(12.10 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Zatímco ve fondu životního prostředí díky prodeji emisních povolenek disponibilní zdroje existují, ve státním rozpočtu tomu tak není. Bude-li šrotovné, musí býti rozpočtováno pouze ze státního rozpočtu. Pak je naprosto vyloučeno, aby Fischerova vláda, pokud chce udržet bilanci veřejných rozpočtů za rok 2009 v rozumné míře, šrotovné zavedla, a žádná odpovědná vláda po předčasných volbách prostředky na šrotovné nemůže rozpočtovat, protože i tak bude nesmírně obtížné udržet deficit alespoň v částečně přijatelných mezích.

Pro mě je tedy nejpřijatelnější stanovit zákonem rozpočtování případné šrotovací prémie ze státního rozpočtu, protože tím se prudce zvyšuje šance, že tak nikdy nebude učiněno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě někdo v rozpravě? Pokud ne, rozpravu končím a žádám zpravodaje, aby přednesl způsob hlasování o pozměňovacích návrzích, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil, stejně jako zástupce navrhovatelů. Pane zpravodaji, prosím.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, jak už jsem řekl, pokusím se maximálně zjednodušit proceduru, tak aby bylo jasné, o čem se hlasuje a co je podstatou.

Za prvé by se hlasovalo o legislativně technické poznámce, kterou jsem přednesl hned v úvodu.

Za druhé by se hlasovalo zvlášť o návrhu pana poslance Bursíka D2 a) za čtvrté, to je vybavení motorem na etanol 85.

Za třetí by se hlasovalo - v případě, že nebude přijat tento návrh - o celém návrhu D pana poslance Bursíka, bez toho D2 a) 4. V případě, že by byl takto odhlasován, tak by nebyl hlasovatelný celý návrh E.

Za čtvrté by se hlasovalo o návrhu A pana poslance Cyrila Zapletala.

Za páté by se hlasovalo o návrhu F pana poslance Vojíře, buď deset, nebo patnáct let.

Za šesté pod písmenem C o návrhu pana poslance Dolejše.

Za sedmé pod písmenem G návrh pana poslance Opálky.

Za osmé by se hlasovalo o celém komplexním pozměňovacím návrhu bez znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Nakonec o celém návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Má někdo připomínky k tomuto způsobu hlasování? Nikoho nevidím.

Já vás odhlásím a žádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Ještě pan zpravodaj.

 

Poslanec Pavel Hojda: Byl jsem upozorněn legislativou, že vzhledem k tomu, že v D a v E hovoří o deseti letech, tak je zapotřebí pozměňovací návrh pana poslance Vojíře předřadit, čili dal bych to jako třetí bod, ještě před hlasováním o D. F by bylo jako třetí krok před D.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 329 a ptám se, kdo souhlasí s takto navrženou procedurou. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 329, z přítomných 135 pro 134, proti nikdo. Procedura byla schválena.

 

Budeme hlasovat o prvním pozměňovacím návrhu. Prosím o stanoviska.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za prvé legislativně technická úprava v bodě A - ano, souhlasím. (Navrhovatel také souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování 330 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 330, ze 136 přítomných pro 133, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní, jak jsem již uvedl, je to o návrhu D2 a) za čtvrté. Kdo by si to chtěl ověřit, je to strana 16, jak je odstavec 2, fyzická osoba, za a), týká se to vybavení motorem na etanol. (Zpravodaj nedoporučuje, navrhovatel neutrální stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování 331 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 331, ze 136 přítomných pro 65, proti 9. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní bychom hlasovali o návrhu pod písmenem F, to znamená zdali se to bude týkat pouze vozidel starších 15 let. (Zpravodaj stanovisko neutrální, předkladatel negativní.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování 332 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 332, ze 136 přítomných pro 114 (na tabuli 14), proti 69. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní bychom hlasovali o návrhu D. V případě, že bude přijat, samozřejmě ve znění bez toho D2 a) 4, je nehlasovatelný E. (Zpravodaj má stanovisko mírně souhlasné, předkladatel neutrální.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 333 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 333, ze 137 přítomných pro 85, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní bychom hlasovali o návrhu A ve znění legislativně technické poznámky. (Zpravodaj doporučuje, navrhovatel stanovisko neutrální.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 334 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 334, ze 137 přítomných pro 39, proti 44. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní návrh pod písmenem C pana poslance Dolejše. (Zpravodaj doporučuje, navrhovatel neutrální stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování 335 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 335, ze 140 přítomných pro 28, proti 66. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní návrh pod písmenem G pana poslance Opálky. (Zpravodaj doporučuje, navrhovatel stanovisko neutrální.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 336 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 336, ze 140 přítomných pro 27, proti 65. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Další hlasování, komplexní pozměňovací návrh pod písmenem B ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. (Zpravodaj stanovisko neutrální, navrhovatel kladné.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 337 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 337, ze 139 přítomných pro 112, proti 1. Návrh byl přijat. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP