(13.20 hodin)

 

Poslanec Petr Tluchoř: Ještě zahraniční výbor, pan Ondřej Liška.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 369 z přihlášených 109 poslankyň a poslanců pro návrh 44, proti 36. S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Prosím, pane předsedo, další návrh.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Výbor pro životní prostředí, pan Martin Bursík. (Výkřiky v levé části sálu.) Já se omlouvám, jistě pozor všichni dávali. Kde byla proti tomu rezignace, tak jsem ji přečetl, kde není, není co číst. Volební komise tento návrh akceptovala z důvodu, že čísla ve výborech to umožňují. Jedná se o čistou volbu, ne o výměnu někoho za někoho jiného.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Hlasování 370 prohlašuji za zmatečné a nyní v hlasování 371 budeme hlasovat o návrhu, který pan předseda přednesl.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 371 z přihlášených 111 poslankyň a poslanců pro návrh 48, proti 36. Tento návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Poslední návrh je do výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, návrh na pana Ondřeje Lišku.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 372 z přihlášených 109 poslankyň a poslanců pro návrh 46, proti 32. I tento návrh byl zamítnut.

 

Pane předsedo, vyčerpali jsme všechny návrhy?

 

Poslanec Petr Tluchoř: Ano, vyčerpali jsme všechny návrhy, tímto tento bod končí a já prosím, abyste vyhlásil konání tajných voleb. Na vydávání hlasovacích lístků navrhuji dobu 20 minut, to znamená vydávat bychom začali ihned do 13.45, následně pak 30 minut na sčítání hlasů. Myslím, že ve 14.15 bychom se zde znovu mohli sejít na vyhlášení výsledků. Zřejmě, obávám se, pouze spolu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Končím bod číslo 195 a vyhlašuji přestávku na volby do 14.15 hodin. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno ve 13.23 hodin.) ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP