(12.10 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Pane předsedající, já s tím rozděleným hlasováním v bodě B, jak bylo navrženo samostatně B7, B1, 3, 11 jako celek a B12 samostatně, poté zbytek B, nesouhlasím, takže bych si na počátku našeho hlasování dovolil nechat hlasovat o této změně procedury, kterou jsem zde navrhl. Byla zde navržena má procedura, která... (Probíhá diskuse mimo mikrofon.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dostáváme se do situace, která nebývá obvyklá, protože zpravidla vycházíme poslancům vstříc, pokud chtějí hlasovat odděleně.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Já bych si dovolil navrhnout, aby o tom, budeme-li hlasovat o béčku odděleně, Sněmovna rozhodla hlasováním.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak to uděláme ještě jinak. Já si osvojuji návrh paní poslankyně Šojdrové a paní poslankyně Levé. Vy vznášíte proti mému postupu námitku. Nějak se s tím vypořádat musíme. Já jsem toho názoru, že tady bývá velmi zvykem, že prostě těm, kteří chtějí, aby se o některém bodu nebo části hlasovalo zvlášť, je vyhověno.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Vážený pane předsedající, teď jste tu situaci poněkud zkomplikoval. A rozhodně jsem neměl v úmyslu vás nebo vaše rozhodnutí nějakým způsobem napadat. Takže v tom případě stahuji svůj návrh na hlasování a respektuji žádost, aby se B hlasovalo odděleně v navrženém znění.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Výborně. Takže s tím už nemám problém. Nicméně stejně ten postup je poměrně komplikovaný, takže ho musíme podrobit hlasování, tak jak jste ho navrhl.

 

Myslím, že už jsme zajedno v tom, jak se bude postupovat, ale Sněmovna to musí svým hlasováním potvrdit, což učiní, nebo neučiní v hlasování 257, které jsem zahájil. Táži se, kdo souhlasí s postupem, který navrhl pan zpravodaj, upraveným o ty další náměty, ten ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 163 přihlášených pro 139, proti jeden. Takže tento návrh byl přijat a budeme se držet schváleného postupu.

 

Takže prosím pana poslance Novotného, aby...

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Takže nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu označeném jako B8. (Zpravodaj i navrhovatel souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 258. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 164 poslanců. Pro 123, proti 27. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Dále budeme hlasovat o legislativně technické změně.

 

Poslanec Petr Pleva: Ne ne, to už je nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pak je to už zbytečné, protože D1 je nehlasovatelné.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Pardon, my jsme B8 měli jako ano, čímž se D1 stává nehlasovatelným. Pokračujeme tedy návrhem D2. (Zpravodaj i navrhovatel nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování 259. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 164 poslanců. Pro 35, proti 58. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Dále budeme hlasovat D3, variantu A. (Zpravodaj i navrhovatel nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování 260. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 164 poslanců. Pro 30, proti 65. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Jelikož D3, varianta A, nebyla přijata, budeme hlasovat D3, variantu B. (Zpravodaj i navrhovatel nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 261. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 164 poslanců. Pro 33, proti 56. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Dále budeme hlasovat o bodě E pana poslance Koníčka. (Zpravodaj i navrhovatel nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 262. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 164 poslanců. Pro bylo 22, proti 93. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: A dále budeme hlasovat o bodě B ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ne. Tam byla žádost, aby se hlasovalo B7 zvlášť a pak ta...

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Já se za to omlouvám. Takže jako první byl navržen B7 samostatně. (Zpravodaj i navrhovatel souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 263. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 164 poslanců. Pro 116, proti 31. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Dále bylo navrženo hlasovat dohromady o bloku B1, B3, B11. (Zpravodaj i navrhovatel souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 264. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 164 poslanců. Pro 133, proti 4. Návrh byl přijat. To jsou všechny návrhy?

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Nikoli. Nikoli. Ještě bylo navrženo, abychom samostatně hlasovali o B12.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Je tomu tak. Takže stanovisko k B12. (Zpravodaj i navrhovatel souhlasí.)

 

Hlasujeme v hlasování 265. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 164. Pro 119, proti 23. Návrh byl přijat.

 

A nyní budeme hlasovat o zbytku B za stanovisek...? (Zpravodaj i navrhovatel souhlasí.) Souhlasných.

 

Rozhodneme v hlasování 266. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 165 poslanců. Pro 118, proti 23. Návrh byl přijat.

 

Můžu přistoupit k přečtení závěrečného usnesení. Souhlasíte?

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Nyní budeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Tedy: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Petra Plevy, Michala Haška, Olgy Zubové, Petra Tluchoře a Vítězslava Jandáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 552, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 267. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 164 poslanců. Pro 116, proti 32. Návrh byl přijat.

 

Skončili jsme projednávání tohoto bodu. Děkuji panu poslanci Plevovi a panu poslanci Novotnému.

 

Budeme se věnovat dalšímu bodu, což je bod číslo

152.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu
části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009
/sněmovní tisk 720/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr financí Eduard Janota a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Ladislav Šustr. Pozměňovací návrhy máme k dispozici jako sněmovní tisk 720/2. (V sále je velmi rušno.)

Mohu otevřít rozpravu. Písemné přihlášky do rozpravy nemám. Z místa se hlásí pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, toto je standardní návrh zákona o dluhopisovém programu, kterým vláda navrhla pokrýt financování deficitu státního rozpočtu, který byl schválen na letošní rok.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, prosím o klid. Promiňte, pane poslanče, že vám vstupuji do vašeho vystoupení. Pššššt! ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP