(11.10 hodin)

 

Poslanec Radim Fiala: V tom případě zahájíme hlasování o legislativně technické úpravě, kterou jsem načetl dnes.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stanovisko? (Zpravodaj: Doporučuji. Ministr mimo mikrofon: Doporučuji.) Pane ministře, zapněte si mikrofon. (Ministr: Souhlasím.) Děkuji.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 226. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 183 poslanců, pro bylo 172, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Radim Fiala: Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Braného, a to o tom, že budeme hlasovat zvlášť bod II.8 a 9.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Čili vyjímáme z toho A II body 8 a 9. Stanovisko pana zpravodaje? (Zpravodaj: Nedoporučuji.) Nedoporučujete vynětí? Nebo takto - když podpoříme návrh pana poslance Braného... (Zpravodaj: Nedoporučuji návrh pana poslance Braného.) Pan poslanec Braný navrhl pouze, abychom o tom hlasovali zvlášť. Jestliže chcete, aby návrh 8, 9 zůstal součástí bodu A, tak je potřeba návrh doporučit. (Zpravodaj: V tom případě doporučuji.) Děkuji. Pane ministře? (Ministr: Totéž.) Je to zřetelné? Ano, je to zřetelné.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 227. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji .

Hlasování skončilo, hlasovalo 183 poslanců, pro bylo 145, proti 23. Návrh pod bodem II.8 a 9 byl přijat.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Jako o dalším budeme hlasovat o návrhu pana poslance Hovorky, který doporučuje, abychom hlasovali zvlášť o části pozměňovacího návrhu pod písmenem A bod 2 a 3.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Jako identifikace to stačí. Váš návrh? (Zpravodaj: Doporučuji. Ministr: Stanovisko neutrální.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 228. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomu? Děkuji.

Děkuji. Hlasování skončilo. Hlasovalo 183 poslanců, pro 143, proti 23. I tento návrh byl přijat.

 

Nyní o zbývajících částech návrhu A s výjimkou těch bodů, o kterých jsme hlasovali. V případě, že to schválíme, bude A přijato jako celek. (Zpravodaj: Přesně tak.) Názor? (Zpravodaj i ministr doporučují.)

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 229. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 182 poslanců, 149 pro, jediný proti. Takže tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Jako o dalším budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu označeném písmenem B pana poslance Rafaje. Doporučuji. (Ministr Janota: Doporučuji.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 230. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 182 poslanců, pro 168, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Jako o dalším budeme hlasovat o části pozměňovacího návrhu označeného C, a to o bodech 1 až 3 pana poslance Doktora. Doporučuji. (Ministr: Doporučuji.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 231. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Výsledek - ze 178 pro 85, proti 24. Takže návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Radim Fiala: Dále budeme hlasovat o druhé části pozměňovacího návrhu označeného písmenem C, a to pod bodem 4, variantě A. Doporučuji. (Ministr: Variantu A doporučuji.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 232. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 181 poslanců, pro 170, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Protože jsme přijali pod bodem 4 variantu A, nebudeme už hlasovat o variantě B.

Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B pana poslance Fialy. Doporučuji. (Ministr: Doporučuji.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 233. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 181 poslanců, pro 171, nikdo proti. I tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Posledním hlasováním k této novele zákona by bylo hlasování o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Přečtu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 705, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 234. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 181 poslanců bylo pro 171, proti nikdo. Takže návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi, panu zpravodajovi a končím třetí čtení této vládní předlohy.

 

Budeme se nyní věnovat návrhu, který má v našem pořadu číslo 136, což je

136.
Návrh poslanců Petra Rafaje, Josefa Smýkala, Miloslava Vlčka, Alexandra Černého,
Milana Urbana, Petra Wolfa, Ladislava Mlčáka a Kateřiny Konečné na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona
České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních zpříjmů, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 215/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu
k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci
ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu
družstevních záložen, ve znění zákona č. 177/2003 Sb.
/sněmovní tisk 454/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Petr Rafaj a za zpravodaje zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Jiří Dolejš. Máme k dispozici sněmovní tisk 454/2, který obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy.

Otevírám rozpravu. Písemné přihlášky do rozpravy v tuto chvíli nemám. Hlásí se někdo z místa? Pokud ne, rozpravu končím. Ptám se pana navrhovatele, zdali hodlá přednést závěrečné slovo. Nehodlá. Takže dávám prostor panu zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji za slovo. Naše hlasování je vcelku jednoduché, protože návrhů nezaznělo příliš mnoho. Nejdříve se musíme vypořádat s návrhem pana kolegy Doktora, který navrhl zamítnutí tohoto zákona. Pak by následovalo hlasování o pozměňovacích návrzích pana poslance Vlčka. Poslední krok před celkovým hlasováním je hlasování o návrhu pana poslance Wolfa. Toť vše.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP