(17.20 hodin)
(pokračuje Říman)

Jedná se o pozemky, které jsou umístěny pod školami, školkami, zdravotnickými zařízeními, kterých je v každé obci, a kdo tady byl někdy starostou nebo něčím na radnici, tak to potvrdí, v každé obci, v každém městě je takových případů x. Proč nevyvlastňujeme nebo nezřizujeme věcné břemeno ze zákona pro tyto bohulibé účely? Proč to neděláme, proč to děláme pro jednu relativně velmi malou úzkou skupinu občanů, kteří se prostě baví tím, že létají? To potom golfisté přijdou a řeknou, že ty pozemky, co mají problémy pod golfovými hřišti, a také by se jich určitě našly desítky, tak ať je taky tímto způsobem ošetříme, a mohli bychom pokračovat do nekonečna.

Když tady byla řeč o těch sítích. Například když se staví dneska nebo má se stavět plynovod Gazela z Německa do České republiky, který je z hlediska energetické bezpečnosti zásadní pro Českou republiku, protože je to jediná, nebo bude to snad jediná plnohodnotná alternativa pro plynovod Družba z Ruska, a víme, co se může stát po letošním lednu, tak pozemky pro stavbu tohoto plynovodu nelze vyvlastňovat ve veřejném zájmu. Nelze. A my chceme takhle nakládat s pozemky, které slouží pro účely úzké skupiny lidí? Nejedná se o pozemky na ruzyňském letišti nebo na jiných velkých letištích. Bude se jednat v drtivé většině případů o ony pozemky na sportovních letištích, které jsou v každém druhém okresním městě, bývalý Svazarm, Aeroklub a podobně. Takhle chceme zacházet s vlastnickým právem? Ano, my vidíme, my, kteří jsme v těch Aeroklubech, tak vidíme, jak by bylo výhodné se vypořádat jednou provždy s těmi vlastníky pozemků, kteří mají přemrštěné, nehorázné požadavky. A kde vidíme ta práva vlastníků? Ta prostě nevidíme. To je ta neviditelná většina.

Takže já velmi varuji před tímto průlomem do vlastnického práva, protože to je Pandořina skřínka, kterou když otevřeme, tak pak už bude mít nárok v podstatě každý na takové zvláštní zacházení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Slova se ujme pan poslanec Jiří Hanuš. To je zatím poslední přihlášený po Martinu Římanovi do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Děkuji za udělení slova. Myslím si, že většinu toho řekl pan předřečník kolega Říman. Jenom bych chtěl poděkovat pánům předkladatelům bodu F, že tady sami řekli, že se vzdávají, nebo že stahují tento návrh. A skutečně si myslím, že je také třeba si uvědomit, a tady nemohu souhlasit s panem zpravodajem, že bychom neměli pro toto stažení hlasovat. Je potřeba si také uvědomit, že řada těchto sportovních letišť byla zřízena v jiném období, kdy uživatelské právo bylo více než vlastnické. Je to někdy velice složité jednat a hledat řešení a jako bývalý starosta vím, co to znamená, kdy máme spoustu komunikací, ještě soukromý systém musíme nějakým způsobem udržovat a pomaličku po dvaceti letech docházíme k nějakým nápravám.

Tak znova poděkování a prosím, podpořme stažení tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo další do rozpravy? Ještě pan poslanec Pavel Hojda. Prosím.

 

Poslanec Pavel Hojda: Já bych chtěl jenom krátce reagovat na vystoupení pana Římana. Já jsem to tady řekl. Samozřejmě se nejedná o nové stavby. U nových staveb je to stejný problém jako u ropovodu. To samozřejmě. Jedná se doopravdy o stavby už existující. Je to ale určité řešení. Já si myslím, že to není otevírání Pandořiny skřínky. Otevírala se Pandořina skřínka, když se tato břemena uvalovala a umožňovalo se zákonem na silnicích, na další dopravní infrastruktuře, na železnici. Čili to bychom potom museli říct, že už byla dávno Pandořina skřínka otevřena. Doopravdy se jedná o víceméně veřejnou dopravní infrastrukturu, čili nejedná se o žádné soukromé provozování atd. To je jedna věc.

Druhá věc. Chtěl bych upozornit, že při přepisování do tisku 590/2 byl zapsán pozměňovací návrh poslankyně Gabriely Kalábkové, a to ten, který nezvedla. Zvedala nový. Ten je jinak formulován a já bych jenom chtěl upozornit, že samozřejmě nechám o něm hlasovat, ale ta druhá část, tam budu doporučovat u D1.2 a D2 budu doporučovat, aby nebyl takto schválen, protože D1.2 odporuje evropské směrnici a dostali bychom se do problému, kdyby byl schválen ten bod D1.2. Jinak bod D1.1 je samozřejmě hlasovatelný a ten budu doporučovat. Takže to jsem chtěl jenom doplnit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo další? Ano, pan poslanec Karel Šplíchal do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Dámy a pánové, já s tím mám velký problém, protože já nechci opravdu nikoho vyvlastňovat, ale chtěl bych říct, že se to týká asi 90 % letišť, tento příběh, a pokud myslím na Prahu, odkud jsem, tak veřejný zájem je určitě v tom, aby také měla funkčnost letecká záchranná služba. A pokud myslím na Prahu a na její letiště na Točné, tak je to příběh o tom, že když to letiště tam nebude, tak záchranná služba bude přistávat někde u Sedlčan, u Příbrami. Já bych byl velmi rád, kdyby došlo k nějaké dohodě, aby různí experti k tomu dali svůj názor, protože mnozí z nás zažili, že tu běhají různí lobbisté, dostáváme SMS, jakým způsobem se k tomu zachovat, a já bych byl velmi rád, kdyby to bylo všechno na rovinu. Dneska i při tom staženém návrhu kolegy Laudáta si nejsem jist, jestli to bude spravedlivé.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karlu Šplíchalovi. Ještě někdo v rozpravě? Ještě pan poslanec Pavel Hojda. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Hojda: Já děkuji panu poslanci Šplíchalovi. Je zapotřebí zdůraznit, že naprostá většina stávajících letišť je využívána integrovaným záchranným systémem krajů, že je využívána požárníky atd., jak tady bylo řečeno. A pokud připustíme, aby tato letiště byla likvidována, tak samozřejmě budeme muset hledat prostory, jak bude dále fungovat právě ta část integrovaného záchranného systému, která tyto prostory může využívat a využívala.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Bürgermeister. Stále jsme v rozpravě ve třetím čtení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bürgermeister: Pečlivě na rozdíl od mnohých poslouchám debatu a připadá mi, že sklouzává někam, kde být neměla. Vypadá to jako ten, kdo je proti novému § 36a, který umožňuje státně správním úkonem zabřemenit vlastnická práva, jako bychom rozhodovali o neexistenci toho nebo onoho sportovního letiště. To je faul, to není pravdivý argument. Máme stavební zákon, který přesně ošetřuje územní rozvoj, přesně definuje polohu samosprávy a polohu orgánů státní správy dotčených v takovém procesu. A myslím si, že každé letiště, které je v kontaktu se samosprávou, má své místo v územně plánovacích výhledech a v územně plánovací dokumentaci si umí vyřešit i těžký, ale každodenní problém v souladu stavby a pozemku a jejich práv. Nestrašme se tady, že neschválením tohoto pozměňovacího návrhu ohrožujeme provoz malých sportovních letišť. Není to pravda. Jediné co uděláme, že vyřadíme samosprávu z diskuse nad územním rozvojem a faulujeme do stavebního zákona úplně zbytečně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bürgermeisterovi. Kdo ještě v rozpravě? Pokud nikdo... ano, ještě pan poslanec Petr Gandalovič. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP