(11.30 hodin)
(pokračuje Plachý)

Společný jmenovatel všech vládních - vesměs negativních - stanovisek se nazývá analýza dopadů regulace - RIA. Ta u tohoto návrhu doopravdy provedena nebyla, a proto mi dovolte, abych se o analýzu pokusil, byť ne příliš odborně, ale přece jenom já.

Je téměř zřejmé, že tím, že budeme z našich dodavatelů nepřiměřenou ochranou tohoto zákona vytvářet jakési potenciálně problémové dodavatele v rámci společného evropského trhu, dáváme jim tím nálepku jakýchsi potížistů, se kterými sjednat smluvní vztahy bude pro každého odběratele velmi nebezpečné. Když říkám každého odběratele, myslím tím opravdu každého ze všech resortů. Nejedná se jen o obchodní řetězce, tak jak tady byl vyhlášen boj proti obchodním řetězcům, jedná se o firmy strojírenské, např. Škoda auto Mladá Boleslav a další velké strojírenské podniky, které mají stovky, někdy tisíce dodavatelů. Zákon bude aplikován i na ně. Jestliže ovšem vytvoříme z našich dodavatelů potížisty, pak bude nasmlouvána dodávka s dodavatelem ze zahraničí, ze země, ve které tak hloupou legislativu nemají. Tím ovšem snižujeme procento českých dodavatelů a podotýkám, že je snižujeme v době, kdy tady máme krizi.

Snížením procenta českých dodavatelů zvyšujeme nezaměstnanost. Opět dodávám, že zvyšujeme nezaměstnanost v době krize. Tento efekt určitě nastane. Upřímně říkám - neumím ho kvantifikovat. Obávám se, že nám nezbývá nic jiného, než po nabytí účinnosti zákona pouze tento efekt sledovat ve statistických datech, ale ta mi určitě dají za pravdu.

Další efekt, který nepochybně po nabytí účinnosti zákona nastane, je růst cen. Upozorňovala na to i poslední vaše Paroubkova vláda, že by se měla udělat analýza dopadů regulace, především na spotřebitelské ceny. A jsem přesvědčen, že v tomto bodě měla Paroubkova vláda pravdu. Nám nízké ceny, a to především potravin, drží tvrdá konkurenční soutěž mezi jednotlivými dodavateli. Když bude zregulována zákonem a namísto konkurence nastoupí regulace, určitě ceny vzrostou. O kolik procent, je obtížné odhadnout, zase nám po čase pomůže statistika.

A co se týče dalšího mýtu, který je se zákonem spojován, že totiž údajně pomůže našim zemědělcům, tak tady bych také chtěl něco proti tomuto mýtu namítnout. Zákon tím, že zvýší koncové ceny potravin, vytvoří prostor pro střední článek, v rámci kterého se tvoří cena potravin. Připomenu, že to je zemědělská prvovýroba, pak je to zpracovatelský průmysl a na konci je to obchod. Zisk takto vytvořený nedorazí k zemědělcům, ale zůstane zpracovatelskému průmyslu. Proto tento zákon zemědělcům určitě nepomůže. Výkupní ceny masa, mléka, obilí atd. budou stejné, protože tento zákon není o pomoci zemědělcům. Tento zákon pomůže zpracovatelskému průmyslu, tedy masokombinátům, mlékárnám a dalším podnikům tohoto typu.

Dámy a pánové, abych to uzavřel nějakou závěrečnou sumarizací. Musím konstatovat, že Paroubkova sociální demokracie nechce tímto zákonem pomoci českým dodavatelům, i když si to myslí. Poté, až nabude zákon o účinnosti, je bude likvidovat, protože jim dá nálepku potížista - jeden vedle druhého. Stejně tak Paroubkova sociální demokracie nechce tímto zákonem pomoci českým zemědělcům. Ti budou nadále ždímáni do krve masokombináty, mlékárnami, mlýny atd. Výkupní ceny se určitě nezvýší - alespoň ne tímto zákonem. Paroubkova sociální demokracie nechce tímto zákonem pomoci ani českým spotřebitelům. Těm zvýší ceny nejen potravin, ale všech výrobků, protože je to zákon univerzální, který dopadne na všechny odběratele a jejich dodavatele. (V sále je stálý silný hluk.)

Naopak, jsem přesvědčen, že Paroubkova sociální demokracie tímto zákonem - likvidací českých dodavatelů - zvyšuje nezaměstnanost, a to v době krize.

Paroubkova sociální demokracie, za druhé, tímto zákonem - regulací konkurenčního boje dodavatelů - zvýší ceny potravin všem lidem, a to opět v době krize.

A do třetice všeho zlého, Paroubkova sociální demokracie tímto zákonem zvyšuje na úkor spotřebitelů beztak již tučný zisk zpracovatelského průmyslu, tedy jatek, mlékáren a mlýnů.

Závěrem: Paroubkova sociální demokracie nehájí zájmy zemědělců, nehájí zájmy lidu, ale opět hájí zájmy velkokapitálu, kterému k tučným ziskům chce z našich kapes ještě více přisypat. Děkuji pěkně, to já nechci! (Potlesk části Sněmovny.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Plachému. Já bych ale prosil o větší klid. Nechtěl jsem závěr vystoupení panu poslanci nějak ničit, ale prosím, jsme ve třetím čtení a myslím si, že vystupují jen ti, kteří mají vážný důvod ve třetím čtení vystupovat s nějakým stanoviskem.

Prosím nyní pana poslance Petra Gandaloviče, poté pan poslanec předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Gandalovič: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vzhledem k tomu, že nás čeká významné hlasování o zákonech na podporu hospodářského růstu, nemyslím si, že bychom měli tomuto právnímu paskvilu věnovat více času než úplné minimum. Protože skutečně ty zákony, které máme před sebou, jsou nesmírně důležité a čeká na ně celá zem.

Já jsem původně, kdybychom měli více času, byl připraven vám tady číst různé vybrané pasáže z přílohy, která se dostala do návrhu zákona v druhém čtení jako pozměňovací návrh, který prakticky nikým nebyl projednán, nikým nebyl vyhodnocen, a zejména zdůrazňuji - nebyly posouzeny jeho legislativní dopady.

Nebudu tedy ztrácet tolik času, budu jen konstatovat, že současný návrh zákona o zneužití významné tržní síly je fakt síla. Je to nejhorší návrh zákona, který tato skupina poslanců za těch posledních šest let, kdy tyto pokusy podnikali, zde předkládá. Je bezkonkurenčně nejtvrdším a bezkonkurenčně největším regulačním zásahem do vztahu mezi dodavateli a odběrateli na maloobchodním trhu bez ohledu na to, jestli se jedná o potravinářské zboží, nebo jakékoli jiné. Já si dokonce myslím, že poslanci, kteří teď jsou připraveni tento zákon v této podobě podpořit, vůbec nečetli, co tady předkladatelé navrhují. Možná se domnívají, že tím konají nějaké dobro v tom odvěkém souboji mezi zlými odběrateli, obchodními řetězci a hodnými chudáky dodavateli. Já jenom chci říci, že kdyby někde uprostřed této přílohy bylo napsáno, že kdo to dočetl až sem, ať se přihlásí a dostane u nás doživotní slevový kupon ve vybraném obchodním řetězci, tak celá řada z vás by tento kupon musela dostat.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP