(16.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi financí. Pan zpravodaj - závěrečné slovo. Nemá zájem. Požádám tedy pana zpravodaje o to, aby nám řekl, jak budeme postupovat při hlasování.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Rozprava byla složitá, o to jednodušší bude závěr. Prvně bychom hlasovali o legislativně technické úpravě, kterou jsem před chvílí načetl, čímž dáme - pokud projde - dohromady bod 3. A pozměňující návrh, který zde byl diskutován, je možno hlasovat potom en bloc jako celek, neboť spolu souvisí. Pokud by si někdo myslel, že po bodech, není to problém. Myslím si ale, že ta první varianta je lepší. A pak by bylo poslední hlasování, hlasování o celém zákonu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan zpravodaj navrhuje prohlasovat legislativně technickou úpravu, pak všechny pozměňovací návrhy najednou a tím bychom to vyřídili. Myslím, že to je velmi jednoduchá procedura, o které nemusíme ani hlasovat.

Já vás ale nejdřív odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, abychom zjistili přesný počet poslanců a poslankyň, kteří budou chtít rozhodovat o tomto návrhu.

Budeme hlasovat o jednotlivých návrzích. Prosím, aby pan zpravodaj i pan ministr ohlásili své stanovisko k jednotlivým pozměňovacím návrhům. A potom bychom hlasovali.

Legislativně technické úpravy. Prosím, stanoviska. (Zpravodaj i ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan zpravodaj souhlasí a pan ministr také souhlasí.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 270. Ptám se, kdo je pro přijetí legislativně technických úprav. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 270: z přítomných 138 pro 137, proti nikdo. Bylo přijato.

 

Pokračujeme pozměňovacími návrhy. Stanovisko? (Pan zpravodaj souhlasné, pan ministr souhlasné.) Dobře.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 271 a ptám se, kdo je pro přijetí pozměňovacích návrhů. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 271: z přítomných 141 poslance pro 138, proti nikdo. I pozměňovací návrhy byly přijaty.

 

Vyčerpali jsme všechny pozměňovací návrhy. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Ještě jednou vás na žádost z pléna odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami a budeme hlasovat.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky 2009 podle sněmovního tisku 720."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 272 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 272: z přítomných 94 poslanců pro 73, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi financí, děkuji zpravodaji a končím tento bod číslo 152.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, na návštěvu Poslanecké sněmovny přijela delegace výboru pro životní prostředí Parlamentu Finské republiky v čele s předsedkyní paní Susannou Huovinen. Vítám je na jednání Poslanecké sněmovny. (Potlesk.) Věřím, že jejich pobyt v České republice bude provázen samými pozitivními poznatky o naší zemi a spoluprací mezi Českou republikou a Finskem.

 

Budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze. Upozorňuji, že jednotliví poslanci navrhovali do programu schůze pořadí třetích čtení a potom pořadí na odpoledne. Protože ale jde o jednání v jednom bloku třetích čtení, budeme tedy pokračovat v jednání tak, jak byly schváleny jako jednotlivé body třetích čtení. Pokračujeme tedy. Pan kolega Janeček měl zájem vystoupit s faktickou poznámkou? Není tomu tak. Vymažu.

 

Budeme tedy pokračovat devátým pevně zařazeným bodem, kterým je bod 129. Požádal bych pana ministra dopravy Gustáva Slamečku a zpravodaje hospodářského výboru Pavla Hojdu, aby zaujali místa u stolku zpravodajů. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP