(12.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 358 a ptám se, kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 358 z přítomných 127 pro 21, proti 70. Návrh nebyl přijat.

 

Vyčerpali jsme pozměňovací návrhy a nezbývá než hlasovat o zákonu jako o celku.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 770, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 359 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 359 z přítomných 126 pro 124, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod 156.

Vidím přihlášku předsedy klubu sociální demokracie Bohuslava Sobotky. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, omlouvám se, ale v tuto chvíli musím požádat o přestávku na poradu poslaneckého klubu v délce deseti minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No, pane předsedo, já vám ji samozřejmě udělím. Viděl jsem jiný problém v době schůze, ale nedá se nic dělat.

Přerušuji jednání do 13 hodin. Ve 13 hodin jsou řádně ohlášené volební body a těmi se tedy budeme zabývat.

Pan předseda volebního výboru, volební komise Petr Tluchoř. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, rozumím návrhu od pana předsedy Sobotky - abychom se nedostali v tuto chvíli na antidiskriminační zákon. Nicméně myslím, že před volebním blokem by nás mohlo, pokud by s tím pan předseda souhlasil, čekat ještě jedno hlasování a to je zřejmě o vyřazení zbývajících bodů schůze. Po tajných volbách, jednom kole, už nebude následovat další kolo. Trochu se bojím, abychom zde po 40 minutách počítání hlasů byli v usnášeníschopném stavu. Ale je to samozřejmě na panu předsedovi Sobotkovi a na předsedajícím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Právě proto, že jsem nevěděl, jestli je to kvůli vyřazovaným bodům, tak jsem tu pauzu chtěl dát předtím. Samozřejmě před zahájením volebních bodů bych dal hlasovat o vyřazení těch bodů.

Tam je totiž jiné problematické místo, na které upozornil myslím pan kolega Hovorka, a to je to zrušení fondu - ne, pan kolega Severa na to upozorňoval. Ale to je jiná záležitost. O tom se všichni poradíme.

Vyhlašuji přestávku na poradu klubu sociální demokracie do 13 hodin. Ve 13 hodin se budeme zabývat vyřazením ostatních bodů programu a potom volebními body.

 

(Jednání přerušeno v 12.54 hodin.) ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP