(12.30 hodin)

 

Poslanec Jiří Dolejš: Dostáváme se k panu poslanci Šustrovi, tedy za D. Mé stanovisko je opět mírně kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlasí.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 344. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 344 z přítomných 131 poslance pro 117, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano. Paní poslankyně Mertinová. I zde nevybočíme ze série kladných stanovisek - podporuji. (Ministr: Nepodporuji.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 345. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 345 z přítomných 131 poslance pro 65, proti 59. Návrh nebyl přijat.

 

Počkám na kontrolu hlasovacího zařízení. Ano, vidím pana poslance Svobodu, že se hlásí.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se, kolegyně, kolegové, velice omlouvám. Měl jsem vůli hlasovat pozitivně, ale nerozsvítilo se mi červené světýlko, tudíž asi - protože jsem nekontroloval sjetinu - nejsem identifikován coby pozitivně hlasující, takže zpochybňuji hlasování a prosím o toleranci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. O vaší námitce proti zápisu o výsledku hlasování rozhodneme bez rozpravy v hlasování pořadové číslo 346, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přijetí námitky proti zápisu o výsledku hlasování u pana poslance Svobody. Kdo je proti přijetí námitky? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 346 z přítomných 131 poslance pro 101, proti 7. Námitka byla přijata.

 

Abychom omezili tyto námitky, pokusím se vás znovu odhlásit, což jsem učinil. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Další návrh, tedy opakované hlasování o návrhu paní poslankyně Mertinové.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 347, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 347 z přítomných 128 pro 68, proti 58. Návrh byl přijat. Budeme pokračovat. Další návrh.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano, dostáváme se k návrhu pana poslance Rafaje. I zde je mé stanovisko kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Záporné.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 348. Ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 348 z přítomných 130 pro 67, proti 59. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Další návrh, už předposlední, je návrh pana poslance Dolejše, tedy možnost reparátu ve věci návratu daňové progrese. Moje stanovisko je pochopitelně kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Ministr: Moje pochopitelně záporné.) To jsme čekali.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 349. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 349 z přítomných 130 pro 28, proti 59. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Finálový návrh - pan poslanec Reisiegel, a to ve znění s doplněným písmenkem "k". Čili mé stanovisko zde je - nejsem mstivý - jsem mírně kladný. (Ministr: Souhlasím.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 350. Ptám se, kdo je pro přijetí tohoto návrhu. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 350 z přítomných 131 poslance pro 105, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali podle mého soudu všechny pozměňovací návrhy. Má někdo dojem, že jsme nehlasovali o jeho návrhu? Není tomu tak.

Přenesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 768, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 351 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 351 z přítomných 131 poslance pro 127, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi financí, děkuji panu zpravodaji a končím bod 154. Pokračujeme bodem 155. Tím je

155.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb.,
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 769/ - třetí čtení

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal místo pan ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka a zpravodaj výboru pro sociální politiku Kosta Dimitrov. Konstatuji, že pozměňovací návrhy byly rozdány jako sněmovní tisk 769/2.

Otevírám rozpravu a konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Jestli je zájem o závěrečná slova, pane ministře, pane zpravodaji? Není tomu tak.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím tedy zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Kosta Dimitrov: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, k předmětnému vládnímu návrhu byly předloženy usnesením výboru pro sociální politiku č. 126 z 28. schůze ze dne 28. dubna 2009 pozměňovací, o nichž bychom měli hlasovat nejdříve. Doporučuji v komplexu jedním hlasováním. Jiné pozměňovací návrhy nebyly předloženy, proto bychom dále hlasovali o návrhu zákona jako o celku. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Má někdo připomínku k navrženému postupu? Není tomu tak.

 

Přesto nechám hlasovat o navrženém postupu hlasování, a to v hlasování číslo 352, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro schválení tohoto postupu při hlasování. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 352 z přítomných 131 poslance pro 116, proti nikdo. Návrh byl schválen. Budeme tedy postupovat, jak zpravodaj navrhl. První pozměňovací návrh, pane zpravodaji. Prosím.

 

Poslanec Kosta Dimitrov: To je pouze jeden - komplexní pozměňovací návrh sociálního výboru. Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko pana ministra? (Doporučuje.) Ano.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 353 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 353 z přítomných 131 poslance pro 102, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Na návrh z pléna vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP