(13.10 hodin)

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Neboť nezazněl návrh na tajné hlasování, přistoupíme k volbě členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření neoprávněných zásahů do soukromého a rodinného života některých osob. - Omlouvám se, to je jiný bod. Ta komise se jmenuje Dočasná komise Poslanecké sněmovny pro otázky posouzení nezávislosti výkonu a budoucího uspořádání české justice. Těch komisí se nám nahromadilo poněkud víc, a proto v podkladech zůstal název té staré. Moc se za to omlouvám.

Jsou zde nominováni Marek Benda, Martin Bursík, Stanislav Grospič, Stanislav Křeček, Jaroslav Kuba, Pavel Němec, Jiří Polanský, Jiří Pospíšil a Hana Šedivá. Prosím jedno hlasování en bloc.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano. Pane předsedo, děkuji.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 362, z přítomných 108 poslankyň a poslanců pro návrh 79, proti 2. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Mohu ukončit tento bod, pane předsedo? (Souhlas.) Končím bod číslo 163 a zahajuji bod číslo 195. Je jím

195.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Pane předsedo, prosím, ujměte se slova.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Volební komise obdržela ve stanovené lhůtě od poslaneckých klubů tyto návrhy. Volba do výboru pro bezpečnost Ivan Langer, zemědělský výbor Petr Gandalovič, ústavněprávní výbor Jiří Pospíšil, hospodářský výbor Jan Husák, zahraniční výbor Cyril Svoboda a Ondřej Liška, výbor pro životní prostředí Martin Bursík a výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Ondřej Liška.

Zároveň obdržela volební komise rezignaci z výboru pro bezpečnost Vladimíra Hinka, zemědělského výboru Václava Mencla a ústavněprávního výboru Zdeňka Proska.

Zákon číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Sněmovny stanoví, že změny v ustanovených orgánech a komisích lze provádět jen se souhlasem Poslanecké sněmovny a volba se koná většinovým způsobem. Jednací řád Poslanecké sněmovny však nestanoví způsob hlasování. Protože volba výborů a komisí a delegací probíhala vždy veřejným hlasováním, navrhuji, aby probíhala stejným způsobem pomocí hlasovacího zařízení.

Doporučuji tedy, aby po rozpravě k navrženým kandidátům nejprve Sněmovna konstatovala rezignaci poslance Vladimíra Hinka na členství ve výboru pro bezpečnost, Václava Mencla na členství v zemědělském výboru a poslance Zdeňka Proska na členství v ústavněprávním výboru. Poté aby Poslanecká sněmovna provedla volbu nových členů orgánů Poslanecké sněmovny tak, jak je navrhly poslanecké kluby. I zde navrhuji veřejnou volbu pomocí hlasovacího zařízení en bloc, nebudou-li námitky.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano. Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Z místa se hlásí pan poslanec Pleva. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, já se chci jenom zeptat, zdali již neplatí usnesení Sněmovny o počtu členů ve výborech, protože některé výbory by měly větší počet členů, protože nikdo nerezignoval a volíme nové lidi.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pan poslanec Koníček se hlásí do rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Já bych se chtěl zeptat členů volebního výboru právě u těch výborů, kde nikdo nerezignoval, tak je jedno volné místo, ale mění se poměry, to znamená jednací řád říká, že jednotlivé poslanecké kluby jsou ve výborech zastoupeny poměrně a například se navrhuje pan poslanec Bursík do životního prostředí a tam už je za zelené pan poslanec Rabas, takže na čtyři poslance mít dva zástupce ve výboru se mi zdá trošku moc.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní se o slovo přihlásil pan předseda klubu ČSSD. (Zpravodaj: Já to vysvětlím.) Dobře, omlouvám se - pan předseda Tluchoř.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Nechám panu předsedovi slovo k nějakému procedurálnímu návrhu. Jenom chci říci, že volební komise umožnila tato jména samozřejmě v souladu s tím, že uplatní usnesení o počtech členů výborů v lichých číslech. Jinak je pravda, že další rezignace neproběhly.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dále do rozpravy pan poslanec Sobotka, předseda klubu ČSSD. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, já bych chtěl pouze navrhnout procedurálně, abychom hlasovali skutečně po jménech, tak aby bylo možné respektovat stávající poměry zastoupení ve výborech. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře. Děkuji. Pane předsedo, co tedy navrhujete? Já se zeptám, jestli se někdo hlásí ještě do rozpravy, abych mohl ukončit rozpravu. Není tomu tak, rozpravu končím.

Mezitím jsem zaregistroval žádost o odhlášení. Odhlásím vás, poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. (Reakce ze sálu.) Já vím, že se vám to, kolegyně a kolegové, nelíbí, prostě jedna paní poslankyně zvedla kartu, to je pro mě signál vás odhlásit. Neudělal jsem to ze své vůle. Prosím.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Já si myslím, že vždy tady byl akceptován takový požadavek na hlasování po jménech, čili není nutno, alespoň z mého pohledu, o tom dát hlasovat a můžeme rovnou hlasovat o jednotlivých jménech. Doporučoval bych en bloc konstatovat rezignace u všech poslanců a poté jednotlivě, tak jak je budu přednášet, hlasovat o jednotlivých volbách.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: To znamená že doporučujete, pane předsedo, abychom o této proceduře hlasovali?

 

Poslanec Petr Tluchoř: Nepovažuji to za nutné.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Nepovažujete. Není námitka. Budeme hlasovat podle toho, jak navrhl pan předseda, to znamená prvním hlasováním odhlasujeme en bloc rezignace všech tří poslanců z výborů.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 363 z přihlášených 108 poslankyň a poslanců pro návrh 104, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Prosím, pane předsedo, navrhujte jednotlivá jména a budeme o nich hlasovat.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Ano, děkuji. Nyní bychom tedy volili do výboru pro bezpečnost pana poslance Ivana Langera, který přichází za rezignovavšího Vladimíra Hinka.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano. Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 364 z přihlášených 111 poslankyň a poslanců pro návrh 103, proti 3. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, pane předsedo, pokračujte.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Zemědělský výbor - Petr Gandalovič za Václava Mencla.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 365 z přítomných 111 poslankyň a poslanců pro návrh 106, proti nikdo. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Pane předsedo, pokračujte.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Ústavněprávní výbor - Jiří Pospíšil za Zdeňka Proska.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 366 z přítomných 111 poslankyň a poslanců pro návrh 108, proti nikdo. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, pane předsedo, pokračujte.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Jan Husák za bývalého pana poslance Šimonovského.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 367 z přítomných 111 poslankyň a poslanců pro návrh 108, proti nikdo. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, pane předsedo, pokračujte.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Zahraniční výbor - Cyril Svoboda za bývalého poslance Šimonovského.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 368 z přítomných 111 poslankyň a poslanců pro návrh 106, proti nikdo. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Prosím další návrh, pane předsedo. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP