(Na žádost poslaneckého klubu ODS přestávka prodloužena do 15.30 hodin. Jednání pokračovalo v 15.32 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji vám příjemné odpoledne. Budeme pokračovat v našem jednání. Ty z vás, kteří se stejně jako já, tedy já samozřejmě jsem byla již nucena v tom pořádek udělat, neorientují v našem odpoledním jednání, si dovoluji upozornit, že před polední pauzou místopředseda Poslanecké sněmovny, pan kolega Kasal, oznámil, že budeme pokračovat i po polední přestávce blokem třetích čtení, kterých nám zbývá asi osm.

 

Prvním z těchto bodů je přerušený bod číslo

152.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části
rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009
/sněmovní tisk 720/ - třetí čtení

Rozprava byla přerušena před polední přestávkou. Jenom si dovolím zopakovat, že v rozpravě zazněl návrh předsedy rozpočtového výboru pana poslance Sobotky na přerušení projednávání tohoto bodu do pátku dopoledne, to znamená do zahájení schůze v pátek. Takto zněl návrh pana kolegy Sobotky.

Vrátíme se tedy do přerušené rozpravy. Táži se vás, kdo si přeje v této rozpravě ještě vystoupit. Samozřejmě bychom měli o procedurálním návrhu hlasovat bezprostředně, přesto i v tomto případě můžou ti z vás, kteří nám chtějí něco sdělit, zejména s přednostním právem, ještě využít možnosti. (Do sálu vchází poslanec Kalousek a táže se, zda probíhá rozprava.)

Rozprava pane ministře... pane poslanče Kalousku je, ovšem bývá zvykem, že o procedurálních návrzích hlasujeme bezprostředně, nicméně hlásíte-li se o slovo, já vám ho udělím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, nechci již opakovat všechny argumenty, proč by měl být tento návrh ve smyslu pozměňujících návrhů schválen. To jediné, čemu nerozumím, je žádost o přerušení. Žádost o přerušení zdůvodněná tvrzením, že tento návrh nebyl dostatečně projednán. (V sále je velký hluk.)

Já si nepamatuji návrh zákona, který bych s opozicí projednával důsledněji. Projednal jsem ho s předsedou opoziční strany Jiřím Paroubkem, projednal jsem ho s prvním místopředsedou ČSSD a s předsedou rozpočtového výboru. Já už nevím, s kým víc ho mám projednat. Za kým mám jít, aby opozice měla pocit, že ten zákon jsem dostatečně projednal? Za Ďuričkem do basy? Nebo za kým mám jít? Kdo rozhoduje? A protože...

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Prosím o klid v sále.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Protože ten argument je lichý a nepravdivý, tak prosím, abychom nehlasovali o přerušení a dnes rozhodli o tom návrhu zákona, který byl předložen s plnou odpovědností a byl naprosto důsledně projednán.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Takže o tomto návrhu na přerušení, tedy přerušení projednávání tohoto bodu do pátku 9 hodin, rozhodneme bezprostředně. Ještě před tím vás na žádost z pléna odhlašuji. Žádám vás všechny o novou registraci. (Opakovaně zvoní.)

Ještě jednou pro ty z vás, kteří přišli v tuto chvíli, avizuji, že jste byli odhlášeni. Prosím tedy, aby se všichni, kdo se chtějí účastnit tohoto hlasování, přihlásili. Počet přihlašujících se stále ještě stoupá. Tak.

 

Budeme rozhodovat o přerušení tohoto bodu do pátku 9 hodin, a to v hlasování s pořadovým číslem 269, které tímto zahajuji, a táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 143 poslankyň a poslanců pro návrh 49, proti 71. Návrh nebyl přijat.

 

Pokračujeme tedy v třetím čtení sněmovního tisku 720. Nacházíme se v přerušené rozpravě, resp. v rozpravě, do které se hlásí pan poslanec Sobotka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych znovu zopakovat, že sociální demokracie navrhla návrh na přerušení tohoto bodu do pátku proto, aby byl dostatečný časový prostor pro dokončení jednání o tomto návrhu.

Já myslím, že je zřejmé, že se jedná o velmi vážný návrh a velmi vážnou situaci, která byla způsobena chybnou rozpočtovou politikou vlády Mirka Topolánka. Kdyby ta rozpočtová politika nebyla chybná, tak bychom se nyní nenacházeli v takto kritickém okamžiku z hlediska vývoje českých veřejných rozpočtů.

My tuto situaci chceme prodiskutovat na půdě poslaneckého klubu sociální demokracie a já bych rád nyní požádal o 45 minut přestávky na poradu klubu sociální demokracie, abychom se mohli dohodnout na dalším postupu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, pane předsedo. Já vaší žádosti vyhovím a sejdeme se zde v 16 hodin 30 minut.

 

(Jednání přerušeno v 15.38 hodin.) ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP