(Jednání pokračovalo ve 13.00 hodin.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 13 hodin, budeme se tedy zabývat blokem voleb. Než tak učiníme, musíme udělat jedno opatření a jedno hlasování, kde jedním hlasováním vyřadíme všechny zbývající body naší schůze krom bodů 159, 160, 161, 162, 163 a 195. Odhlásím vás. Poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, aby se kolegyně a kolegové mohli dostavit do jednacího sálu.

 

Tak, kvorum máme naplněno, 67 přihlášených již bylo, takže budeme hlasovat o vypuštění všech zbývajících bodů krom bodů 159, 160, 161, 162, 163 a 195. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 360. Z přihlášených 105 poslankyň a poslanců pro návrh 79, proti 18. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Nyní poprosím pana předsedu Tluchoře, aby se ujal slova. Budeme se zabývat nejprve body 159, 160 a 161, je to návrh na volbu dvou členů Nejvyššího kontrolního úřadu, druhé kolo, dalším bodem je návrh na volbu 5 členů Rady České televize, druhé kolo, a dalším návrh na volbu jednoho člena Rady České televize, druhé kolo. Prosím, pane předsedo, ujměte se slova.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji, pane předsedo. Máme zde

159.
Návrh na volbu členů (2) Nejvyššího kontrolního úřadu

Zde zbývá jen připomenout, že do druhého kola postupují paní Ema Bendová a paní Jana Halámková. Myslím, že je možné tento bod přerušit, pokud se nikdo nehlásí.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, přerušíme tento bod a budeme pokračovat dalším bodem. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Jedná se o volební bod

160.
Návrh na volbu 5 členů Rady České televize

Zde mi dovolte připomenout, že do druhého kola postupuje pan Dobromil Dvořák, paní Eva Jurinová, pánové Jiří Kratochvíl, Jan Prokeš a Tomáš Řehák. I zde je možno, pokud se nikdo nechce do diskuse zapojit, bod přerušit.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Takže přerušuji bod č. 160 a zahajuji bod 161. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Je to

161.
Návrh na volbu 1 člena Rady České televize

Zde do druhého kola postupují pánové Chládek, Mikolajský a Nájemník. I zde prosím o přerušení tohoto bodu, není-li diskuse.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Přerušuji bod 161 a zahájím bod 162. Je jím

162.
Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Prosím, pane předsedo, ujměte se slova.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Dne 15. května 2009 skončí volební období 5 členům této Rady - Evě Kantůrkové, Janu Kostrhunovi, Daliboru Matulkovi, Petru Pospíchalovi a Jiřímu Šenkýřovi. 22. května 2009 skončí volební období dalším 3 členům této rady - Danielu Novákovi, Kataríně Vaculíkové a Václavu Žákovi. Dále pak 25. července 2009 skončí volební období člence této rady paní Ireně Ondrové. Jedná se tedy o volbu kandidátů pro jmenování 9 členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání předsedou vlády.

Ve stanovené lhůtě obdržela volební komise od poslaneckých klubů tyto návrhy: Martin Bezouška, Milan Bouška, Pavel Foltán, Vladimír Hanzel, Kateřina Kalistová, Ivan Krejčí, Vladimír Kučík, Dalibor Matulka, Irena Ondrová, Petr Pospíchal a Jiří Šenkýř. Návrhy byly postoupeny poslaneckým klubům.

Zvláštní zákon způsob hlasování nestanoví, volební komise navrhuje tajné hlasování.

Pěti zvoleným s nejvyšším počtem hlasů započne jejich šestileté volební období dnem jmenování, nejdříve však dnem 16. května. Třem zvoleným členům, kteří obdrží nižší počet hlasů při dodržení nadpoloviční většiny získaných hlasů, započne jejich šestileté volební období dnem jmenování, nejdříve však 23. května. A jednomu členu, který obdrží nejnižší počet hlasů při dodržení nadpoloviční většiny, započne jeho šestileté volební období dnem jmenování, nejdříve však 26. července.

Připomínám pouze, že se jedná o návrh a následné jmenování předsedou vlády, a proto se hlasování neuskutečňuje dvoukolově. V případě, že nebude některý kandidát zvolen, nemůže následovat další hlasování a tento bod končí.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům i ke způsobu hlasování.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu, do které nemám zatím žádné písemné přihlášky, z místa taktéž neeviduji žádnou přihlášku, proto rozpravu končím. Prosím, pane předsedo, pokračujte.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Protože nebyly podány žádné návrhy, myslím, že bychom teď mohli hlasovat o návrhu volební komise, tedy o tajném hlasování.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano. Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 361. Z přihlášených 103 poslankyň a poslanců pro návrh 78, proti nikdo. Konstatuji, že tajná volba byla schválena. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji, pane předsedo. Volební komise navrhuje, aby další dva body byly zvládnuty zde veřejnou volbou, proto si, než k nim přistoupíme, dovolím ještě jednou upozornit a připomenout způsob tajného hlasování. Omlouvám se, že tak činím pokaždé, ale minule jsem tak neučinil a při volbě členů Rady České televize bylo více než 20 neplatných hlasů, i když bylo evidentní, jak uvedení kolegové chtěli volit.

Čili pokud chcete vyjádřit souhlas s některým z navržených kandidátů, zakroužkujte prosím číslo před jeho jménem. Pokud chcete vyjádřit nesouhlas s navrženým kandidátem, označte to číslo písmenem x, tedy přeškrtněte toto číslo. Každá jiná úprava hlasovacího lístku způsobí, že hlasovací lístek je neplatný. To znamená např. pouhým zakroužkováním vámi vybraných kandidátů je takový hlasovací lístek neplatný, takže prosím nezapomeňte křížkovat ta čísla před jmény. Omlouvám se, ale kdyby 10 procent z nás tak učinilo pokaždé, tak bych to neopakoval.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane předsedo. Přeruším tedy bod číslo 162 a zahájím bod

163.
Návrh na volbu členů dočasné komise Poslanecké sněmovny
pro otázky posouzení nezávislosti výkonu a budoucího uspořádání české justice

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Já budu velmi stručný. Tuto komisi zřídila Poslanecká sněmovna 26. března 2009. Volební komise projednala návrhy poslaneckých klubů a přijala usnesení 109.

Volební komise pověřuje předsedu volební komise, aby seznámil Poslaneckou sněmovnu s touto kandidátkou členů navrhované komise: za ODS Marek Benda, Jiří Polanský a Jiří Pospíšil, ČSSD navrhla Stanislava Křečka, Pavla Němce a Hanu Šedivou, KSČM Stanislava Grospiče a Jaroslava Kubu a Strana zelených Martina Bursíka. Klub KDU-ČSL návrh nepodal. Znamená to, že kandidátka pro volbu členů výše jmenované dočasné komise bude jen devítičlenná, a není proto v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny o jejím zřízení.

Podle § 115 odst. 3 rozhoduje o způsobu volby Poslanecká sněmovna. Volební komise navrhuje volbu veřejnou pomocí hlasovacího zařízení, já bych navrhoval en bloc, nebude-li proti tomu námitka.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, z místa se taktéž nikdo nehlásí, rozpravu končím. Prosím, pane předsedo, pokračujte. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP