(11.40 hodin)
(pokračuje Gandalovič)

Já jenom chci říci, že zde jsou uvedeny skutečné legislativní perly, například to, že se říká, že za den úhrady je považováno datum, kdy odběratel dá příslušné prostředky k dispozici dodavateli - to jsme se toho dozvěděli nového - ale zejména jsou zde tvrdé a nepřímé novely obchodního zákoníku, například se zde říká, že platební lhůta pro každého dodavatele nesmí být delší než 30 dnů od data dodání. Upozorňuji na to, že v obchodním zákoníku v současné chvíli je napsáno, že platební lhůta pro rychloobrátkové zboží nesmí být delší než 30 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

To, že zde je naprosto tvrdý zákaz prodeje zboží pod nákupními cenami, něco, co samozřejmě je problematické, nicméně tak jak je to zpracované, je to naprosto nevhodné a bude to významným způsobem, naprosto nečekaným, zasahovat právě do cenové úrovně takových výrobků, jako je například pečivo a podobně, s tím si pravděpodobně předkladatelé vůbec žádnou hlavu nedělají.

Takže vážené paní poslankyně, vážení poslanci, já si samozřejmě poté, co Sněmovna byla před několika desítkami minut schopna takového aktu jako schválit dvě různá znění zákona upravujícího tutéž věc, nedělám žádné iluze, že tento návrh zákona zde nebude dnes přijat. Považoval jsem pouze za nutné, abych vás upozornil na to, že předkladatelská skupina poslanců si s námi zahrála nehezkou hru. Po celou dobu jsme byli informováni, že jejich návrh zákona se bude týkat v podstatě jenom jakéhosi etického kodexu, který povinně vypracují jednotlivé obchodní řetězce a na jehož dodržování bude dohlížet antimonopolní úřad. Poté během druhého čtení bez jakékoli pozornosti vás poslanců, kteří o tom teď budete hlasovat, se do tohoto návrhu zákona dostala desetistránková příloha, která je plná zákazů, která je plná regulací a která jednoznačným a tvrdým způsobem nepřímo novelizuje obchodní zákoník, aniž by byla jakákoli analýza dopadu tohoto opatření nejenom na cenovou úroveň, ale samozřejmě vůbec na legislativní provázanost naší legislativy jako takové.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Gandalovičovi. Slova se ujme pan poslanec Pavel Kováčik. Jinou přihlášku zatím nemám. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, já se nedivím kolegům z ODS, že mluví jak mluví. Oni jsou přece zastánci zájmů velkokapitálu, takže oni jej hájit musí. (Projevy nesouhlasu z pravé strany sálu)

Jsou přece zastánci zájmů nadnárodního kapitálu, a jestli tady byla řeč o plenění dobytého území, tak naši zemědělci a naši zpracovatelé mají leckdy pocit, že k takovému plenění na dobytém území se tady nadnárodní velkoobchodní řetězce uchylují velmi často.

Už více se divím kolegům z ODS, že ani světová finanční krize je nezbavila deregulační modly. Mýtu o svobodném trhu, mýtu o tom, že regulace je zlo, protože kdyby bylo ve Spojených státech na finančních trzích více regulace, tak ta zatracená světová finanční krize by to měla velmi těžké a pravděpodobně by se ani nenarodila, a narodila-li by se, tak by se narodila ve formě a v síle daleko slabší, než teď drtí celý svět. Pánové, zbavte se svých mýtů a na světě bude možná lépe!

Teď k tomu, o čem je řeč, a vím, že jsme ve třetím čtení, ve kterém se má vést diskuse jiným způsobem, než se tady vede, ale nebyli jsme to my, kdo tuto diskusi začali. Jsem velmi přesvědčen o tom, že - pravda, sice pozdě, ale přece jen - ještě můžeme přijmout tímto návrhem zákona takové opatření, že nadnárodní kapitál se tu bude chovat slušně. Že se tu bude chovat stejně jako v zemích svého původu, že nebude Českou republiku považovat za dobyté území, které lze volně plenit. A že českého zemědělce, českého zpracovatele, ať už je to mlékař, mlynář či kdokoli jiný, nebude považovat za dojnou kravičku, kterou je třeba vydojit dosucha a pak odhodit třeba do krmení pro psy.

Já prosím, aby tento zákon, a věřte, byl jsem u toho od začátku, už od roku 1997, kdy to bylo poprvé zkoušeno, já prosím, abyste tento zákon tentokrát i vy, kolegové z pravice, v zájmu českého zemědělce, v zájmu českého zpracovatele a v zájmu českého spotřebitele také podpořili.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Teď mám složitost, protože první byl přihlášen pan kolega Skopal, ale přednost má pan zpravodaj a vidím pana kolegu Proska. Ptám se, jestli je s faktickou poznámkou, tak bude první faktická poznámka. Pan kolega Prosek, faktická poznámka, prosím.

 

Poslanec Zdeněk Prosek: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já jenom prosím kolegy po levici, aby použili tržně konformní nástroj k tomu, jak se pomstít zahraničnímu velkokapitálu, který provozuje ty obchodní řetězce. Ono totiž stačí doporučit svým voličům, ať v nich nenakupují to levné zboží, jehož jsou plné košíky. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Proskovi i za dodržení času. S přednostní přihláškou pan zpravodaj Jaroslav Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já nebudu polemizovat s předsedou poslaneckého klubu KSČM v jeho názoru, že nejlépe by byla Velká říjnová socialistická revoluce a bude lépe. (Nesouhlas z levé části sálu) My jsme někteří to prožili, celé období, které po ní následovalo, a myslím si, že po únoru 1948, že už to opakovat nechceme.

Nicméně pan předseda tady vzpomněl, že zákon je v zájmu českého zemědělce, který je pleněn zahraničním kapitálem. Já bych ho znovu upozornil na to, že český zemědělec je od těch obchodních řetězců odstíněn středním článkem zvaným zpracovatelský průmysl. Ať mi tedy vysvětlí, jak zisk vytvořený zpracovatelským průmyslem tím, že se zvýší ceny potravin a jim to nateče k už beztak tučnému zisku do jejich kapes, doputuje k našim českým zemědělcům. Rád bych to věděl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, pan kolega Kováčik k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo, pak kolega Skopal.

 

Poslanec Pavel Kováčik: To je velmi jednoduché - prostřednictvím předsedajícího - pane kolego zpravodaji. Prostřednictvím nesmírně nízkých vyděračských podnákladových cen, například, vyputuje tento zisk ven, nemá z toho nic ani zemědělec navzdory tomu, že bere dotace, které mu mnozí závidí a kterých si vůbec neužije. A já na rozdíl od vás, pane kolego zpravodaji, prostřednictvím předsedajícího, hovořím jak s těmi zemědělci, tak s těmi zpracovateli. A já jsem neslyšel, že by tento návrh někdo hrubě odsoudil. Pravda, neberou jej jako úplnou dokonalost samu. Ale berou jej jako jednu z posledních možností, jednu z posledních berliček, o které se mohou opřít, než ti i oni, které já neodděluji od sebe, protože oni tvoří jeden celek, kleknou úplně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní v rozpravě pan kolega Skopal. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP