(Místopředseda Sněmovny Jan Kasal oznámil prodloužení přestávky na žádost klubu ČSSD do 16.45 hodin. Jednání pokračovalo v 16.48 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dobré odpoledne, vážení členové vlády. Budeme pokračovat v našem přerušeném jednání. Jsme v přerušeném bodu vládního návrhu zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtového schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009, sněmovní tisk 720. Připomínám, že jsme ve třetím čtení. Děkuji panu kolegovi Šustrovi, že je jako zpravodaj rozpočtového výboru u stolku zpravodajů. Pan ministr Eduard Janota je také na svém místě.

Nyní v přerušené rozpravě podle zákona o jednacím řádu mám dvě přednostní přihlášky. První přednostní přihláška je zpravodaje, poté pan kolega Bohuslav Sobotka. Takže pan poslanec Ladislav Šustr. Pane zpravodaji, máte slovo. Ještě než začnete hovořit, požádám přece jen Sněmovnu o klid, abychom se soustředili po přestávkách na jednání klubu na projednávaný bod.

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, troufám si dát malý návrh k legislativně technické změně, protože při sepisování pozměňovacího návrhu pana kolegy Kalouska došlo asi k překlepu, a to v bodu 3, je to poslední sekce před poznámkou, kde čtvrté, páté slovo, druhá věta má být první věta. Poprosím o shovívavost a potom při hlasování bychom o tom hlasovali jako první, aby byl upřesněn celý pozměňující návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, ještě než dám slovo panu Bohuslavu Sobotkovi, přečtu ještě omluvy na dnešní odpolední jednání. Byla doručena omluva paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy doktorky Kopicové a na dnešní odpolední jednání se omlouvá i pan kolega poslanec František Dědič.

Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, já bych chtěl už pouze stručně zrekapitulovat určité resumé, předtím než budeme o tomto návrhu hlasovat. Nejprve o jednotlivých pozměňujících návrzích a potom o návrhu zákona jako o celku.

Chtěl bych konstatovat za klub sociální demokracie, že není vinou opozice, že se Poslanecká sněmovna dostala do této nelehké situace. My jsme hlasovali proti návrhu zákona o státním rozpočtu a navrhovali jsme včas, aby tento návrh zákona byl změněn, přepracován, přiblížen aktuálním odhadům hospodářského růstu. K tomuto k dnešnímu datu nedošlo. Logicky tedy musela následovat žádost o zvýšení příslušného limitu v rozpočtových pravidlech státu, který umožňuje Ministerstvu financí profinancovat rozdíl mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu. Konstatuji, že tento návrh nebyl předložen formou vládního návrhu zákona, byl předložen v rámci druhého čtení návrhu zákona o dluhopisovém programu, týká se tedy jiného návrhu zákona, mohl by být označen v nějaké přísné právní diskusi za přílepek.

Konstatuji, že poslanecký klub sociální demokracie se po zevrubné debatě rozhodl umožnit přijetí tohoto návrhu zákona, ač obvykle opoziční strany nepodporují návrhy zákona, kterými se financují dluhopisové programy rozpočtu, které prosadila vládní koalice. My se ovšem obáváme, že nepřijetí tohoto návrhu v situaci, kdy nejsou na stole jiné, alternativní postupy, by vážně zkomplikovalo fungování českého státu. Nechceme, aby se zkomplikovala situace přicházející nové vládě, která tuto situaci nezavinila. Nechceme, aby nastaly problémy s financováním základních potřeb českého státu. Chceme, aby byly dostatečné prostředky na výplatu státních zaměstnanců, na výplatu provozních výdajů důležitých veřejných služeb, které musí být garantovány občanům, aby nedošlo ke kolapsu státní správy, veřejného sektoru a celého českého státu. To jsou důvody, které nás vedou k tomu, abychom, ač nesouhlasíme a nesouhlasili jsme s minulou koncepcí vládní rozpočtové politiky, s tím, co v této Poslanecké sněmovně prosadil bývalý premiér Topolánek a bývalý ministr financí Kalousek, tak přesto jsme se rozhodli podpořit tento návrh zákona, tak aby byl přijat v Poslanecké sněmovně a bylo odvráceno vážné riziko, které tato Poslanecká sněmovna nezavinila. Děkuji. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi rozpočtového výboru a poslanci Bohuslavu Sobotkovi. Kdo dál do přerušené rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pane ministře, máte zájem o závěrečné slovo? Ano, pan ministr financí Eduard Janota, prosím.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Pane předsedající, dámy a pánové, hlasování sice ještě neproběhlo, ale já bych chtěl poděkovat předem všem, kdo si zachovali chladný rozum a budou hlasovat pro tento zákon. Protože jeho neschválení by mělo fatální důsledky pro tuhle zemi. Děkuji vám.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP