petra Pospíchala 54 hlasů a pro pana Jiřího Šenkýře 72 hlasů.

Byli zvoleni tito kandidáti v pořadí podle počtu hlasů: Dalibor Matulka, Kateřina Kalistová, Pavel Foltán, Ivan Krejčí a Martin Bezouška. To je prvních pět, kterým započne volební období nejdříve. Jako šestý se umístil Milan Bouška, sedmá Kateřina Kalistová... pardon, pardon, Irena Ondrová a osmý Jiří Šenkýř. U Martina Bezoušky a Milana Boušky byl stejný počet hlasů a pořadí bylo rozhodnuto losem. Bylo zvoleno těchto 8 kandidátů, jedno místo zůstalo neobsazeno.

Toť vše, pane předsedo.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane předsedo volební komise, a končím body 159, 160, 161 a 163.

Končím i 56. schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji, na shledanou.

 

Poslanec Petr Tluchoř: I já děkuji a přeji všem zúčastněným krásné odpoledne a krásný víkend.

 

(Schůze skončila ve 14.24 hodin.) ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP